Pondelok, Máj 25, 2015
image
Pozvánka Vážení rodičia! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová Vás pozýva na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.mája 2015, t.j. v utorok o 16.30 hod. v budove základnej školy. Tešíme sa na Vašu účasť!    

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Začiatkom decembra 23 žiakov 1. - 5. ročníka zabojovalo o titul Všetkovedka  - najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. V tejto vedomostnej súťaži spomedzi 12 198 žiakov z celého Slovenska titul Všetkovedko získali aj traja žiaci našej školy: 

             2. A  Lucas Villem,

             4.A  Michal Tuchyňa,

             5.A  Dominik Uhrík.

Šikovným chlapcom gratulujeme!

Ostatní zúčastnení žiaci za preukázanú múdrosť získali titul Všetkovedkov učeň.

Veríme, že sa do budúceho ročníka súťaže zapojí ešte viac žiakov našej školy, aby si tak otestovali svoje vedomosti z rôznych oblastí života.

/vložila: j.j./

20. 01. sme privítali v našej škole budúcich prvákov a ich rodičov. Je už dobrým zvykom, že pred zápisom do 1. ročníka nás predškoláci navštívia u nás v škole. 

V I. A viedla vyučovaciu hodinu Mgr. Sovská a spolu s Mgr. Rampašekovou a žiakmi I. A sa im podarilo postaviť snehuliaka v triede. Prváci predviedli svoje čitateľské schopnosti, matematické zručnosti, radosť z piesne i hry. Hravou formou si žiaci zopakovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, angličtiny.

V I. B vyučovaciu hodinu viedla Mgr. Juríková. Jej cieľom bolo vyvodiť písmeno d a vyslobodiť ho z pazúrov draka. Žiaci plnili zábavné úlohy pod písmenom d. Každá správne splnená úloha viedla deti k oslobodeniu písmena d. Mgr. Rampašeková vhodne spestrila hodinu angliským jazykom. Pani učiteľky zapojili do práce aj škôlkarov, čo sa im veľmi páčilo.

Chcem sa poďakovať pani učiteľkám Mgr. Sovskej, Mgr. Juríkovej, Mgr. Rampašekovej za pekne pripravené a zrealizované vyučovacie hodiny. Budúcim prvákom a ich rodičom ďakujem za návštevu u nás.

                                                                                               Ďakujem.

/fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/

 

22. 01. sa v ZŠ A. Bernoláka v Šuranoch konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Do okresného kola sme sa zapojili i my. Reprezentovali nás dve recitátorky slovenských povestí. V I. kategórii to bola Z. Ďatková z III. B a v II. kategórii to bola T. Mrázová z V. A. Obe žiačky predviedli veľmi pekné umelecké stvárnenia slovenských povestí. Priniesli sme si zo Šurian vzácne III. miesto, ktoré získala Zuzka Ďatková.

Obom žiačkám ďakujeme a Zuzke gratulujeme k veľmi peknému umiestneniu .

V priestoroch obecnej knižnice sa 21. 01. stretli tí, ktorým učaroval umelecký prednes. 61. ročník tejto súťaže nás presvedčil o  záujme mladých recitátorov o detskú literatúru. Súťaž prebiehala v III. kategóriach. Každá kategória má dva žánre - poézia, próza. Tu sú výsledky 61. ročníka Hviezdoslavov Kubín 2015:

 

 

 

I. kategória

poézia - 1. miesto   A. Halás,  III. A

               2. miesto   M. Mančušková, II. A

               3. miesto   M. Janičová, III. A

               3. miesto   L. Klučková, II. A

próza -   1. miesto   Z. Ďatková, III. B

               2. miesto   T. Blašková, III. B

               3. miesto   N. Petrovská, II. A

II. kategória

poézia -  1. miesto  V. Procházková, V. A

                2. miesto   A. Mihaľov, V. A

                3. miesto   M. Mrázová, IV. A

                3. miesto   B. Remiášová, IV. A

próza -    1. miesto   T. Mrázová, V. A

                2. miesto   V. Klobučníková, V. A

                3. miesto   N. Solčáni, IV. A

III. kategória

Porota sa rozhodla ceny neudeliť.

Víťazi v každej kategórii nás budú reprezentovať v obvodnom kole v Šuranoch. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú prípravu na súťaž, rodičom, starým rodičom za divácku účasť a porote za spravodlivé rozhodovanie. Aby som nezabudla, moje ĎAKUJEM patrí tiež pánovi M. Klobučníkovi za krásne diplomy a RZ pri ZŠ s MŠ Bánov za zakúpenie cien pre víťazov.

/fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/

 

 

 

Dňa 16.januára do našej školy zavítala mamička Slávka Kopáčová. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sme ju pozvali na besedu, aby nám porozprávala ako vyzerá ,,deň a noc“ jednej starostlivej matky, ktorá je na materskej dovolenke s dieťatkom. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí napr. ako správne držať dieťatko, ako ho kúpať či prebalovať, ako často s ním chodiť do poradne. V závere besedy naše dievčatá prezradili, že by chceli byť v dospelosti tiež matkami dvoch či troch detí. Máme teda nádej, že Bánovčanov bude pribúdať.

/vložila: j.j./

/fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/

V mene svojom a celého Rodičovského združenia v Bánove by som sa chcela touto cestou poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili na Silvestrovskej zábave a tým podporili deti našej základnej školy...ďakujem aj všetkým sponzorom za dary do tomboly...vrelá vďaka patrí aj členkám rodičovského združenia, ktoré pomohli usporiadať túto zábavu a patrí im úprimné ĎAKUJEM...

Hodinu náboženskej výchovy u piatakov sme si spestrili výrobou modelu Noemovej archy. Hlavnými staviteľmi boli Danko Šimunek a Samko Remiáš, no pomáhali  aj ostatní žiaci. Archa im bude skrášľovať triedu a zároveň pripomínať príbeh zo Starého zákona o potope sveta. Boh však svojich verných neopustil a ani nikdy neopustí.

/vložila: j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 47

8

Kalendár udalostí - máj 2015

Aktivita
Na bicykli bezpečne - dopravná súťaž
Slávik Slovenska - okresná súťaž

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka
Mgr. Mičeková
Termín
13.05.2015
Aktivita
Štúrov Zvolen - súťaž v rétorike
Biologická olympiáda - okresné kolo
Súťaž v ANJ - Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková
Ing.,Mgr.Šimunková
Mgr. Villemová
Termín
14.05.2015
Aktivita
Slávnostné otvorenie žiackej knižnice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Slížová
Mgr.Juríková
Termín
15.05. 2015
Aktivita

Predaj slnečníc - charitatívna zbierka pre ľudí s ochorením skleróza multiplex

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová

 

Termín
18.05. 2015
Aktivita
Deň otvorených dverí - otvorené hodiny na ročníkoch 5. - 9. 

Zodpovedný pedagóg

vyučujúci na roč. 5.-9.
Termín
19.05.2015 
Aktivita
Rodičovské združenie

      Zodpovedný pedagóg
triedni učitelia na
roč. 1. - 9.
Termín
26.05.2015
Aktivita
Beseda s
p. R.Čelkovou - vývin jedinca - VII. ročník
Atletika - dievčatá
Atletika - chlapci
okresné kolo

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr.Šimunková
Mgr.Palacka
Termín

26.05.2015

27.05. 2015

 

Kto je online

Máme online 7 hostí