Utorok, September 30, 2014
image
Rodičovské združenie Vážení rodičia! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová Vás pozýva dňa 7.10. 2014
/ t.j. v utorok / o 16.30 hod.
na plenárnetriedne schôdzky rodičovského združenia. Tešíme sa na Vašu účasť! 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dňa 4.marca 2014 do našej školy zavítal už po druhý krát cirkus priamo z Ukrajiny. Vystúpenie akrobatov bolo úžasné. Mohli sme vidieť skvelé gymnastky s kruhmi, kúzelnú motýliu ženu, kartárku, či veľmi smiešneho klauna. Veľmi nás prekvapila a do úžasu priviedla "fakírka", ktorá hltala oheň, skákala po rozbitom skle, ale aj odrážala ostré nože svojím telom. Všetci máme z tohto vystúpenia veľký kultúrny zážitok. Už teraz sa tešíme na ďalšie ich vystúpenie v budúcom školskom roku s novými nápadmi, kúzlami a trikmi.

 /vložila: d.ž./

Dňa 7.3. 2014 sa konal po vyučovaní 3 hodinový Photoshop kurz pre žiakov/čky našej bánovskej školy pod vedením p. učiteľa Mgr. Martina Keleho. Okrem naučenia sa základných funkcií a orientovaní sa v programe, si žiaci mohli overiť nadobudnuté vedomosti aj v praxi. Na konci kurzu vznikli aj takéto milé fotky, samozrejme každý si upravil svoju. O fotenie sa postarala žiacka VIII.A triedy Lucia Rosivalová. Ďakujeme zúčastneným za pekne strávené popoludnie 

/vložila: d.ž./

 

Jednou z tém regionálnej výchovy je architektúra, budovy v Bánove. Historické a súčasné fotografie a tiež vychádzky po obci pomohli našim tretiakom urobiť si predstavu, ako časom obec mení svoj vzhľad, ako sa budovy menia pod šikovnými rukami našich obyvateľov. Z kartónu a farebného papiera postavili svoju malú dedinu...

/vložila: d.ž./ 

 Jednou z výchovných úloh našej školy je ochrana životného prostredia. Žiakom sa snažíme vštepiť kladný vzťah k prírode, udržiavať a zveľaďovať zelené zóny v triedach aj v areáli školy. Deti učíme separovať odpad, ktorý vytvárajú, do osobitných nádob –papier, tetrapak, PET fľaše a biologický odpad. Odpadovým materiálom si môžeme aj skrášliť prostredie, v ktorom pracujeme. Urobili tak aj žiaci z rôznych tried pod vedením pani učiteľky Procházkovej.

/vložila: d.ž./

 

 

 

Žiaci našej školy navštevujú po vyučovaní rôzne krúžky. Na krúžku „Šikovných rúk“ pracujú s rôznorodými materiálmi, z ktorých vyrábajú dekoratívne aj darčekové predmety.

/vložila: d.ž./ 

So žiakmi PRIMÁRNEHO vzdelávania sme sa pred jarnými prázdninami rozlúčili výchovným koncertom detského dychového orchestra ROSIČKA, pod vedením pána Jozefa Kozára. Koncert bol obohatený hovoreným slovom a ľudovými piesňami Mgr. Mirky Kozárovej.

Predstavili sa nám i žiaci našej školy, ktorí zahrali na flaute a zaspievali.

Ďakujeme !

 

 

      Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie sa začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci.

      Preto karneval nechýbal ani v našom ŠKD. Do školského klubu detí zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné ale aj piráti, morské víly a tanečnice  a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Hneď na úvod deti predviedli malú ukážku fašiangových vinšov. Po nej nasledovalo najväčšie prekvapenie karnevalu vystúpenie Klauna  Adyna v podaní p. Adriána Ohrádku, za čo mu srdečne ďakujeme.

       Po predstavení plné smiechu sa striedali veselé hry, súťaže a tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa vo „vláčiku“.  Odmenou pre deti boli dobroty, ktoré si vysúťažili v hrách a odmenou pre nás bol ich úsmev na tvári a spokojnosť. Všetci sa príjemne zabavili a karneval bol opäť vítaným spestrením školského roka.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

 

 

Viac článkov...

Stránka 8 z 35

8