Piatok, September 19, 2014

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.55 – 10.40
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2013 - 2014

Jesenné prázdniny           30.okt. - 1.nov. 2013.
Vianočné prázniny           23.dec.13 - 7.jan.14.
Polročné prázniny            3.februára 2014.
Jarné prázdniny                24.feb.-28.feb. 2014.
Veľkonočné prázdniny    17.apríla-22.apríla 2014.
Letné prázdniny                30.júna. - 29.aug. 2014.
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

 

Žiaci našej školy navštevujú po vyučovaní rôzne krúžky. Na krúžku „Šikovných rúk“ pracujú s rôznorodými materiálmi, z ktorých vyrábajú dekoratívne aj darčekové predmety.

/vložila: d.ž./ 

So žiakmi PRIMÁRNEHO vzdelávania sme sa pred jarnými prázdninami rozlúčili výchovným koncertom detského dychového orchestra ROSIČKA, pod vedením pána Jozefa Kozára. Koncert bol obohatený hovoreným slovom a ľudovými piesňami Mgr. Mirky Kozárovej.

Predstavili sa nám i žiaci našej školy, ktorí zahrali na flaute a zaspievali.

Ďakujeme !

 

 

      Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie sa začína od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci zabávajú, veselia a hodujú. Po ňom nasleduje štyridsaťdňový pôst, ktorý trvá až do Veľkej noci.

      Preto karneval nechýbal ani v našom ŠKD. Do školského klubu detí zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné ale aj piráti, morské víly a tanečnice  a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Hneď na úvod deti predviedli malú ukážku fašiangových vinšov. Po nej nasledovalo najväčšie prekvapenie karnevalu vystúpenie Klauna  Adyna v podaní p. Adriána Ohrádku, za čo mu srdečne ďakujeme.

       Po predstavení plné smiechu sa striedali veselé hry, súťaže a tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa vo „vláčiku“.  Odmenou pre deti boli dobroty, ktoré si vysúťažili v hrách a odmenou pre nás bol ich úsmev na tvári a spokojnosť. Všetci sa príjemne zabavili a karneval bol opäť vítaným spestrením školského roka.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

 

 

18019. 02. 2014 sa naši najlepší recitátori, víťazi školského kola HK vybrali do Šurian, kde prebiehalo obvodné kolo tejto postupovej súťaže. Musím opäť konštatovať, že umelecký prednes našich žiakov je veľmi dobrý, prirodzený a pre divákov a porotu zaujímavý.

V I. kategórii nás reprezentovala žiačka II. B triedy Zuzka Ďatková. Malej  recitátorke sa nástup vydaril. V celkovom poradí recitátorov si vo svojej kategórii odniesla krásne 1. miesto a tým aj postup do okresného kola. Druhým recitátorom v I. kategórii bol Lukáš Lőrinc z III. A triedy. Svojim výkonom si vybojoval tiež veľmi pekné 3. miesto. 

V II. kategórii sme sa  predviedli umeleckým prednesom Tamarky Mrázovej zo IV. A a jej sestry Terezky Mrázovej zo VI. A. K dievčatám niet čo dodať. Sú jednoducho malé profesionálky , interprétky umeleckého slova. Tamarka si odniesla III. miesto v poézii. Terezka skončila na I. mieste v próze a ďalej nás bude reprezentovať v okresnom kole. 

Ako učiteľku ma tešia takéto výsledky našich žiakov, ich radosť z ocenenia, chuť pracovať s umeleckým textom nám spoločne prilievajú  odhodlanie, že na  budúci ročník tejto súťaže sa už teraz tešíme. Avšak tento 60. ročník stále pokračuje a my sme v hre. Držíme preto palce Zuzke a Terezke, ktoré nás budú reprezentovať 26. 03. 2014 v okresnom kole HVIZDOSLAVOV KUBÍN v Nových Zámkoch.

 

Vo februári 2014 sa naša škola zapojila do národného projektu OPIS ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Máme možnosť získať do bezodplatného používania technologické vybavenie pre elektronický vzdelávací systém – interaktívnu tabuľu s notebookom a vybavenie digitálnej triedy tabletmi. Trvanie projektu je do 30.9.2015.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/ 

 

Dňa 6.februára 2014 sa v Nových Zámkoch konalo obvodné kolo Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií . Medzi stovkou súťažiacich z celého okresu boli aj piati  naši žiaci : Adam Hadar z V.A triedy, Alexander Molnár zo VI.A triedy, Simona Zichová zo VII.A triedy , Patrik Klein z VIII.A triedy a deviatak Matej Vanek z IX.A triedy. Súťažili v teoretickej časti, v nej ukázali svoje vedomosti a v praktickej časti predviedli svoju šikovnosť  a zručnosť v práci s atlasom.

Úspešnými riešiteľmi sa stali Adam Hadar a Alexander Molnár. O náročnosti súťaže svedčí aj to, že medzi siedmakmi boli z 25 súťažiacich iba 2 úspešní a naša žiačka Zichová sa umiestnila hneď za nimi na treťom mieste. Patrikovi Kleinovi k úspešnosti chýbal jediný bod.

Žiakom ďakujeme za prezentáciu našej školy v okresnom meradle a prajeme im úspechy  aj v ďalších rokoch .

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová /                                                                                   

 

 

Aj v tomto školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli, že zorganizujeme lyžiarsky kurz pre žiakov VII. a IX. ročníka. Prebehol v čase od 10.02. - 14.02.2014 v peknej dedinke Vyšná Boca. Cieľom LVVK bolo dosiahnuť osvojenie si základov techniky lyžovania, bezpečne ovládnuť lyže v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou / obojstranný prívrat / a v neposlednom rade dosiahnuť poznanie a uvedomenie si povinnosti rešpektovania pravidiel správania sa lyžiara na zjazdovkách. Už v tretí deň kurzu sa žiakom veľmi pekne darilo samostatne zvládať oblúky v obojstrannom prívrate. V nasledujúce dni sme sa teda mohli venovať zdokonaľovaniu spomínaných prvkov. Ubytovanie a strava bolo zabezpečené v Penzióne Boca, bolo na veľmi dobrej úrovni a zodpovedalo sume vyzbieranej od žiakov. Vo večerných hodinách sme organizovali vychádzky do okolia, prípadne žiaci trávili čas spoločenskými hrami. Získané lyžiarske schopnosti mohli žiaci prezentovať v predposledný deň výcviku v slalome. 16 žiakov bolo rozdelených do dvoch družstiev na pokročilých a začiatočníkov. Výsledky súťaže boli nasledovné: 

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 8 z 35

8