Sobota, Október 25, 2014

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

Dňa 27. marca 2014  sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády v priestoroch CZŠ  v Šuranoch.

Deň súťaže sa začal sv. omšou v kostole. Školský dekan vdp. Štefan Vicen v homílii okrem iného povedal súťažiacim, že všetci sú už teraz víťazmi, lebo zobrali do rúk Sväté písmo. Zodpovedne sa pripravovali, pravidelne čítali  knihu  Exodus a knihu proroka Jonáša, taktiež Evanjelium podľa Jána. Účastníci boli z desiatich ZŠ. Súťažili v trojčlenných družstvách. Svoje vedomosti si súťažiaci otestovali v 5. kolách, kde nechýbal test, výroky zo svätého písma, okruhy, práca s obrazom a osemsmerovka.

Blahoželáme Lenke Klobučníkovej, Danielke Vlasákovej, Beatke Šimunekovej , ktoré získali štvrté miesto. 

/vložila: d.ž./

 

 

 

 

Dňa  25.marca 2014 sme si  spomenuli na všetky nenarodené deti, ktorým nebolo dopriate narodiť sa. V rámci kampane -Deň počatého dieťaťa, ktorého mottom je ,,Slovensko za život“ - sme si vypočuli rozhlasovú reláciu, následne  deviatačky rozdávali po škole biele stužky, ktoré sú  symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Nezabudni: ,,Aj tvoj život začal počatím.“

/ vložila : d.ž. / 

 

 26. 03. 2014 sa v priestoroch Matice slovenskej v Nových Zámkoch konalo okresné kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2014. Našu školu reprezentovali víťazky obvodného kola, Zuzka Ďatková z II. B a Terezka Mrázová zo VI. A triedy. Dievčatá sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste vo svojich kategóriách.

Ďakujeme a gratulujeme!

Dňa 28.3. 2014 sa konal po vyučovaní tretí kurz Photoshopu pod názvom "Levitácie III".

Žiaci/čky našej bánovskej školy sa pod vedením p. učiteľa Mgr. Martina Keleho opäť zdokonalili

v úprave fotografií, ktoré v toto krásne a slnečné popoludnie tradične zabezpečila žiačka

VIII.A triedy Lucia Rosivalová. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie pekné práce.

 

 

 

Pozn.: Všetky hotové práce z Photoshop kurzov si môžete prezrieť vo fotogalérii.


 

 

 

Marec– mesiac príchodu jari, mesiac sviatku žien, učiteľov. Mesiac marec je navyše aj mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe. Aj žiaci našej školy sa s knihami v tomto mesiaci stretli o niečo častejšie, ako inokedy. Všetky ročníky navštívili obecnú knižnicu, kde si pod vedením pani učiteliek a pani knihovníčky p. Jančovičovej pripomenuli, že pri čítaní kníh si môžeme oddýchnuť v tejto uponáhľanej dobe, rozširovať si svoj obzor, rozvíjať fantáziu...

Malí žiaci z I.A využili priestory knižnice na recitáciu rozprávkových básní – pozvaní príbuzní svojou prítomnosťou povzbudili malých recitátorov. Prváci z I.B si zasa navrhli obálku na svoju vlastnú knižku a v triede si zhotovili výstavku detských kníh, z ktorých si už kde-čo vedia sami prečítať. Takže neodkladajme knihy do police. Nenahrádzajme ich internetom, televíziou. Doprajme si radosť, pobavenie a rozptýlenie. Veď kníhkupectvá, knižnice i naše domáce zbierky sú plné knižných titulov, ktoré na nás čakajú.

/vložila: d.ž./

 

 

Práca pedagóga je náročná a zodpovedná. Vyžaduje si veľa vzdelania, ľudskosti, lásky a obetavosti. 

Udelenie oceňovania je uznanie za dlhoročnú obetavú a tvorivú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za spoľahlivú a aktívnu prácu v školstve, za nezištný prístup k plneniu svojich povinností. 

Morálne ocenenie si dňa 26.03. 2014 z rúk vedúceho odboru školstva Mgr. Milana Galabu prevzala naša kolegyňa Mgr. Magdaléna Pilová za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť. Všetci jej k tomuto oceneniu blahoželáme, právom jej patrí. Želáme jej pevné zdravie, veselú myseľ, veľa optimizmu a životného elánu.

Svetový deň vody 22.marec sme si pripomenuli na našej škole opäť. Konal sa v piatok 21.marca, kedy sme v budove našej školy pripravili program pre všetkých žiakov školy.

Na dolnej chodbe bola vytvorená nástenka, na ktorej sa nachádzali projekty vypracované ku Dňu vody. V školskom rozhlase sme deň vopred vyzvali žiakov, aby symbolicky prišli oblečení v modrom oblečení. Nasledujúci deň sme začali tým, že sme všetci spoločne aj učitelia aj žiaci vytvorili na umelom ihrisku jednu veľkú kvapku a slovo „voda“. Veľké množstvo informácií bolo pripravené a prezentované žiačkami 7.A a 9.A, ktoré sú zapojené do programu Zelená škola. Žiačky ochotne a vytrvalo odpovedali na všetky otázky. Po zaujímavej prezentácii žiaci mali možnosť ochutnať viaceré minerálne vody z rôznych slovenských prameňov. Zároveň každý žiak dostal pripnutú symbolickú kvapku vody ako spomienku na tento deň a nutnosť vody pre náš každodenný život.

/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/ 

/vložila: d.ž./

 

Viac článkov...

Stránka 8 z 37

8