Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

Koľko včiel žije v úli, aký úžitok z nich máme, ako prebieha let kráľovnej, zaujímavosti o prieskumníčkach, ako sa vyrába med, o vyrojení včiel a mnohé iné zaujímavosti zo života včiel sa dozvedeli žiaci 3. a 4. ročníka na pútavej besede s pánom J. Spišákom, ktorý sa včelárčeniu venuje už dlhé roky. Priniesol im ukázať aj pomôcky, ktoré pri svojej náročnej práci používa, ako aj oblečenie, ktoré chráni pred ostrými žihadlami. Deti si vypočuli zaujímavosti a na záver všetci ochutnali sladký medík, ktorý im priniesol ochutnať. Ďakujeme!

 

 Dňa 16. 05. 2017 sa v VII.A tr. uskutočnila beseda o bánovskom – keskom nárečí s Mgr. Pavlou Ráckovou bývalou učiteľkou slovenského jazyka v našej škole.
Slovenské nárečie - slovenský dialekt je forma slovenského národného jazyka s vlastným systémom, slúžiaca na dorozumenie autochtónneho obyvateľstva v menšej zemepisnej oblasti (tzv. nárečovej oblasti) v jeho každodennom spoločenskom a pracovnom styku s najbližším okolím. Slovenské nárečia spolu so spisovným jazykom v najširšom zmysle tvoria dokopy slovenský národný jazyk.
P. uč. porozprávala žiakom o histórii formovania spisovnej slovenčiny, ktorá bola vlastne vytvorená z nárečia. V skratke rozprávala o činnosti Matice slovenskej a jej význame pri formovaní súčasnej spisovnej slovenčiny - zavádzaní nových slov do každodenného života.
Mgr. P. Rácková je i autorkou niekoľkých kníh. Jednou z nich je  i prvá publikácia o našej dedine. V tejto knihe sú použité a vysvetlené niektoré nárečové slová, ktorých význam formou súťaže mali žiaci vysvetliť. Nie všetky sa im podarilo určiť, nakoľko v rodinách sa čím ďalej, tým viac hovorí spisovnou slovenčinou.
Je to pekné, ale netreba zabúdať na tradície našej obce i čo sa týka rečového prejavu našich predkov – našej histórie.
/vložila j.j.// 

Dňa 22.mája sa piataci našej školy zúčastnili terénnej exkurzie v chránenom území pri Chrenovke. Exkurziu viedol ornitológ Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ktorý veľmi pútavo rozprával o vtáctve žijúcom na tomto území. Žiaci sa dozvedeli nielen to, aká je vtáčia potrava, ale aj to, ako si vyberajú svoje obydlie. Pán ornitológ následne pustil zo záznamu zvuky spevavcov, čím ,,vyprovokoval“ ku konkurencii operencov, ktorí sa ukrývali nad našimi hlavami v korunách stromov. Žiaci sa snažili rozpoznať tieto zvuky a pozorovať pomocou ďalekohľadu práve štebotajúce vtáčatá. Zážitkové učenie žiakom prinieslo veľa nových poznatkov, ale aj dobrý pocit, že sedenie v školských laviciach vymenili za pobyt na čerstvom vzduchu. / vložila j.j./
 

Žiaci 3.B a 5.A sa pod vedením svojich triednych učiteliek  zúčastnili výletu, ktorý získali svojou celoročnou snahou a úsilím v súťaži „O najlepšiu triedu školy“, ktorú vyhlasuje a hodnotí školský parlament. Navštívili Bojnice, kde si prezreli ZOO a rôzne atrakcie, ktoré sa tu nachádzajú. Ďakujeme vedeniu školy a ZRPŠ za financovanie uvedeného podujatia.

 

Dňa 17. mája 2017 sa žiaci našej školy v zložení Erik Barta, Adrián Valachovič, Dominik Mráz, Vladimír Kurtulík, Michal Mitúch, Martin Holubec, Alexander Lakatoš a Daniel Šimunek zúčastnili finálového turnaja okresného kola ,,Futbal Cup“ v malom futbale, ktorý sa konal na umelom trávniku ZŠ SNP Šurany. Uvedeného turnaja sa zúčastnili okrem žiakov SNP Šurany i z Dvorov nad Žitavou a Štúrova. Naši žiaci všetky školy porazili a postúpili do krajského finále.
Treba vyzdvihnúť ich bojovnosť a odhodlanosť, nakoľko o postup do uvedeného finálového turnaja si vybojovali predchádzajúci deň, kde boli opäť víťazmi. Samozrejme, prvotný úspech našich žiakov začal už víťazstvom na okresnom predkole, kde už ako napovedajú predchádzajúce riadky, boli zaslúžene prví. Držíme palce našim chlapcom v krajskom kole, o čom vás budeme informovať.  / vložila j.j./

Dňa 22.05. 2017 sa žiaci VII.A a VI.A triedy zúčastnili besedy s p. Viglašom, ktorý sa trikrát zúčastnil vojenskej misie v Afganistane – krajine dlhodobo zmietanej vojnou.
V úvode svojho rozprávania podal žiakom základné informácie o krajine a potom na interaktívnej tabuli formou obrázkov a svojho rozprávania poukázal na skutočný život ľudí v tomto nehostinnom kúte sveta. Rozprával i o poslaní vojakov z našej vlasti a z rôznych iných štátov, o ich úlohách a ich spôsobe života vo vojenských misiách.
Jeho rozprávanie bolo veľmi zaujímavé, pútavé a nezabudnuteľné. Žiaci si odniesli z besedy veľa nových poznatkov, za ktoré p. Viglašovi veľmi ďakujeme a dúfame, že niekedy v budúcnosti si ich aj rozšírime.            /vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 9 z 90

9

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 16 hostí