Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Hviezdoslavov Kubín je najznámejšia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá sa uskutočňuje na školách. . Aj na našej škole sme dňa 26. januára zorganizovali v spolupráci s Obecnou knižnicou školské kolo. Do prednesu sa zapojili žiaci 2. až 8. ročníka. Najpočetnejšia bola účasť žiakov z prvého stupňa. Podujatie sa uskutočnilo v školskej knižnici. V príjemnej atmosfére žiaci predviedli svoje recitačné zručnosti a umenie. Porota v zložení 

pani učiteliek Poláčekovej Procházkovej, Villemovej, Klučkovej, Juríkovej a pána učiteľa Juríka brala do úvahy vhodnosť a náročnosť textu, artikuláciu, ale hlavne stotožnenie sa s textom a jeho precítenie, hlasovú a rečovú techniku.
Umiestnenie recitátorov bolo nasledovné:
I. Kategória :
Poézia:

1. miesto: Timotej Procházka 4.A
2. miesto: Natália Stoklasová 4.A a Diana Molnárová 4.A
3. miesto: Vanessa Pavlovičová 2.A Nina Šimunková 3.A

Próza:

1. miesto: Alexandra Karvouniari 4.A
2. miesto: Zuzana Šebová 4.A a Rebecca Lilien Dibuszová 3.A
 

3. miesto: Ivana Mazúchová 3 .A

II. Kategória:
Próza:

1. miesto : Zuzana Ďatková 6.A

2.miesto: Marián Tuchyňa 5.B

Poézia: 2. miesto: LenkaTanková 5.B

III. Kategória:
Poézia: 2. miesto: Adam Mihaľov 8.A

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, obdržali diplomy a vecné ceny z fondu ZRPŠ a Obecnej knižnice. Budú nás reprezentovať na obvodných kolách, prajeme im veľa úspechov! 

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa našej škole uskutočnil pre druhákov, tretiakov a štvrtákov II. ročník Čitateľského maratónu. V priestoroch útulnej školskej knižnice si žiaci čítali pod vedením svojich pani učiteliek zaujímavé tituly . Do čítania sa zapojl každý žiak a následne zhodnotil a prerozprával o čom čítal. Všetci sa veľmi snažili, aby dokázali, že sú z nich naozajstní " čitateľskí maratónci ". 

Dňa 16.1.2017 sa žiaci 7. a 8. ročníka stretli s lekárkou MUDr. Radkou Domanižovou. Nakoľko sú dievčatá a chlapci vo vývine, témou besedy bola oporno-pohybová sústava. Lekárka im premietla prezentáciu, kde pútavou formou vysvetlila, prečo sú svaly a kosti tak veľmi dôležité v našom tele, či ktorá z nich je najmenšia alebo najväčšia. Pozorných žiakov zaujala aj jedna zo zaujímavostí, že kozmonaut po ročnej expedícii vo vesmíre narastie o 5 cm, za čím je beztiažový stav. Vysokým ale nezostane navždy, pretože gravitácia na Zemi opäť urobí svoje. Neodmysliteľnou súčasťou besedy bola, nielen starostlivosť o kosti a svaly najmä vhodným pohybom a zdravou výživou , ale aj ukážky prvej pomoci pri zlomeninách a vykĺbení končatín.

Ďakujeme lekárke Radke za prínosnú besedu a tešíme sa na ďalšie stretnutie. / vložila j.j./

Dňa 17. januára 2018 sa v Základnej škole na Bernolákovej ulici v Šuranoch konalo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko“.
Našu školu reprezentovali R. L. Dibuszová, III.A, N. Chlepko, IV. A a Z. Ďatková, VI.A.

Mladí recitátori podali v silnej konkurencii vynikajúce výkony. Našej najmladšej recitátorke R. Dibuszovej sa podarilo získať vo svojej kategórii krásne III. miesto. Gratulujeme a pani uč. Mgr. Procházkovej ďakujeme za prípravu. / vložila j.j./

Dňa 16. januára sa na Základnej škole G. Bethlena v Nových Zámkoch uskutočnil 28. ročník Olympiády v anglickom jazyku.
V silnej konkurencii 34 žiakov 8. a 9. ročníkov náš zástupca, Dominik Uhrík z VIII.A. triedy obsadil krásne 14. miesto a stal sa prvým úspešným riešiteľom tejto olympiády v histórii našej školy.

Dominikovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. / vložila j.j./

Konečne napadol sneh, a tak si deti z ŠKD mohli užiť zimné radovánky na školskom dvore. Šantenie na snehu malo rôzne podoby – tvorenie nápisov stopami v snehu, hádzanie snehovou guľou. Chladné počasie nám vyfarbilo líčka načerveno. Dúfame, že táto zima nám ešte sniežik dopraje. Snehuliaka sme síce nepostavili, ale to nám neubralo z radosti z pohybu na čerstvom vzduchu a spoločnej pohybovej aktivity. / vložila j.j./

Vianoce sa nezadržateľne blížia... svedčí o tom tretia sviečka zapálená na adventnom venci. Neopakovateľnú a magickú atmosféru tohto krásneho obdobia dnes umocnili žiaci našej školy, ktorí pripravili pre svojich rodičov, blízkych a všetkých obyvateľov obce aj návštevníkov vianočnú akadémiu. Kultúrny dom praskal vo švíkoch . Do programu sa zapojili všetci žiaci a pedagógovia spolu s vedením školy. Celý program bol prevedený ako spomienka rodinky pri vianočnom stromčeku. Tance, poézia, vinšovanie koledníkov a na záver scénky z kultového filmu S tebou mne baví svet. Naši žiaci sa predstavili ako veľmi šikovní a talentovaní tanečníci, recitátori, vinšovníci aj herci. Zodpovedne zvládli svoju úlohu a program sa všetkým veľmi páčil.

Šťastné a veselé milí rodičia a priatelia našej školy!

/ foto M. Klobučník /   

Viac článkov...

Stránka 9 z 102

9

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 27 hostí