Streda, December 11, 2019

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Na našej škole prebiehal krúžok "zdravého varenia". Šikovné dievčatá 5. a 7. ročníka jeho posledné stretnutie oslávili trochu "nezdravo". Boli si pochutnať na úžasných  wafliach v bistre Bubble Waffle v Nových Zámkoch. / j.j./

Patrik Melišek, žiak 1.A triedy, sa zúčastnil 9.ročníka MALÉHO NOVOZÁMOCKÉHO MARATÓNU,  kde obsadil krásne tretie miesto. Malému a veríme, že aj nádejnému športovcovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl a úspechov  do ďalších súťaží.

Krásny sviatok všetkých detí sme aj tento rok spoločne oslávili v prekrásnom areáli našej školy. Deti mali možnosť dosýta sa vyšantiť na dvoch skákacích hradoch, ktoré zabezpečilo a financovalo OKS, súťažiť v športových aktivitách, maľovať, kresliť, tvoriť. Pre žiakov druhého stupňa pripravili ich spolužiaci zo školského parlamentu zaujímavé kultúrno-zábavné predpoludnie spojené s tancom, súťažami a zábavou. Pre všetkých prítomných pripravili naše pani kuchárky na desiatu chutné palacinky, aktívne členky KD navarili všetkým výborný guľáš, z mäska, ktoré nám daroval pán Ing. Ján Šimunek, PhD. Poďakovanie za úspešné podujatie patrí aj ZRPŠ a všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k radostnému prežitiu dňa, ktorý patrí všetkým deťom. Ďakujeme!!!!

 

 

 

Dňa 26. mája sa v areáli našej školy konalo športovo-relaxačné popoludnie pri príležitosti Svetového dňa rodiny. Pre našich hostí boli pripravené zábavné rodinné súťaže. Svojou prítomnosťou nás poctili naši žiaci spolu so svojimi rodičmi aj starými rodičmi, príbuznými, ale zavítali k nám aj milí hostia – veľadôstojný pán farár ThLic.PaedDr. Peter Čieško, pani učiteľky z MŠ, členky Klubu dôchodcov, predsedníčka RŠ a ZRPŠ. Deti spolu s rodičmi plnili rôzne zaujímavé úlohy. Veľmi obľúbeným sa stal aj tzv. skrášľovací kútik, kde na prítomných čakali naše mamičky Beátka Melišková, Hanka Zahoráková a Miška Palacková, ktoré mamičkám aj detičkám upravili účesy aj nechty. Deviatačky sa postarali o maľovanie na tvár. Často navštevované bolo aj detské kreatívne centrum, kde si deti pod vedením pani učiteliek vytvorili pekné kľúčenky a magnetky. K príjemnej atmosfére prispelo i občerstvenie - chutný guľáš, ktorý pre všetkých navarila mamička Katka Jakubcová, spolu s koláčikmi od pána Juraja Oremusa a kávičkou od študentov SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky. Svoju šikovnosť prezentovali svojou tvorbou pani učiteľky Klučková, Stanková a Schronerová. Ich výrobky si všetci mohli pozrieť aj zakúpiť.
Ďakujeme, že ste prijali pozvanie ZŠ s MŠ Bánov na popoludnie plné radosti a zábavy. Aj vďaka Vám sme sa v priestoroch našej školy všetci zišli ako jedna veľká rodina.
Nesmierne si ceníme každý prejav pomoci, všetku ochotu a štedrosť, ktorú nám preukázali mnohí ľudia dobrého srdca pri príprave tohto milého stretnutia. Podujatie sa uskutočnilo za finančnej pomoci NSK a OcÚ Bánov.
ĎAKUJEME! /j.j./
Foto: Miroslav Klobučník

Dňa 21.mája 2019 k nám zavítala vzácna návšteva. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín nás prišli pozrieť rodičia a príbuzní, zvedaví na svoje ratolesti v 2.-9. ročníku. Vrátili sa do školských lavíc, no nie preto, aby sa učili, ale preto, že boli zvedaví na výkony a vedomosti svojich potomkov na vybraných hodinách a možno si aj chvíľami zaspomínali na svoje žiacke časy. Našich žiakov musíme zaiste pochváliť, pracovali aktívne, disciplinovane a v pokojnej pracovnej atmosfére pod vedením ich pedagógov. Veríme, že sa naša „Oslava učenia“ rodičom a príbuzným páčila a všetci pochopili, že kvalitný vyučovací proces je systém zložitých vzťahov, súvislostí a zmien prebiehajúcich medzi učiteľom a žiakom. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a navštívili nás. /Foto: Miroslav Klobučník, j.j./

Medzinárodný deň mlieka si už pravidelne pripomíname tretí májový utorok. Aj v tomto roku sme si mohli vďaka veľkorysosti Ing. Jána Šimuneka, PhD., predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky a Ing. Mareka Šimuneka, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Poľnohospodáru a.s. Nové Zámky pochutnať na výdatnej mliečnej desiatej z nitrianskej mliekarne AGRO TAMI.
Za chutnú a zdravú pochúťku, ktorou nám spríjemnili deň práve 21. mája, úprimne ďakujeme. Okrem chutných jogurtov, sme sa veľmi potešili hodnotným cenám a krásnym farebným tričkám s vtipnými nápismi. Žiaci zabojujú o spomínané ceny v zaujímavom kvíze. Sme radi, že máme v našej blízkosti takých štedrých a srdečných ľudí, ktorí myslia na zdravie našich ratolestí. /j.j./

Dňa 22.mája 2019 sa žiaci 8.A triedy: Lenka Kmeťová, Viktória Vlasáková, Samuel Hatina a Samuel Jenei zúčastnili súťaže vo varení zemiakových placiek a zemiakových šúľancov pod záštitou projektu "História a súčasnosť v tradíciách našej gastronómie" na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch.
Síce svoje kulinárske umenie obhájili diplomom za účasť, ale za to získali 3.miesto za najzaujímavejší kuchynský exponát. Súťaž sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešíme . /j.j./

Viac článkov...

Stránka 9 z 133

9