Pondelok, Apríl 27, 2015

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Začiatkom decembra k nám opäť zavítala celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko. Od iných súťaží sa líši v tom, že nie je ani matematická, ani prírodovedná, ale je "o všetkom".

Do súťaže sa z našej školy zapojilo 23 žiakov - od druhákov až po piatakov. Všetci sa pokúsili zabojovať o pekné vecné ceny, diplomy a hlavne o hrdý titul VŠETKOVEDKO. No dúfame, že sa im pri riešení nevšedných úloh darilo, a že s dosiahnutými výsledkami budú spokojní. Zverejnenie výsledkov očakávame v termíne do 19.12.2013.

Všetkým zapojeným žiakom držíme palce.

/vložila: j.j./

 

 

Na našej škole sa už po druhý krát uskutočnil týždeň s anglický lektorom (Graham Last, alebo "Mr. G"), a to v termíne 24.11. - 28.11.2014 /5 vyučovacích hodín denne/. Kurz bol zameraný hlavne na komunikáciu v cudzom jazyku. Pre žiakov je to skutočne výborná skúsenosť, rozprávať sa s človekom, ktorý priamo pochádza z krajiny, kde je angličtina materinský jazyk. Spočiatku boli naše ratolesti ostýchavé, ale každým nasledujúcim dňom išli tréma a hanblivosť postupne bokom. Na konci kurzu dostali žiaci certifikát o jeho absolvovaní. Veríme, že nás pán lektor navštívi v blízkej budúcnosti opäť.

Zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnili kurzu:

Bibiana Remiašová

Naomi Natália Karaffová

Adam Mihaľov

Tamara Mrázová

Miroslava Mrázová

Martin Ostrovský

Erik Šmigura

Veronika Klobučníková

Viktória Vaneková

/vložila: j.j./

 

 

 

 

    Posledné novembrové sobotné popoludnie sa v centre našej obce pri pamätníku uskutočnilo spoločné zdobenie adventného venca s pani starostkou PhDr. Helenou Juríkovou a kol. OcÚ. Krásne výrobky našich šikovných pani učiteliek  z 1.- 4.roč. prišli naaranžovať na adventný veniec deti z 1. A a 2. B triedy spolu s rodičmi, starými rodičmi, p.uč. Sovská spolu s vedením ZŠ.  Pri zdobení sa stretli malí aj veľkí. Na akcii vládla príjemná atmosféra.  Sviečky na adventnom venci sa budú postupne zapaľovať každú adventnú nedeľu.

     Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli výrobkami i tým, ktorí sa tejto krásnej a nezabudnuteľnej akcii zúčastnili.  

/vložila: j . j./                                                               

Dňa 27. novembra sme na našej škole mali Deň deň boja proti drogám a podpory zdravej výživy, ktorí pripravili Mgr. K. Ondrušková, Mgr. L. Čeriová a Mgr. M. Sovská. Formou rozhlasovej relácie nás informovali o priebehu dňa. Do aktivít boli zapojení žiaci od 1. po  9. ročník. Každá trieda si za pomoci svojej triednej pani učiteľky pripravila  zeleninový alebo ovocný šalát. Cez tretiu   a štvrtú vyučovaciu hodinu žiaci absolvovali medzitriedne degustácie. Pre žiakov 1. –  4. ročníka boli pripravené aktivity ako napr. doplňovačky pre prvákov, zostavovanie   zdravého jedálnička, dotazník o zdravej výžive až po tvorbu básničiek. Počas štvrtej (1.-4.roč.) a piatej (5.-9.roč.) vyuč. hodiny sa žiaci zúčastnili prezentácie zameranej  na zdravú výživu a návykové látky. Pre žiakov 5. – 9. ročníka boli pripravené dotazníky k danej problematike na zistenie postoja žiakov k drogám a ich záujmu o protidrogové aktivity, ktoré by ich najviac oslovili.

/ vložila: j.j./

                        

 

 

Touto cestou sa chceme veľmi srdečne poďakovať rodine Kecskésovej za krásny živý vianočný stromček, ktorý nám skrášľuje a zútulňuje priestory našej školy. Jeho vôňa sa šíri všade naokolo a navodzuje tú pravú vianočnú atmosféru. Ešte raz veľká vďaka!

/vložila: j.j./

 

 

 

 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bánove  pozýva svojich žiakov, rodičov i starých rodičov na  spoločné  zdobenie  adventného venca, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa  29.11.2014 o 13.00 hod. v centre obce pri pamätníku .

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Kvalita vzdelávania je založená na využívaní rôznorodých metód a foriem výuky. Je prínosom pre žiakov, ak sa striedajú, prípadne do procesu vnášajú inovatívne  prvky.  

Od poznatkov a zručností  poskytovania  prvej pomoci  často záleží  záchrana ľudského života. Nikdy nevieme, kedy budeme tieto znalosti  potrebovať a mať možnosť niekomu pomôcť, možno zachrániť život...

Pre žiakov našej školy bola zorganizovaná prednáška teoretických poznatkov spojená s praktickými ukážkami poskytovania prvej pomoci, ktorú predviedli študenti a študentky šurianskeho gymnázia pod záštitou Červeného kríža.

Žiaci si so záujmom prezreli a sami mohli na figuríne vyskúšať ukážky  masáže srdca, umelého dýchania, pomoc pri zlomeninách končatín, drobných poraneniach, popáleninách.

Starším žiakom bola premietnutá aj prezentácia na danú tému.

Uvedené podujatie sa stretlo s veľkým záujmom žiakov .

 

Viac článkov...

Stránka 8 z 45

8

Kalendár udalostí - apríl 2015

Aktivita
Zber papiera od 14.00 hod. – 17.00 hod.

Zodpovedný pedagóg

p. školník
Termín
13.04.- 17.04. 2015
Aktivita
Deň otvorených dverí 4. vyučovacia hodina 1. – 2. ročník 5. vyučovacia hodina 3. – 4. ročník ŠKD otvorená hodina o 13.10 hod.
Zodpovedný pedagóg
vyučujúce ročníkov 1. – 4. PaedDr. Ostrožlíková Mgr. Rácková
Termín
14.04. 2015
Aktivita
Futbalový turnaj v Komjaticiach

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka
Termín
14.04. 2015
Aktivita

Testovanie 9

Výchovný koncert 1,50 €

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Kutálková

Mgr. Molnárová

Termín
15.04. 2015
Aktivita
Gardénia Nitra - exkurzia

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová, Mgr.Palacka
Termín
16.04. 2015
Aktivita
Terénna exkurzia – chránená oblasť v Bánove - Chrenovka, chránené vtáctvo 5. – 6. ročník Od 8.00 – 12.00 hod..
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková, Mgr. Molnárová
Termín
20.04.2015
Aktivita
PLAVECKÝ VÝCVIK 1. – 2. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Sovská, Mgr.Juríková
Termín
20.04. – 24.05.2015

Kto je online

Máme online 6 hostí