Nedeľa, Apríl 20, 2014
image image
Májová veselica Organizácia Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Bánove pozýva širokú verejnosť dňa 03. O5. 2014 o 19:30 hod. do KD v Bánove na MÁJOVÚ VESELICU. Príďte prežiť májovú noc s ľuďmi, ktorým záleží na našej škole, našich deťoch. Aj týmto spôsobom môžete prispieť k tomu, aby didakticko-technické vybavenie školy napredovalo. Tešíme sa na vás!
Komparo Žiaci 9. ročníka  sa v tomto školskom roku  zapojili  do projektu Komparo, v rámci ktorého si môžu vyskúšať svoje vedomosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Máme veľkú radosť z certifikátu, ktorý sme obdržali a zaradili sa výsledkami našich žiakov medzi 25 % najúspešnejších škôl.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.55 – 10.40
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2013 - 2014

Jesenné prázdniny           30.okt. - 1.nov. 2013.
Vianočné prázniny           23.dec.13 - 7.jan.14.
Polročné prázniny            3.februára 2014.
Jarné prázdniny                24.feb.-28.feb. 2014.
Veľkonočné prázdniny    17.apríla-22.apríla 2014.
Letné prázdniny                30.júna. - 29.aug. 2014.
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Deň pred jesennými prázdninami sme sa so žiakmi našej školy rozlúčili aj divadelným predstavením Čert a Káča, ktoré nám zahrali herci z divadla Clipperton.

Divadlo Clipperton je novozaloženým divadelným súborom s celoslovenským pôsobením. Banská Bystrica je jeho domácou scénou.

Žiakom sa divadlo páčilo a na prázdniny odchádzali s úsmevom.

  

Sviatok Všetkých svätých, či Pamiatka zosnulých, alebo Dušičky. Všetky tieto dni patria medzi spomienkové dni, ktoré sú venované zomrelým. Na Slovensku má úcta k zosnulým veľmi silnú tradíciu a jej korene nachádzame už v dávnych časoch. Ľudia navštevujú cintoríny, na hroby kladú vence, či kvety a pália sviece. Tento zvyk má pôvod v keltskej tradícii .

Tieto sviatky si pripomenuli aj žiaci 2. ročníka, ktorí v rámci regionálnej výchovy a vlastivedy navštívili nový cintorín v našej obci a zapálili sviečky na hroboch svojich blízkych.

 

 

 Aj napriek súčasnej dobe, ktorá sa spolieha skôr na silu  človeka pri liečení, ako na silu prírody, dostáva ,, med“ svoju dôležitú úlohu. Med je úžasný produkt prírody. Keďže sa žiaci v šiestom ročníku v biológii učia o včelách a jej produktoch, pozvali sme na besedu včelára Vladimíra Keméňa. Veľmi pútavo rozprával  o vývine včiel cez všetky fázy ich  života, oboznámil žiakov s úlohou kráľovnej, priebojného trúda a robotníc. Porozprával nám  o  namáhavej  práci pri celoročnej starostlivosti o úľ, o spracovávaní medu či výrobe rámikov do úľu .Žiakom priniesol ukázať plásty, vosk, rámček a časopisy včelárov. Pozval nás na jarnú exkurziu pozrieť si včelín. Odmenou   pre žiakov za ich vzorné počúvanie boli chutné medovníčky, ktoré s láskou upiekla včelárova manželka.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

 

Jeseň je typická padajúcim lístím, farebnosťou prírody i lietajúcimi šarkanmi.
Na našej škole sa v mesiaci októbri realizovala súťaž o najoriginálnejších a najkrajších šarkanov.
Naše deti sú tvorivé a veľmi šikovné.Do súťaže sa zapojilo 31 detí z ročníkov 1.-5.
Bolo vyhodnotených 5 najkrajších prác. Všetky deti dostali výtvarné pomôcky,ktoré
zakúpilo rodičovské združenie. Za odmeny veľmi pekne ďakujeme.
Šarkany zdobia dolnú chodbu školy.

Súťaž organizovala p.uč.PaedDr. Klučková.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/
 

 

V posledných rokoch si začíname zvykať na to, že v októbri sa brány našej školy otvárajú rodičom, starým rodičom a jej priateľom v rámci Európskeho dňa. Jeho cieľom je podporovať zapojenie rodičov do edukačného procesu detí a vytvorenie partnerských vzťahov medzi školou a rodičmi.

Na 25. október sa pripravovali niekoľko dní nielen triedni učitelia, ale aj žiaci. Deň sa začal vyučovaním ale 3. a 4. hodina bola už v inom šate. Triedy sa zaplnili hosťami, na ktorých čakal individuálny program každej triedy. Školou sa ozývala aj rozhlasová relácia venovaná práve tomuto dňu. V prvých ročníkoch si rodičia mali možnosť pozrieť otvorené hodiny a vo vyšších ročníkoch čakali na všetkých tvorivé dielne. Všetci pracovali usilovne. Žiaci so svojimi blízkymi tvorili krásne výtvarné práce z plodov jesene, z papiera, skupinové práce, projekty a iné. Interiér školy má opäť novú výzdobu.

Čítať celý článok...

Dňa 04.10.2013 navštívili žiaci našej školy Autosalón v Nitre, ktorý sa tradične konal na výstavisku Agrokomplex Nitra. Uvedenej exkurzie sa zúčastnilo celkovo 24 žiakov VII. a VIII. ročníka v rámci hodín Technika a Svet práce pod vedením učiteľov uvedených predmetov : Mgr. Ivana Palacku a Mgr. Lucii Čeriovej. Na uvedenej akcii mohli naši žiaci vidieť rôzne novinky ako z automobilového priemyslu, tak aj nové technologické postupy pri výrobe nových automobilov. Ako spríjemnenie exkurzie na samotnej výstave bolo vystúpenie vodičov truckov, pretekárov na motocykloch, či prehliadka rôznych automobilov i autobusu futbalového klubu FC Barcelona. Z tvárí samotných žiakov bolo po skončení exkurzie vidieť radosť z navštívenej akcie a pre učiteľov bolo poďakovenie žiakov tým najkrajšou odmenou.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

 Napísal: Mgr. Ivan PalackaN

Dňa 16.10.2013 sa žiaci IX.A a IX.B triedy zúčastnili exkurzie do starobylej Nitry. Nakoľko stále pretrváva jubilejný Cyrilo-metodský rok, kroky našich žiakov smerovali k najväčšiemu  súsošiu na Slovensku vierozvestcom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Tento pamätník má podobu bronzovej dvojfigurálnej plastiky v nadživotnej veľkosti a nachádza sa na ľavej strane cesty smerom na Nitriansky hrad. Sv. Cyril má pozdvihnutú ruku v žehnajúcom geste a v ľavej ruke drží knihu. Metod má v ľavej ruke pyxidu, čiže šperkovnicu.
Pozerajúc sa na súsošie si pripomenuli to, čo im zanechali naši predkovia - vieru a písmo. Prechádzajúc Nitrou žiaci spoznávali historické budovy. Navštívili aj Ponitrianske múzeum, kde sa konala interaktívna výstava študentov katedry muzeológie UKF Nitra s názvom Vikingovia – dobyvatelia zo severu. Cestou domov ich sprevádzali nielen p. učiteľky Mgr. Molnárová a Ing. Šimunková, ale aj dažďové kvapky, ktoré počkali až na koniec exkurzie. 

Viac článkov...

Stránka 8 z 31

8