Piatok, August 22, 2014
image image
Rodičovské združenie Milí rodičia prvákov, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.08. 2014 t.j. v stredu o 16.30 hod. v budove základnej školy.
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová pozýva žiakov a rodičov na slávnostné otvorenie školského roka dňa 02. septembra 2014 o 8.00 hodine v areáli ZŠ s MŠ Bánov. Pomaly uplynú  dva mesiace letných prázdnin, verím, že boli plné pekných zážitkov. Načerpali ste nové sily a teraz spoločne vykročíme k plneniu si školských povinností, ktoré nový školský rok prinesie. Tešíme sa na Vás.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.55 – 10.40
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2013 - 2014

Jesenné prázdniny           30.okt. - 1.nov. 2013.
Vianočné prázniny           23.dec.13 - 7.jan.14.
Polročné prázniny            3.februára 2014.
Jarné prázdniny                24.feb.-28.feb. 2014.
Veľkonočné prázdniny    17.apríla-22.apríla 2014.
Letné prázdniny                30.júna. - 29.aug. 2014.
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 Jednou z výchovných úloh našej školy je ochrana životného prostredia. Žiakom sa snažíme vštepiť kladný vzťah k prírode, udržiavať a zveľaďovať zelené zóny v triedach aj v areáli školy. Deti učíme separovať odpad, ktorý vytvárajú, do osobitných nádob –papier, tetrapak, PET fľaše a biologický odpad. Odpadovým materiálom si môžeme aj skrášliť prostredie, v ktorom pracujeme. Urobili tak aj žiaci z rôznych tried pod vedením pani učiteľky Procházkovej.

/vložila: d.ž./

 

 

 

Žiaci našej školy navštevujú po vyučovaní rôzne krúžky. Na krúžku „Šikovných rúk“ pracujú s rôznorodými materiálmi, z ktorých vyrábajú dekoratívne aj darčekové predmety.

/vložila: d.ž./ 

So žiakmi PRIMÁRNEHO vzdelávania sme sa pred jarnými prázdninami rozlúčili výchovným koncertom detského dychového orchestra ROSIČKA, pod vedením pána Jozefa Kozára. Koncert bol obohatený hovoreným slovom a ľudovými piesňami Mgr. Mirky Kozárovej.

Predstavili sa nám i žiaci našej školy, ktorí zahrali na flaute a zaspievali.

Ďakujeme !

 

 

      Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie sa začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci.

      Preto karneval nechýbal ani v našom ŠKD. Do školského klubu detí zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné ale aj piráti, morské víly a tanečnice  a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Hneď na úvod deti predviedli malú ukážku fašiangových vinšov. Po nej nasledovalo najväčšie prekvapenie karnevalu vystúpenie Klauna  Adyna v podaní p. Adriána Ohrádku, za čo mu srdečne ďakujeme.

       Po predstavení plné smiechu sa striedali veselé hry, súťaže a tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa vo „vláčiku“.  Odmenou pre deti boli dobroty, ktoré si vysúťažili v hrách a odmenou pre nás bol ich úsmev na tvári a spokojnosť. Všetci sa príjemne zabavili a karneval bol opäť vítaným spestrením školského roka.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

 

 

18019. 02. 2014 sa naši najlepší recitátori, víťazi školského kola HK vybrali do Šurian, kde prebiehalo obvodné kolo tejto postupovej súťaže. Musím opäť konštatovať, že umelecký prednes našich žiakov je veľmi dobrý, prirodzený a pre divákov a porotu zaujímavý.

V I. kategórii nás reprezentovala žiačka II. B triedy Zuzka Ďatková. Malej  recitátorke sa nástup vydaril. V celkovom poradí recitátorov si vo svojej kategórii odniesla krásne 1. miesto a tým aj postup do okresného kola. Druhým recitátorom v I. kategórii bol Lukáš Lőrinc z III. A triedy. Svojim výkonom si vybojoval tiež veľmi pekné 3. miesto. 

V II. kategórii sme sa  predviedli umeleckým prednesom Tamarky Mrázovej zo IV. A a jej sestry Terezky Mrázovej zo VI. A. K dievčatám niet čo dodať. Sú jednoducho malé profesionálky , interprétky umeleckého slova. Tamarka si odniesla III. miesto v poézii. Terezka skončila na I. mieste v próze a ďalej nás bude reprezentovať v okresnom kole. 

Ako učiteľku ma tešia takéto výsledky našich žiakov, ich radosť z ocenenia, chuť pracovať s umeleckým textom nám spoločne prilievajú  odhodlanie, že na  budúci ročník tejto súťaže sa už teraz tešíme. Avšak tento 60. ročník stále pokračuje a my sme v hre. Držíme preto palce Zuzke a Terezke, ktoré nás budú reprezentovať 26. 03. 2014 v okresnom kole HVIZDOSLAVOV KUBÍN v Nových Zámkoch.

 

Vo februári 2014 sa naša škola zapojila do národného projektu OPIS ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Máme možnosť získať do bezodplatného používania technologické vybavenie pre elektronický vzdelávací systém – interaktívnu tabuľu s notebookom a vybavenie digitálnej triedy tabletmi. Trvanie projektu je do 30.9.2015.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/ 

 

Dňa 6.februára 2014 sa v Nových Zámkoch konalo obvodné kolo Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií . Medzi stovkou súťažiacich z celého okresu boli aj piati  naši žiaci : Adam Hadar z V.A triedy, Alexander Molnár zo VI.A triedy, Simona Zichová zo VII.A triedy , Patrik Klein z VIII.A triedy a deviatak Matej Vanek z IX.A triedy. Súťažili v teoretickej časti, v nej ukázali svoje vedomosti a v praktickej časti predviedli svoju šikovnosť  a zručnosť v práci s atlasom.

Úspešnými riešiteľmi sa stali Adam Hadar a Alexander Molnár. O náročnosti súťaže svedčí aj to, že medzi siedmakmi boli z 25 súťažiacich iba 2 úspešní a naša žiačka Zichová sa umiestnila hneď za nimi na treťom mieste. Patrikovi Kleinovi k úspešnosti chýbal jediný bod.

Žiakom ďakujeme za prezentáciu našej školy v okresnom meradle a prajeme im úspechy  aj v ďalších rokoch .

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová /                                                                                   

 

 

Viac článkov...

Stránka 8 z 35

8