Piatok, Marec 06, 2015

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Naša ekoučebňa dostala nový šat. K vysadeným nízkokmenným ovocným  stromom a kríkom pribudla bylinková špirála, boli osadené drevené lavičky a vyhotovený geologický chodník. Touto cestou by sme chceli poďakovať predovšetkým MVDr. Jurajovi Šimunkovi za ochotu a pomoc pri prácach v ekoučebni, pánovi  Petrovi Šimunkovi  za vyhotovenie lavičiek, sponzorom: Obecnému úradu Bánov, firme Fora – Stav Šurany, firme Madplant Garden Andovce, pánovi Mgr. Ondrejovi Remiášovi za darované tehly,  pánovi  Rastislavovi Ščevlíkovi za poskytnutý makadam. Vďaka patrí aj vedeniu školy, našim učiteľom a žiakom, ktorí sa do prác zapojili. Celoslovenská rada programu Zelená škola na svojom stretnutí v dňoch 4.- 6. júla 2014 v Zaježovej  vyhodnotila naše aktivity a na základe výsledkov rozhodla, že sme úspešne postupovali v súlade s pravidlami programu a tak sme splnili všetky podmienky pre udelenie certifikátu ,,ZELENÁ ŠKOLA“. Slávnostná certifikácia sa uskutoční 9. októbra 2014 v Bratislave.

 

Dňa 23.5.2014 sa uskutočnil jednodňový výlet V.B triedy do Nových Zámkov, pod vedením triedneho učiteľa Mgr. M. Keleho. Žiaci sa prešli do lesoparku Berek a po jeho prehliadke sa išlo na Čerešňovú ulicu, kde sa nachádza detské multifunkčné drevené ihrisko. Potom ako sa deti vybláznili do sýtosti sa začala grilovačka a opekačka kúsok od ihriska. Následne mali aj možnosť jazdiť na koni, ktorú samozrejme každý využil. Deti prežili pekný, slnečný a pohodový deň s úsmevom na tvári, čo je pre nás to najväčšie zadosťučinenie.

 

/pozn.: Fotky nájdete vo fotogalérii./

 

Naši žiaci z IX.A sa pomaly lúčia so základnou školou, tak išli spolu naposledy ako trieda na výlet pod vedením p.uč. Mgr. Martina Keleho a v spolupráci s rodičmi Oremusovými (ktorým patrí veľká vďaka za všetko) do krásneho prostredia dedinky Stratená. Výlet sa konal od 19.6. do 22.6. 2014. Žiaci mali nabité dni plné aktivít, či už to boli túry, športové hry, alebo relaxovali, stále sa niečo dialo. Navštívili sme spolu miesta ako Stratenenský kaňon, Palcmanská maša, Zejmarská roklina, Stratenenská píla a Dobšinská ľadová jaskyňa. Každopádne nám tieto štyri dni a tri noci, ktoré sa nedajú opísať slovami, ubehli strašne rýchlo, nakoľko tam bolo skutočne neskutočne :). 

/pozn.: Fotky si môžete pozriet vo fotogalérii./

 

 

Pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka naša škola zorganizovala 15. – 20.júna pobyt v Trnavej hore, v TRALALANDE. V krásnom horskom prostredí strávili naši žiaci veľmi príjemné chvíle v hrách, súťažiach a športových aktivitách pod vedením pani učiteliek a animátorov. Žiaci aktívne oddychovali, relaxovali, naberali sily potrebné na úspešné pokračovanie vo svojom štúdiu. Prežili neopakovateľné chvíle a priniesli si množstvo zážitkov.

 / fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii / 

/vložila: d.ž./ 

Už tu máme jún, koniec školského roka, no naši  siedmaci ešte stihli ísť na školský výlet do Nitry pod vedením p.učiteliek Molnárovej a Šimunkovej. Navštívili Univerzitné vivárium, kde mohli vidieť v expozícii chovnú skupinu chameleónov, hadov ako sú užovky, veľhadov, pytónov. Rešpekt vzbudzoval za sklom sedemmetrový Pytón mriežkovaný, kým Pytóna  kráľovského si Dianka Mazúchová,  Kristínka  Krištofová a Henika Turzová  neváhali dať na svoje plecia. Nechýbali tu ani korytnačky,  leguán či  krokodíl. Tí najodvážnejší  si  zobrali do rúk aj tarantulu . Z tohto netradičného  výletu si žiaci odniesli zážitky na celý život.

 / fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii / 

/vložila: d.ž./

 

18. 06. 2014 sme sa zúčastnili tvorivo-výtvarného dopoludnia pod názvom Urobme si rozprávkovo. Žiačky I. A triedy, Laurika Klučková, Natálka Petrovská, Martinka Mančušková a žiačka II. B triedy Zuzka Ďatková výtvarne stvárnili ľudovú rozprávku, ktorú si vyžrebovali z klobúka. Svojou tvorivosťou a spoluprácou  na kolektívnej kompozícii rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov  si vyslúžili uznanie a ocenenie poroty. Príjemne prežité dopoludnie v ZŠ G. Bethlena v Nových Zámkoch nám spestrilo blížiaci sa koniec školského roka.

 / fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii /   

Viac článkov...

Stránka 8 z 41

8

Kalendár udalostí - január / február 2015

 

Aktivita
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo - účasť
Termín
14.01.2015
Aktivita
Beseda so zameraním na výchovu k manželstvu a rodičovstvu v 5. ročníku – / 5.vyučovacia hodina /
Termín
16.01.2015
Aktivita
Otvorené hodiny v I.A a v I.B pre rodičov predškolákov – /1. a 2. vyučovacia hodina/
Termín
20.01.2015
Aktivita
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín o 13.00 hod. v obecnej knižnici
Termín
21.01.2015
Aktivita
Okresné kolo Šaliansky Maťko – ZŠ Bernolákova - účasť
Termín
22.01.2015
Aktivita
Deň komplimentov – rozhlasová relácia
Termín
24.01.2015
Aktivita
Pedagogická rada o 14.00 hod.
Termín
26.01.2015
Aktivita
P O L R O Č N É P R Á Z D N I N Y
Termín
02.02.2015
Aktivita
Výchovný koncert – Old school Brothers o 10.00 hod. – 2€ v KD
Termín
03.02.2015
Aktivita
Zápis do 1. ročníka od 14.00 hod. – 18.00 hod.
Termín
03.02.2015
Aktivita
Zápis do 1. ročníka od 10.00 hod. – 12.00 hod.
Termín
04.02.2015
Aktivita
Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz – Vyšná Boca
Termín
09.02. – 14.02.2015
Aktivita
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka – školský parlament
Termín
Podľa snehových podmienok

 

Kto je online

Máme online 2 hostí