Štvrtok, Január 29, 2015
image
Zápis do 1. ročníka POZVÁNKA NA ZÁPIS
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bánov oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční 3. februára 2015 od 14:00 – 18:00 hod. 4. februára 2015 od 10:00 – 12:00 hod. na prízemí budovy školy. Zápisu podliehajú deti, ktoré do 31. 08. 2015 dovŕšia šesť rokov a deti s odkladom školskej dochádzky. K zápisu je potrebné priniesť doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a 12 € na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2014 - 2015

Jesenné prázdniny           30.10. - 02.11. 2014
Vianočné prázniny           22.12.14 - 07.01.15
Polročné prázniny            02.02 2015
Jarné prázdniny                02.03. - 08.03. 2015
Veľkonočné prázdniny    02.04. - 07.04. 2015
Letné prázdniny                01.07. - 31.8. 2015
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

     13. júna 2014 bola V.A na školskom výlete v Bojniciach. Cestovali sme trochu netradične – vlakom. Sprevádzalo nás príjemné slnečné počasie. Po návšteve ZOO sme si prezreli dedinku ľudových remesiel, so štýlovými drevenými domčekmi, v ktorých ľudoví remeselníci predvádzajú svoje umenie. Na Bojnickom zámku 80 hercov hralo rozprávky H. CH. Andersena. Postupne sme sa ocitli v štyroch rozprávkach: Palculienka, Princezná na hrášku, Cisárové nové šaty a Škaredé káčatko. Domov sme pricestovali až neskoro večer, ale plní dojmov a zážitkov.

/vložila : d.ž./ 

Už niekoľko rokov sú zaužívané obohacujúce a priateĺské stretnutia s družobnou obcou Bánov na Morave. K dokonalosti však chýbalo zorganizovať ešte stretnutie žiakov zo spriatelených družobných obcí. To sa konečne podarilo dňa 5. júna 2014. Ráno o 7.00 hod. sa autobus so 49 deťmi a 4 vyučujúcimi pohol na miesto, kde na nás čakal deň športových zápolení, česko - slovenského varenia a to nebolo všetko. My sme sa tam cítili ako filmové hviezdy. Hneď ako sme vystúpili z autobusu, začalo sa natáčanie všetkých aktivít, ktoré deti spoločne absolvovali. Po krátkom predstavení priestorov školy žiakmi sa mohli začať spomínané aktivity. Futbalový zápas prebiehal na priestrannom ihrisku za školou. Nebolo nám však úplne jasné kto vyhráva, lebo keď sme sa informovali na stav, odpoveď bola: " Vyhráva Bánov." Nakoniec sa tento zápas skončil  víťazne pre náš futbalový tím. Vo vybíjanej to zase bolo opačne, takže aspoň nebol nikto smutný a všetci boli spokojní. Zaujímavé bolo aj spoločné varenie.V útulne zariadenej kuchynke si žiaci spoločne pripravili chutné a zároveň zdravé pochúťky. Toto všetko na kameru zaznamenali malí kameramani a veselé, skoro profesionálne moderátorky z oboch škôl. Po dobrom obede prebehlo vyhodnotenie, žiaci obdržali diplomy a sladkosti na dobitie energie. Naši žiaci darovali na pamiatku malé pozornosti kamarátom z Moravy. Záver tohto družobného stretnutia bol naozaj originálny. Pozreli sme si asi 15 min. film, kde bol zostrihaný prierez veľmi príjemne stráveného dňa v bánovskej škole na Morave. Tento deň splnil všetky očakávania, nešlo však o to kto bol víťaz a kto porazený. Myšlienku tohto stretnutia vyjadruje citát Thomasa Larga : 

Duch priateľstva bol zoslaný medzi ľudí, aby sa im žilo o čosi lepšie.

Je len na ľuďoch, aby ho dokázali nájsť a našli tak cestu k sebe.

 / fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii /  

www.youtube.com/watch

V piatok 30. 5. 2014 bol areál našej školy zaplnený množstvom veselých a radujúcich sa detí.

Bol to ich dlho očakávaný sviatok - Deň detí. Žiaci ho oslávili tradične - netradične. Ráno na deti čakali dve hasičské autá i s hasičmi, ktorí im porozprávali niečo o výbave hasičských áut, o zásahoch a najmä o bezpečnosti pri hrách.

Ďalšou, asi najradostnejšou atrakciou pre mladších žiakov bol skákací hrad so šmykľavkou. Tu sa mohli dosýtosti vyšantiť.

Zároveň sa mohli zapojiť i do súťažných disciplín, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky a umožnili im vyskúšať si svoju rýchlosť, zručnosť, šikovnosť, obratnosť, ale aj sústredenosť. Počas súťaženia nechýbala zdravá rivalita, bojovnosť ani dobrá nálada. Samozrejme na súťažiacich čakala sladká odmena v podobe cukríkov a lízaniek.

Starší žiaci si mohli zašportovať pri futbale a pri vybíjanej.

A aby sme nezabudli ani na výtvarné umenie, oplotenie za asfaltovým ihriskom dostalo nový šat v podobe grafitového nápisu.

 / fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii /  

 

Jedno príjemné májové dopoludnie mali žiaci 2.A2.B triedy spestrené vyučovanie. Absolvovali exkurziu do pekárne Jozef Oremus Bánov. Pre deti je to neuveriteľný zážitok, keď na vlastné oči môžu vidieť ako sa pečie chlieb, či pečivo. Boli prekvapení z veľkých priestorov našej bánovskej pekárne.

Ďakujeme pani Janke Ščevlíkovej za pekný a pútavý výklad, ale i za pohostenie, ktoré na deti čakalo v závere exkurzie.

 

Dňa 28.5.2014 sa na atletickom štadióne Sihoť  v Nových Zámkoch, konali Majstrovstvá okresu starších žiakov v atletike. Uvedenej súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci ZŠ s MŠ Bánov a to v zložení : Roman Klobučník, David Tóth, Boris Rácek, Martin Fridrik a Vladimír  Kurtulík. Aj Keď naši chlapci nedosiahli až také pekné výsledky ako dievčatá, treba spomenúť pekné šieste miesto v hode loptičkou Borisa Ráceka, deviate miesto v behu na 300m Romana Klobučníka  a ôsme miesto v behu na 4x60m v zložení David Tóth, Roman Klobučník, Martin Fridrik a Boris Rácek, pričom naši chlapci mali veľkú smolu, nakoľko im do dráhy padol súper so štafetovým kolíkom, ktorého museli obchádzať. Všetkým chlapcom patrí za ich snahu  veľká vďaka, pretože to mali  ťažšie ako naše dievčatá, nakoľko v niektorých  disciplínach súťažilo aj vyše 80 pretekárov.

/vložila :d.ž./

Dňa 27.5.2014 sa na atletickom štadióne Sihoť  v Nových Zámkoch, konali Majstrovstvá okresu starších žiačok v atletike. Uvedenej súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky ZŠ s MŠ Bánov a to v zložení : Nikolka Betáková,  Terezka Mrázová, Simona Zichová, Lucia Rosivalová, Barbora Majerčíková a Zuzana Oremusová.  Z ich pekných  výsledkov treba spomenúť pekné piate miesto vo finále na 60 m Barbory Majerčíkovej a jej taktiež pekné štvrté miesto v behu na 300m. Lucia Rosivalová skončila v skoku do diaľky na peknom piatom mieste a vo vrhu guľou získala dokonca druhé miesto. V štafete behu na 4x60 m získali naše dievčatá v zložení Nikolka Betáková, Simona Zichová, Lucia Rosivalová a Barbora Majerčíková  tretie miesto. Na záver treba ešte spomenúť celkové siedme miesto Terezky Mrázovej v behu na 800m a teba poďakovať všetkým dievčatám za reprezentáciu našej školy,ktoré sa vo veľkom počte  pretekárok vôbec nestratili, nakoľko v každej  disciplíne pretekalo 50 až 70  žiačok.

/vložila: d.ž./

 

Hľadáme pedagogického zamestnanca II. stupňa ZŠ pre všeobecno - vzdelávacie predmety: 

Matematika v kombinácii prioritne s Informatikou.

Kvalifikačné predpoklady:

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 Zoznam požadovaných dokladov:

 žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní

Mgr. Katarína Ondrušková

riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov

 

Viac článkov...

Stránka 8 z 40

8

Kalendár udalostí - január / február 2015

 

Aktivita
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo - účasť
Termín
14.01.2015
Aktivita
Beseda so zameraním na výchovu k manželstvu a rodičovstvu v 5. ročníku – / 5.vyučovacia hodina /
Termín
16.01.2015
Aktivita
Otvorené hodiny v I.A a v I.B pre rodičov predškolákov – /1. a 2. vyučovacia hodina/
Termín
20.01.2015
Aktivita
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín o 13.00 hod. v obecnej knižnici
Termín
21.01.2015
Aktivita
Okresné kolo Šaliansky Maťko – ZŠ Bernolákova - účasť
Termín
22.01.2015
Aktivita
Deň komplimentov – rozhlasová relácia
Termín
24.01.2015
Aktivita
Pedagogická rada o 14.00 hod.
Termín
26.01.2015
Aktivita
P O L R O Č N É P R Á Z D N I N Y
Termín
02.02.2015
Aktivita
Výchovný koncert – Old school Brothers o 10.00 hod. – 2€ v KD
Termín
03.02.2015
Aktivita
Zápis do 1. ročníka od 14.00 hod. – 18.00 hod.
Termín
03.02.2015
Aktivita
Zápis do 1. ročníka od 10.00 hod. – 12.00 hod.
Termín
04.02.2015
Aktivita
Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz – Vyšná Boca
Termín
09.02. – 14.02.2015
Aktivita
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka – školský parlament
Termín
Podľa snehových podmienok

 

Kto je online

Máme online 2 hostí