Sobota, Október 22, 2016
image image
Pozvánka Srdečne pozývame všetkých starých rodičov na stretnutie  s vnúčatami na pôde školy, ktoré sa uskutoční pod názvom  Stretnutie generácií dňa 24.10. 2016 od 9.00 hodiny v jednotlivých triedach. Tešíme sa na stretnutie s Vami !
Zber papiera  V dňoch 17.- 21. októbra 2016 sa uskutoční v čase od 14.00 do 17.00 hod. zber papiera. Prosíme o triedenie tejto komodity, zvlášť papier, zvlášť kartón. V mene všetkých žiakov našej školy už vopred ďakujeme.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Tento týždeň sa začal pre žiakov našej školy veľmi príjemne a zábavne. Zúčastnili sa na interaktívnom výchovnom koncerte známeho tanečníka Miroslava Žilku, ktorý vo svojom pútavom vystúpení predviedol, že tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu a vo všeobecnosti sa považuje za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu. Počas programu žiaci videli Miroslava tancovať choreografie z talentových súťaží. Ďalej si s ním zatancovali, pričom sa naučili niekoľko tanečných krokov. Zároveň im vysvetlil históriu a podstatu moderných „streetdancových“ tanečných štýlov, ako Poppin, Lockin, či Break Dance. Program tiež obsahoval jeho skutočný životný príbeh, v ktorom musel bojovať, aby si splnil svoj sen a mohol sa stať tanečníkom známym nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pre žiakov bola pútavá aj súťaž o najlepšieho tanečníka, tanečníčku, ktorou sa stala Zuzka Šebová z 2.B triedy. Ďakujeme vedeniu školy, že pre žiakov organizuje aj takéto zábavné formy výchovných koncertov.

Dňa 22.03. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili  florbalového turnaja základných škôl, ktorý sa konal  na SOŠ hotelových služieb a manažmentu v Nových Zámkoch. Naše  zmiešané družstvo tvorili Dominika  a Monika Muštinové, Marcela Zeleňáková, Emma Garajová, Simona Zichová, Vladimír Kurtulík, Michal Farkaš, Denis Dikasz, Patrik Janka,  Erika Barta a Denis Novotný. Naše družstvo prehralo až v samotnom závere v boji o prvé miesto a tak skončili na kvalitne obsadenom turnaji celkovo na druhom mieste . Taktež Denis Novotný  sa  stal najlepším brankárom turnaja. Všetkým našim žiakom za peknú reprezentáciu našej školy patrí veľká vďaka.
 
Dňa 07.04.2016 sa žiaci našej školy v  zložení : Adrián Valachovič, Dominik Novotný, Nikolas Lakatoš, Adam Mihaľov, Adam Klobučník, Jakub Ščevlík a Daniel Šimunek zúčastnili na futbalovom turnaji , Dôvera cup ´´ v Nových Zámkoch, kde bez  zaváhania porazili oba tímy zoMostná a ZŠ Jasová celkovým skóre 13: 0 a týmto víťazstvom na turnaji postúpili do ďaľšieho okresného kola. Taktiež týmto našim žiakom za peknú reprezentáciu našej školy patrí veľká vďaka.  / vložila j.j./
 
 
 

Dňa 31.3.2016 sa starší žiaci  zúčastnili exkurziePalárikove. Nakoľko je naša škola zapojená do projektu Zelená škola a zameraná  na ,,Odpad“, navštívili sme zberný dvor. Žiaci sa oboznámili so systémom zberuseparácie odpadovSeparovanie si aj vyskúšali, keď odpad na bežiacom páse museli správne vytriediť. Potom si žiaci pozreli prezentáciu, ktorá bola veľmi poučná. šikovnejší, ktorí mali poznatkyodpade si priniesli aj upomienkové darčeky. Poďakovanie patrí p.Ing. Markuskovej, ktorá nás sprevádzala celou exkurziou   / vložila j.j./

Roky plynú, život sa mení a naša dedina tiež zmenila svoju tvár. Z úcty k našim predkom a v snahe získať čo najviac svedectiev o histórii, kultúre a ľudovej tvorbe nášho národa máme na našej školeniekoľko rokov zavedený predmet regionálna výchova na ročníkoch 1.- 4.. Tento školský rok začal pracovať v tomto duchu aj regionálny krúžok na ročníkoch 5. - 9.. Prezentáciu práce našich pedagógov a žiakov v predmete regionálna výchova a bohatú krúžkovú činnosť sme predviedli pre Novozámockú televíziu. Samozrejme je venovaná aj Vám ctení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy.

Video najdete tu.

Dňa 31. 03. sa v priestorochHradná v Nových Zámkoch konalo okresné vyhodnotenie 63. ročníka súťaže Európa v škole. Súťaž pozostáva z troch základných častí - literárne práce, umelecké práce a multimediálne práce. Naša škola sapravidelne zapája do tejto postupovej súťaže. Vďaka našim šikovným žiakom a ich učiteľom sa nám darilo aj v tomto šk. roku. Z rúk predsedníčky poroty si ocenenie za svoju literárnu prácu prevzala žiačka IV. B triedy Zuzana Ďatková

 Dňa 8. marca sa žiaci 3. až 5. ročníka zúčastnili okresného kola Pytagoriády v Nových Zámkoch. S úlohami sa "popasovali" veľmi šikovne a zaznamenali sme pekný úspech. V kategórii P3 sme mali úspešného Tomáša Uhríka z III. B, ktorý skončil na krásnom 5. mieste a úspešnou riešiteľkou sa stala aj Tatiana Blašková zo IV. B v kategórii P4. Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 Tento rok sa našim žiakom vo výtvarných súťažiach veľmi darí. V súťaži Vesmír očami detí, ktorú organizuje Hvezdáreň Hurbanovo, boli v okresnom kole úspešní títo žiaci: Diana Hudecová, IV. B - kategória 2, Matúš Piršel, VII. A - kategória 3. Ich víťazné práce postupujú do celoštátneho kola a budú vystavené vo Hvezdárni v Hurbanove. Práce našich žiakov si môžete pozrieť vo fotogalérii. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy! 

Viac článkov...

Stránka 8 z 68

8

Kalendár udalostí-október 2016

 

Aktivita
Výstava z darov zeme

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Rácková
Termín
03.10.-07.10.2016
Aktivita
Jesenné športové hry v MŠ + žiaci 1.ročníka
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová,Mgr. Villemová
Termín
03.10.2016
Aktivita
Návšteva žiakov MŠ v I. A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová
Termín
september, október 2016
Aktivita
Cvičenie predškolákov so žiakmi 1. ročníka v telocvični ZŠ – kruhový tréning
Zodpovedný pedagóg

Muchová Michaela - trénerka

Termín
október 2016
Aktivita
Svetový deň úsmevu, urobme si smajlíka, úsmev robí naše dni krajšie

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
04.10.2016
Aktivita
Svetový deň zvierat, zbierka pre útulok
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
4.10.2016
Aktivita
Rozhl. reláciaRok čitateľskej gramotnosti

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
05.10.2016
Aktivita
Medzinárodný deň chôdzevychádzka k buste A.Bernoláka, I.písomná zmienka o obci
Zodpovedný pedagóg
Vyučujúce SJl, triedne učiteľky 1.-4. roč.
Termín
05.10.2016
Aktivita
Slávnostná certifikácia Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
05.10.2016
Aktivita
Bánovskí záhradkárivýtvarné práce + kultúrne vystúpenie
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková, Mgr.Uhríková
Termín
09.10.2016
Aktivita
Rozhl. relácia – Ľ. Feldek

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
09.10.2016
Aktivita
Plenárne RZ
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová
Termín
11. 10. 2016, 16:30 h
Aktivita
PrezentáciaAko sa nám darilo v šk. roku 2015/2016

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová
Termín
11.10.2016
Aktivita
Zber papiera
Zodpovedný pedagóg
Villár-p.školník
Termín
17. 10.-21.10.2016
Aktivita
Test rýchlosti čítania – 2. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
Október 2016
Aktivita
Autosalón Nitra
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Palacka, Mgr. Bálintová
Termín
13.10 2016
Aktivita
Anglické divadlo roč.4.-9.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová
Termín
14.10.2016
Aktivita
Komentovaná hodina– SJL VIII.A
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková
Termín
Október 2016
Aktivita
Otvorená hodina MAT, II. A-inovatívne metódy a formy učenia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
Október 2016
Aktivita
Beseda so včelárom - pán V. Keméň
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr.Šimunková
Termín
Október 2016
Aktivita
EX - odber krvi /7. ročník /

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
13.10.2016
Aktivita
Filmové predstavenie NZ 1.-4. ročník
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
27.10.2016
Aktivita
Záložka do knihy spája školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
do 25.10.2016
Aktivita
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - Deň úcty k starším
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín
24.10.2016

 

Kto je online

Máme online 4 hostí