Pondelok, Máj 30, 2016
image
Pozvánka na Rodinný juniáles RZ pri ZŠ s MŠ Bánov pozýva širokú verejnosť na Rodinný juniáles.
Kedy? 11.06. 2016 o 19:00 h
Kde? V KD Bánov
Tešíme sa na Vás!
 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Fašiangy sa končia a na ich záver žiaci navštevujúci Regionálny krúžok sa zúčastnili besedy s bývalou p. . Mgr. Magdalénou Šimunekovou. Pani učiteľka svojim pútavým a zaujímavým rozprávaním oboznámila žiakov s tradíciami nie len tohto obdobia, ale i so životom ľudí a ľudovými tradíciami v minulosti počas celého roka. Žiaci sa aktívne zapájali do scénok, ktoré pre nich pripravila bývalá p. učiteľka. Odmenou im boli jabĺčka a chutné šišky, usmažené p. učiteľkou Mgr. Šimunekovou. Ďakujeme jej za pekné, zábavné a zaujímavé popoludnie. / vložila  j.j./

Aj tento školský rok satermíne od 18.1.2016 do 23.1.2016  konal v lyžiarskom stredisku STIV - Čertovica  lyžiarsky kurz, ktorý zorganizovala naša škola pod vedením Mgr. Ivana Palacku a Mgr. Denisky Slížovej. Uvedeného kurzu sa zúčastnilo 22 našich žiakov . Cesta na uvedené stredisko bola zabezpečená autobusovou dopravou Levčík Nitra. Ubytovanie  bolo v penzióne STIV, kde bola aj poskytnutá strava v reštaurácii na prízemí penziónu.  

 Lyžiarsky svah bol vzdialený od penziónu len kúsok a celý  týždeň  bol  k dispozícií len  našim žiakom. Žiaci boli už v prvý  deň lyžiarskeho kurzu po samotnom príchode rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina sa zdokonaľovala vo svojich lyžiarskych zručnostiach a hlavne v lyžiarskej technike. Druhá skupina sa začala oboznamovať so samotným lyžovaním na vedľajšom menšom svahu. Po celodennej záťaži mohli žiaci našej školy vo večerných hodinách  využívať stolný futbal ,biliard, stolný tenis, šípky  a rôzne spoločenské hry. Druhá skupina začiatočníkov sa počas nasledujúcich dní stále zlepšovala a niektorí žiacisamostatne a bez pomoci zvládli menší svah. Po ostatné  dni  sa obe  skupiny zlepšovali vo  svojich či  už nadobudnutých alebo novozískaných  lyžiarskych technikách pod  stálym  dozorom našich pedagógov Mgr. I.Palacku a Mgr. D. Slížovej. Na konci  lyžiarskeho kurzu prebehla  lyžiarska súťaž, ktorá preverila nadobudnuté lyžiarske zručnosti našich žiakov a po ktorej nasledovalo voľnejšie lyžovanie. Posledný večer sa konalo vyhodnotenie  lyžiarskej súťaže, kde boli najlepší lyžiari v jednotlivých kategóriách ohodnotení  diplomami, cenami, ale aj veľkým potleskom všetkých  zúčastnených.

Celý  lyžiarsky kurz prebehol v krásnej prírode a mrazivom počasí, nakoľko bolo celodenne krásnych – 13 °C  žiaci  si odniesli nielen pekné  športové  zážitky  ale  aj zážitky z prekrásnej prírody. / vložila j.j./

    

 

 

 

 

 

Dňa 29.01.2016 sme si so žiakmi 4.A. triedy pripravili v deň pred vysvedčenímnovej školskej kuchynke sladké odmenypolročnému vysvedčeniu. Boli ňou smotanovo -ovocné nepečené torty, na ktorých príprave sa podieľali všetci zúčastnení žiaci. Torty sa vydarili a v deň vysvedčenia si každý žiak pochutil na kúsku sladkej dobroty. Žiacku kuchynku určite využijeme ajbudúcnosti.  / vložila j.j. /

Čítanie a hlavne čítanie s porozumením je pre naše deti veľmi dôležité. Ako zaujímavo a pekne čítajú žiaci z ročníkov 5.-9. sa presvedčili malí prváčikovia. Väčší kamaráti im boli prečítať rozprávkové texty, ktoré ich zaujali. Po vydarenej akcii si všetci sľúbili, že sa  budú aktívne venovať čítaniu kníh.  / vložila j.j./

zimných mesiacoch  si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto  spríjemnia svojím štebotaním.  Nakoľko je zimný jedálníček operencov veľmi skromný, naši druháci sa postarali  o ich prikrmovanie  v parku pri škole. Vtáčím priateľom  nasypali  do kŕmidiel lahodné maškrty a popriali im dobrú chuť. Deti sa veľmi tešili, že ajtomto zimnom období pomohli vtáctvu hodovať  / vložila j.j./

Čas karnevalov spojenýtancomzábavou sa tento rokpomaly chýli ku koncu. Masky, hudbaradosť nemohli chýbať ani na našom tanečnom krúžku. Jej členky si totiž spoločnými silami vytvorili vlastnú fašiangovú párty. Nechýbala na nej príprava masiek, pri ktorej dievčatá prejavili svoju šikovnosť a tvorivosť . Zábava pokračovala obľúbenými disko-tancami, ktoré iste prispeliradostidetských očiach. Veríme, že tento deň bol pre účastníčky našej fašiangovej párty nezabudnuteľnýtešíme sa na ďalšie pekne strávené chvíle. / vložila j.j./

 V 7. ročníku súťaže VŠETKOVEDKO zabojovalo o titul viac ako 14 000 žiakov z celého Slovenska. Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 20 žiakov - 4 druháci, 4 tretiaci, 7 štvrtákov a 5 piatakov

Za perfektné umiestnenie v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími získali titul Všetkovedko nasledovní žiaci:

Alexandra Karvounieri 2. B, Lucas Villem 3. A, Natália Dananaiová 3. A, Natália Petrovská 3. A, Diana Hudecová 4. B, Michal Tuchyňa 5. A trieda

Svojimi odpoveďami si zaradili medzi 30 % najbystr ejších detí

Ostatní žiaci za účasť a preukázanú múdrosť získali titul Všetkovedkov učeň.

Oceneným žiakom blahoželáme a tešíme sa na 8. ročník tejto zaujímavej súťaže.

Viac článkov...

Stránka 8 z 65

8

Kalendár udalostí-máj 2016

 

Aktivita
Zber papiera

Zodpovedný pedagóg

pán školník
Termín
9.-13. 5. 2016
Aktivita
Krajské kolo HK 2016 - Topoľčany
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo BIO – D kategória

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo súťaže - Na bicykli bezpečne
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
13.5. 2016
Aktivita
Deň mlieka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Tomková
Termín
17.5. 2016
Aktivita
Výchovný koncertDDO Rosička
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová
Termín
20.5. 2016
Aktivita
Zelená škola – hodnotiaca komisia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
24.5. 2016
Aktivita
MO v atletike
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
24.-25.5. 2016
Aktivita
Deň slnečnícúčasť na spoluorganizovaní zbierky

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Triedne schôdzky RZ
Zodpovedný pedagóg
tr.učiteľ
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Nitraškolský výlet roč. 1.-4.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
26.5. 2016
Aktivita
Svetový deň nefajčiarovrozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Čeriová
Termín
31.5. 2016
Aktivita
Zber a sušenie liečivých rastlín z ekoučebne, výroba herbáru

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Vývin jedinca
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Úžerníctvo

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Stanková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda s drogovo závislými z Resocializačného zariadenia Ľudovítov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková, Mgr. Čeriová
Termín
máj 2016
Aktivita
Výtvarné súťaže - Maľujte a fotografujte s PRIMALEXOM - Slovensko moje

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Villemová, Mgr. KeleMgr. Mičeková
Termín
do 31.5. 2016

 

Kto je online

Máme online 3 hostí