Piatok, Máj 24, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Hviezdoslavov Kubín je najznámejšia a najprestížnejšia súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá sa uskutočňuje na školách.  Aj na našej škole sme dňa 23. januára zorganizovali v spolupráci s Obecnou knižnicou školské kolo. Do prednesu sa zapojili žiaci 2. až 9. ročníka. Podujatie sa uskutočnilo v miestnej knižnici. V príjemnej atmosfére žiaci predviedli svoje recitačné zručnosti a umenie. Porota zhodnotila  obsah  a náročnosť textu, artikuláciu, ale hlavne stotožnenie sa s textom a jeho precítenie, hlasovú a rečovú techniku.
Umiestnenie recitátorov bolo nasledovné:
I. Kategória :

Poézia:

1. miesto: Rebecca Lilien Dibuszová 4. A

2. miesto: Miroslava Ondrejová 3. A

3. miesto: Oliver Hlavačka 3. A

Próza:

1. miesto: Tobias Ikrényi 4. B

2. miesto: Veronika Vnučková 2. A a Alexandra Kramárová 4. A                                                                                                                                                                                           

3. miesto: Jakub Žilčai 3. A a Tomáš Janič 3. A

II. Kategória:

Poézia:

2. miesto : Beáta Bezáková 5. A

3 .miesto: Natália Dananiová 6. A

Próza:

1. miesto:  Zuzana Šebová 5. A

2. miesto: Laura Klučková 6. A

3. miesto: Nicolas Chlepko 5. A

III. Kategória:

Poézia:

1. miesto: Peter Mráz 8. A

2. miesto: Nikola Melínová 9. A

3. miesto: Nora Demová 9. A

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, obdržali diplomy a vecné ceny z fondu ZRPŠ a Obecnej knižnice. Budú nás reprezentovať na obvodných kolách, prajeme im veľa úspechov!

Dňa 16. januára 2019 sa žiačka IX.A Veronika Klobučníková zúčastnila okresného kola OAJ. Súťaž pozostáva z dvoch častí. V písomnej časti sa preveruje znalosť anglickej gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania s porozumením. Do ústnej časti, v ktorej súťažiaci rozprávajú príbeh podľa obrázku a svoje schopnosti preukazujú v rolovej hre postúpili iba tí najlepší.

Naša Veronika patrila k nim a v mimoriadne silnej konkurencii žiakov z celého okresu obsadila pekné 14.miesto.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. / vložila j.j./

Kniha je najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto sme sa aj my rozhodli usporiadať súťaž Čitateľská rekordyáda –kto za jednu minútu prečíta čo najviac slov. A toto sú víťazi jednotlivých oddelení.

1.odd.  Lea Zaťková 2.A,  Jakub Žilčai 3.A,  Nina Gregorová 3.A

2.odd.  Matúš Villem 1.A,  Lilli May Hajnušová 1.B,  Erik Halás 4.A,  Adam Sádovský 4.B

Deťom sa aktivita veľmi páčila a preto by sme chceli touto výzvou motivovať žiakov, aby čo najviac čítali a prehlbovali si tak lásku ku knihám. / vložila j.j./

 

 

 V dňoch 12. – 13. decembra sa konalo školské kolo matematickej súťaže – Pytagoriáda. Žiaci si preverili svoje vedomosti a logiku pri 15tich úlohách za 60 minút. Mnohí z nich odovzdávali vypracované úlohy omnoho skôr a s potešením musíme skonštatovať, že tento rok bol pre viacerých žiakov veľmi úspešný. Tu sú naši úspešní riešitelia:
Tretiaci – Jakub Žilčai, Matúš Keméň, Matej Oremus, Natália Villemová, Samuel Selický, Tomáš Janič
Štvrtáci – Roman Palacka, Branislav Selický, Viktor Mokráš
Šiestaci – Peter Mazúch, Laura Klučková, Tomáš Uhrík
Siedmaci – Matúš Maňák, Lukáš Zeleňák
Ôsmaci – Branislav Rácek
Gratulujeme a držíme palce v okresnom kole! / vložila j.j./

Darujte ďalej nepotrebné oblečenie, obuv, bytový textil či hračky rôzneho druhu. Zbierame veci pre všetky vekové kategórie ako službu občanom, aby tak mali možnosť zmysluplne urobiť miesto pre veci také, ktoré budú radi využívať. Zbavte sa starého a vpusťte tak novú energiu do Vašich príbytkov. Darovaným veciam nájdeme nového majiteľa z radu občanov Bánova, alebo prostredníctvom mnohých neziskových organizácií, s ktorými spolupracujeme. Dokonca aj poškodené veci pôjdu ďalej na recykláciu, alebo pomôžu v útulkoch pre zvieratá. Ani jedna vec neskončí v koši. Ďakujeme za dôveru. / vložila j.j./

12. ročník informatickej súťaže iBobor je úspešne za nami. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.
V novembri si svoje informatické zručnosti preverovali naši žiaci v nasledovných kategóriách:
• Drobci / 2.-3. ročník /
• Bobríci / 4.-5. ročník /
• Benjamíni / 6.-7. ročník /
• Kadeti / 8.-9. ročník/
Najúspešnejšími mladými informatikmi našej školy sú nasledovní žiaci:

Drobci: M. Ondrejová III.A, T. Janič III.A, M. Oremus III.A, J. Žilčai III.A, L. Vargová III.A, J. Mrváň III.A

Bobríci: L. Rozgoň IV.B,T. Ikrényi IV.B, A. Šimuneková IV.A, A. Molnár IV.A, B. Selický IV.A, A. Kramárová IV.A, Z. Mančušková V. A, E. Šoková V.A

Benjamíni: M. Mančušková VI.A, A. Mrázová VI.A

Kadeti: S. Hatina VIII.A, S. Jenei VIII.A, M. Morvay VIII.A, V. Vlasáková VIII.A, L. Tchorová VIII.A, A. Mihaľov IX.A, V. Procházková IX.A, O. Mičeková IX.A, V. Klobučníková IX. A / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 9 z 124

9