Štvrtok, Február 22, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V uplynulých dňoch sme si pripomínali  Deň úsmevu.
Naši žiaci prejavili svoju šikovnosť tvorivými nápadmi. Zo všetkých strán sa totiž na nás usmievali veselé tváričky v podobe papierových či „tekvičkových“ smajlíkov zdobených plastelínou a prírodným materiálom. Zaujímavé boli i rozžiarené kreslené úsmevy vytvorené v rôznych počítačových programoch. Nechýbalo ani „úsmevné“ foto, ktoré iste prispelo k veselej nálade.
Najdôležitejší zo všetkých bol však ten skutočný, prirodzený úsmev, ktorý zdobil naše tváre po celý deň. A nielen v tento „usmiaty“.
 / vložila j.j./

Tradične aj tento rok sme sa zúčastnili exkurzie AUTOSALÓN autoshow Nitra v areáli Agrokomplexu v Nitre.
Krásne, malé, veľké ale aj staré autá obdivovali dievčatá z 5.A triedy a žiaci 5.B a 7.A triedy pod vedením svojich triednych učiteliek. Už teraz sa tešíme na budúci ročník výstavy. / vložila j.j./

Milí rodičia, milí žiaci! S radosťou vám oznamujeme, že naša škola sa pridala k veľkej mliečnej rodine RAJO a od pondelka 9. 10. bude v prevádzke mliečny automat Rajo BREJKY. Nájdete v ňom samé zdravé pochúťky , ktoré lahodia chuti a hlavne zdraviu (mliečne s nízkym obsahom cukru, ovocné 100 % alebo celozrnné cereálie). Automat je na dobíjacie karty, ktoré vám aktivuje pani učiteľka Villemová. Dobiť si môžete sumou 5 alebo 10 eur u pani učiteľky Villemovej.  Dobiť kredit vám môžu aj rodičia cez internet banking. Karty sú k dispozícii v papierovej podobe (zadarmo) alebo v štýlovej plastovej podobe s BREJKY šnúrkou za 1 euro. Prajeme všetkým dobrú a hlavne zdravú chuť :o)

Zber papiera sa uskutoční v dňoch od 23.10.2017 do 27.10.2017 od 14.00 do 17.00 hod. v areáli základnej školy. Už vopred ďakujeme  všetkým usilovným žiakom a ich rodičom za aktívnu účasť! 


Pani vychovávateľky privítali nových prváčikov, ktorí sa už dnes v ŠKD cítia ako doma .Deti sa hneď pustili do práce, zapojili sa do lepenia a strihania jesenných výrobkov. Ale najviac sa tešili na pokusy na tému : ,,Čistička odpadových vôd.“ Deti boli rozdelené do troch skupín. Mali za úlohu vyčistiť znečistenú vodu. Pretože nečistoty denne unikajú do povrchových vôd. Týmto hravým spôsobom sa deti učia ako je možné zabrániť znečisťovaniu vôd a chrániť prírodu. / vložila j.j./

Voľné pracovné miesto

asistent učiteľa

1. kvalifikačné predpoklady:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

-v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský
smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

2. zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním
osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

3. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť

Nástup: ihneď / vložila j.j. /

 

Jeseň je najfarebnejším ročným obdobím, ktoré svojou krásou lahodí oku nejedného z nás. Krásne sfarbené lístie a dary zeme ovocia či zeleniny. To všetko môžeme v týchto dňoch vidieť v podobe nádherného aranžmánu v priestoroch bánovského kostola.

Pomocnú ruku k dielu pri tvorbe výstavy z jesenných plodov a iných prírodných materiálov podali aj naši žiaci pod vedením pani učiteliek. Veríme, že sa toľkou krásou radi pokocháte aj vy... / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 9 z 95

9

Kalendár udalostí-február

Aktivita
Svetový deň bez mobilu – rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK - GEO
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK – BIO kat.C

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
08.02.2018
Aktivita
KD Bánov – odber krvi
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
08.02.2018
Aktivita
Učenie sa v maskách – karneval v škole + ŠKD

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Čeriová, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
13.02.2018
Aktivita
Valentínska pošta nielen pre zaľúbených
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
09.02.2018
Aktivita
Otvorená hodina MAT – V.B

Zodpovedný pedagóg

Otvorená hodina MAT – V.B
Termín
15.02.2018
Aktivita
Riaditeľské previerky z MAT, SJL v 9. roč. – kontrolná činnosť
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
19.02.–23.02.2018
Aktivita
Výchovný koncert roč. 1.-4 – predstavenie Rumcajs

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale o 16.30 hod.- 18.00 hod.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka Mgr. Villemová
Termín

23.02. 2018 /piatok / - šišky

do 11:30roč. 1.-4.

do 11:45 roč. 5.-9.

Aktivita
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Šurany

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Porušovanie dopravných predpisov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
február 2018
Aktivita
Otvorená hodina SJL – I. A – pozvať aj rodičov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
20.02.2018
Aktivita
Beseda - Horniny a nerasty –VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
február 2018
Aktivita
Beseda - OÚ Bánov 3. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
Mgr. Procházková

 

Kto je online

Máme online 43 hostí