Štvrtok, Júl 02, 2015
image image
Pozvánka Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová  pozýva žiakov , pedagógov i rodičov  na slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2015 v areáli školy.  Zároveň pozýva rodičov ku KD, kde prebehne slávnostné odovzdanie vysvedčenia deviatakom .
Prezentácia našej školy   Vážení rodičia a priatelia školy, dostali sme možnosť prezentovať bánovskú školu v novozámockej televízii. Našu prezentáciu si môžete pozrieť na tomto odkaze / ZŠ Bánov /. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dňa 23. februára 2015 bola pre žiakov 6.A a 6.B triedy zrealizovaná veľmi zaujímavá beseda s manželmi Miroslavom a Terezkou Jankovými z Bánova, ktorí majú ochorenie skleróza multiplex. Obaja boli veľmi milí a ochotne našim žiakom porozprávali o živote so svojou chorobou a úskaliach, ktoré im prináša, ale zároveň nám všetkým potvrdili, že aj s touto chorobou sa dá žiť a zabávať sa ako sme zvyknutí my ostatní. Žiaci so záujmom počúvali ich rozprávanie a položili im svoje zvedavé otázky, na ktoré manželia ochotne odpovedali. Celá beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére, za prítomnosti Mgr. Čeriovej, Ing. Šimunkovej a tiež bývalej pani učiteľky Muzikovej, ktorá prišla  svojou prítomnosťou podporiť pána Janku ako svojho bývalého žiakaspolu si zaspomínali na jeho školské časy, keď bol ešte zdravým žiakom našej školy. Žiaci sahosťami rozlúčili poďakovaním a drobným darčekomspoločnou fotografiou.

/vložila: j.j./

Týždeň materinského jazyka od 23. februára do 27. februára 2015
 
Počas tohto týždňa tradične na našej škole organizujeme rôzne akcie.
Týždeň sme začali rozhlasovou reláciou žiakov o materinskom jazyku.
 
V spolupráci s Obecnou knižnicou – p. Jančovičovou sme zorganizovali literárny kvíz pre žiakov roč. 5. - 9. Trojčlenné družstvá žiakov museli zvládnuť otázky literárnej teórie, diela autorov i čitateľskú gramotnosť.
Víťazi  boli odmenení hodnotnými cenami, za ktoré veľmi pekne ďakujeme.
  
Žiačky deviateho ročníka sa prezentovali projekciou pod názvom KNIHA- PRIATEĽ ČLOVEKA, ktorú pripravili pre všetkých žiakov školy.
Všetky deti si prezrením tejto projekcie obohatili vedomosti o vývine písma a knihy, zaujímavosti o knihách a knižniciach a nechýbali ani citáty o knihách, ukážky kníh na mimočítankovú literatúrtu.
 
Počas týždňa  vyučujúce a žiaci venovali väčšiu pozornosť čítaniu s porozumením a vypracovávali projektové úlohy, z ktorých inštalovali výstavky.
 
Žiaci ročníkov 1.- 4. pracovali s hravým čítaním.
Ilustrovali rozprávky z kníh : P.Gibey- Byť dráčikom je úžasné, K . Bendová – O načisto papierovej krajine, J. Belašičová – Zvedavé slniečko, V.Bednár – O tom, prečo v televízii nebola rozprávka na dobrú noc.
Žiaci tvorili básne na tému ŠKOLA, JAR NA DEDINE .
 
Z ilustrácií a vlastnej tvorby básní p. učiteľky inštalovali výstavku.
Deti si prečítali  Osmijankove rozprávky  Mini a Líza.
Zaujímavá bola i dramatizácia rozprávky – Ťahal dedko repku.
 
  
Poďakovanie za prípravu a realizáciu akcií patrí p. Jančovičovej, všetkým žiakom našej školy a samozrejme pani učiteľkám SJL a roč. 1.-4.
 
/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/
 
/vložila: j.j./
 

Dňa 05. 02. 2015 sa na ZŠ Devínska v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Aj v tomto školskom roku sa zapojila do riešenia úloh aj naša škola. Žiaci riešili úlohy v monotematickej, praktickej časti a preverili si vedomosti o miestnej krajine. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

Tamarka Mrázová – 5. roč., kategória G

Martin Ostrovský – 5. roč.,  kategória G

Adam Hadar – 6. roč.,  kategória F

Alexander Molnár – 7. roč., kategória F

Simonka Zichová – 8. roč., kategória E

Patrik Klein – 9. roč., kategória E

Úspešnými riešiteľmi boli: Tamarka Mrázová a Patrik Klein.

Žiakom ďakujeme, srdečne blahoželáme a prajeme ďaľšie úspechy v štúdiu.

/vložila: j.j./

Dňa 18. 02. sa naši najlepší recitátori predstavili v Šuranoch na obvodnom kole 61. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svojimi výkonmi nesklamali a úspešne reprezentovali našu ZŠ. A. Halás z III. A, Z. Ďatková z III. B, T. Mrázová z V. A a V. Procházková z V. A predviedli svoje recitačné schopnosti v Šuranoch. Domov sme si odniesli dve prvé miesta. Zuzana Ďatková z III. B získala I. miesto vo svojej kategórii. Vanda Procházková z V. A si taktiež odniesla I. miesto v II. kategórii. Dievčatá si vybojovali postup do okresného kola, ktoré bude v marci v Nových Zámkoch.

Gratulujeme a tešíme sa z postupu do okresného kola!

 

Dňa 4. februára 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Základnej školy Gergelya Czuczora v Nových Zámkoch obvodné kolo biologickej olympiády, kde si v praktickej úlohe a vo vedomostnom teste ponamáhali svoje hlavičky ôsmaci a deviataci. Našu školu reprezentovali Veronika Chovancová a Simona Zichová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou. Gratulujeme jej a tešíme sa z jej úspechu.

/vložila: j.j./

    V rámci environmentálnej výchovy sme sa chceli  v tomto zimnom období postarať o vtáčiky v našom parku pred školou. Vtáčím priateľom  druháci  nasypali  do kŕmidiel lahodné maškrty a popriali im dobrú chuť. Nakoľko je vtáčích búdok v parku málo , tak sme sa rozhodli, že zabezpečíme ďaľšie. Netrvalo dlho a šikovný rodič pán Ivan Villem nám ich vyhotovil. Touto cestou by sme sa mu chceli poďakovať za  jeho ochotu  a sponzorstvo.

/vložila: j.j./

   

V kultúrnom dome sa dňa 12. februára 2015 konalo dobrovoľné darovanie krvi, tzv.Valentínska kvapka krvi. Žiaci našej školy sa boli pozrieť na to ako takýto odber krvi prebieha. Obdivovali prácu zdravotných sestier, ale aj odvahu darcov. Žiakom sa táto humánna akcia veľmi páčila, veď chceli počkať až na posledného darcu.

/vložila: j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 49

8

Kalendár udalostí - jún 2015

Aktivita
Prečo mám rád slovenčinu - prevzatie ocenení

Zodpovedný pedagóg

 Mgr. Molnárová

Termín
04.06. 2015
Aktivita
Urobme si rozprávku – ZŠ G.Beethlena
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
05.06.2015
Aktivita
Stretnutie so žiakmi a učiteľmi z Bánova na Morave

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín
09.06.2015
Aktivita

Anglická súťaž medzi VIII.A a IX.A triedou

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Villemová
Termín
18.06. 2015
Aktivita
Teoretická časť účelového cvičenia  na roč. 5.-9.

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Molnárová

Mgr.Palacka

Termín
19.06.2015
Aktivita
90. výročie založenia športového spolku v Bánove

Zodpovedný pedagóg
 Mgr.Slížová
Termín
20.06.2015
Aktivita
PEDAGOGICKÁ RADA o 13.00 hod.

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín

22.06.2015

Aktivita
Beh olympijského dňa

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín
23.06.2015
Aktivita
Odovzdávanie a preberanie učebníc, upratovanie tried

Zodpovedný pedagóg

triedni učitelia
Termín

24.06.-25.06.2015

Aktivita
Úprava okolia školy

Zodpovedný pedagóg
triedni učitelia
Termín
26.06.2015
Aktivita
Športové dopoludnie, výchovný koncert Bánovčanka roč.1.-4.

Zodpovedný pedagóg

 Mgr.Molnárová
Termín

29.06.2015

Aktivita
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

Zodpovedný pedagóg
Mgr.Slížová
Mgr.Molnárová
Termín
30.06.2015

 

Kto je online

Máme online 12 hostí