Utorok, Február 09, 2016

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 Dňa 24.10. 2015 sa žiaci Regionálneho krúžku vybrali spoznávať  naše krajské  mesto.

Nitramesto  opradené históriou  nás privítala  krásnymi  slnečnými  lúčmi. Navštívili sme hradný areál, múzeum, kazematy, Katedrálu sv. Emeráma  a odfotili sme sa pri soche Jána Pavla II. Keď zvony na veži odbíjali pravé poludniezačali sme zdolávať schody, ktoré vedú na vyhliadku z vežepokochali sme sa výhľadom na celé mesto, kde sa snúbi históriaprítomnosťou. Potom sme ďalekohľadom  preskúmali  Zoborďalší symbol mesta. Cestouhradu sme sa pristavili pri súsoší sv. Konštantína  a Metoda. Na Pribinovom námestí sme obdivovali  nielen sochu Pribinunitrianskeho kniežaťa, ale i sochu Corgoňamalebnosť celého námestia.

Cestou sme navštívili tri sakrálne stavby, ktoré  okrem toho  že vyžarujú pokoj, prezentujú  krásu umenia  zašlých čias.

Ďalšou zastávkou bola fontána pred Divadlom A. Bagara. Pešou zónou sme prišli do Mlynov –obchodného centra, kde sme mali možnosť nielen vidieť, ale i ochutnať  sladkostičokolády –pralinky

Plní zážitkov sme sa vracali naspäť na železničnú stanicuodviezli sa domov – do dedinky, ktorá patrí do tak krásnehohistoricky významného kraja. /vložila j.j. /

Milí žiaci, rodičia, tak ako kažoročne  i tento rok chystáme v nasledovných dňoch realizovať jesenný zber papiera. Uskutoční sa 2.novembra  -  6.novembra  2015 od  14,00 hod. - 16.30 hod.  v areáli základnej školy. Pripravujte prosím nepotrebné zásoby. Ďakujeme vopred i za túto malú podporu. Finančná čiastka, ktorú škola dostane slúži potrebám školy a žiakov, zároveň druhotným spracovaním  tejto komodity chránime naše lesy.

 
                                                                

Dňa 16.októbra 2015 sme v našej škole privítali Doc. PhDr. Ivana Mrvu, Csc. - riaditeľa Historického ústavu  MS  v BratislaveCieľom jeho návštevy bolo oboznámiť žiakov roč. 5.-9. so životom a  dielom Ľudovíta Štúra.Jeho prezentácia spojená s prednáškou bola veľmi zaujímavá a poučná.  Sme veľmi vďační, že navštívil práve našu školu . Poďakovanie za účasť patrí aj  Mgr. Mirke Kozárovej,  riaditeľke Domu MS v Šuranoch . / vložila j.j ./

 

         

Každoročne  organizovaná súťažtvorbe šarkanov prekvapila prekrásnymi, originálnymi šarkanmi zhotovenýmirôznych  materiálovDeti z roč. 1.- 7. zhotovili prekrásne šarkany, ktoré zdobia interiér školy. Estetický zážitok majú nielen deti ale aj návštevníci školy.

Poďakovanie patrí všetkým deťom  a ich rodičom za zhotovenie prekrásnych výrobkov.

Za svoju prácu boli všetky deti odmenenéprostriedkov rodičovského združenia.

Najoriginálnejšie šarkany mali deti:

II.A Natálka Stoklasová

I.A  Adelka Šimuneková

III.B Jasmínka Csikosová

/ vložila j.j./

Dňa 13.10.2015 sa v  kultúrnom dome konalo dobrovoľné darovanie krvi. Naši siedmaci si nenechali ujsť túto príležitosťprišli sa pozrieť na statočných ľudí, ktorí uskutočnili tento šľachetný čin. ,,Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdikaždomnás“, poznamenal lekár,  ktorý sa žiakom, ako budúcim darcom, na chvíľu prihovoril. Veď niktonás nevie, kedy budeme my, alebo niekto z našich blízkych, krv potrebovať ./ vložila j.j. /

 

3.októbra sa narodil národný buditeľ Anton Bernolák. Položením kytice kvetov a zapálením sviečky si žiaci a pani učiteľky slovenského jazyka uctili jeho pamiatku. O jeho živote a  diele si porozprávali pri pamätníku v centre obce. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si pripomenuli i vznik obce zastavením sa pri pamätníku 1. písomnej zmienky o obci Bánov // vložila j.j. /

V týchto dňoch zdobí interiér našej školy pekná výstavka pozostávajúca z jesenných plodov, ktoré sa urodili v našich záhradách. Ovocie, zelenina, plné naaranžované košíky,jesenné kvety, ikebany, tekvice a tekvičky najrozmanitejších farieb a tvarov sú pastvou pre každé oko. Veľmi zaujímavé sú i rôzne výrobky žiakov, zhotovené z prírodnín. Výstavku priravili i nainštalovali pani učiteľky 1. - 4. ročníka z prác, ktoré žiaci vyrobili v škole, ale i doma so svojimi mamičkami. Veríme, že Vás poteší.

Viac článkov...

Stránka 8 z 58

8

Kalendár udalostí-január 2016

Aktivita
Čitateľská gramotnosťčítajú väčší žiaci menším žiakom /prvákom a škôlkarom/

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
január 2016
Aktivita
Život a dielo Miroslava Válkarozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková
Termín
január 2016
Aktivita
Novoročné prianiavytvorenie schránky s prianiami, trieda triede, učitelia žiakom, žiaci učiteľskému zboru

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
január 2016
Aktivita
Animácia rozprávkyzábavné popoludnie v ŠKD
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková, PaedDr. Ostrožlíková

Termín
januar2016
Aktivita
Starostlivosť o vtáčiky v zimnom období, v parku ZŠ - prikrmovanie

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
január 2016
Aktivita
Deň čajuochutnávka čajov, liečivé účinky čaju
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Čeriová
Termín
január 2016
Aktivita
Alkoholizmus ohrozuje zdravie - nástenka

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová
Termín
január 2016
Aktivita
Deň komplimentovrozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Čeriová
Termín
január 2016
Aktivita
Medzinárodný deň bez internetu – hľadanie informácií len v encyklopédiách

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová, všetci vyučujúci
Termín
január 2016
Aktivita
Dopravný kvíz
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
január 2016
Aktivita
Prezentácia činnosti žiakov za II. štvrťrok v káblovej televízii

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová
Termín
január 2016

 

Kto je online

Máme online 6 hostí