Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Srdečne Vás pozývame na FAŠIANGOVÝ TURNAJ VO FUTBALE, ktorý sa uskutoční dňa 23. februára 2018 v čase od 16:30 hod. v ZŠ s MŠ Bánov. Tešíme sa na Vašu účasť! / vložila j.j./

Milí žiaci,

fašiangy sú v plnom prúde, preto aj my, v našej škole, zorganizujeme karneval. Nie taký obyčajný, ale v maskách sa budeme aj učiť. Preto sa už chystajte, vymýšľajte, tvorte, aby ste svojou maskou čo najviac zaujali aj pobavili.

 

 

Kedy? 14. februára 2018
Kde? V našej škole
Prečo? Aby nám bolo veselo
Kto? Naši žiaci aj pani učiteľky a páni učitelia

Koncom novembra minulého roka sa 24 žiakov 2.-5. ročníka našej školy zúčastnilo vedomostnej súťaže Všetkovedko. Dostali tak možnosť získať pekné umiestnenie i hodnotné ceny. Medzi najúspešnejších všetkovedkov našej školy patria nasledovní žiaci:

 Jakubko Žilčai /2.A/                 Matúško Kemeň /2.A/
 Adamko Sádovský /3.B/           Zuzka Šebová /4.A/.

Všetkovedkom školy sa stala Natálka Villemová /2.A/, ktorá sa umiestnila na krásnom 8. mieste spomedzi všetkých zúčastnených na celom Slovensku.

Našim všetkovedkom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov do všetkého, čoho sa len pustia./vložila j.j./

Na hodine techniky sme so žiakmi 6.A triedy vyrábali zdravé jednohubky. Žiaci zapojili svoju fantáziu a tvorivosť. Najprv sme sa "hrali" a potom sme si zdravo pochutili./ vložila j.j./

Týždeň po vianočných prázdninách preletel ako voda. 14.1. 2018 /t.j.v nedeľu /sme konečne svoje lyžiarske výstroje ukladali do autobusu, síce trochu s obavami, nakoľko snehová nádielka nebola v tomto roku až taká štedrá. Po príchode na vytúžené lyžiarske stredisko na Malinom Brde, ktoré sme už otestovali v minulom roku, sme sa potešili aspoň technickému snehu.

Našťastie dňom príchodu s nami prišiel aj závan snehovej chumelice, takže naše obavy sa ihneď vytratili. Májekova chata na ktorej sme boli ubytovaní, mala úžasnú polohu, na lyžiach sme mohli zlyžovať až k vlekom a svahom s rôznym stupňom náročnosti. Ubytovanie bolo na primeranej úrovni horskej chate a domáca strava bola fantastická. Chvíľu nám trvalo, kým sme si zvykli na trochu nižšiu teplotu na chate.

Lyžiarskeho výchovno - výcvikového kurzu sa zúčastnilo 28 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci boli primerane úrovni lyžovania rozdelení do skupín. Všetci si mohli do sýtosti vychutnať päť úžasných dní v krásnom horskom prostredí. Aktívnym pohybom, ktorý prispieva k lepšej fyzickej kondícii a tiež prispieva k pevnejšej postave, zlepšuje imunitu si žiaci zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti a začiatočníci ich zase nadobudli.

V závere kurzu čakal žiakov záverečný slalom. Víťazom chlapčenského družstva sa stal Denis Novotný z 9. ročníka a z dievčat bola najrýchlejšia Hanka Muziková z 8. ročníka. Trochu s nostalgiou za týždňom dokonalej psychohygieny a adrenalínovej injekcie sme v zdraví a bez vážnych zranení zavítali na pôde našej dediny. Inštruktori Mgr. I. Palacka a Mgr.D.Slížová spokojní odovzdali ratolesti rodičom. Už teraz sa tešíme ako si to zase o rok zopakujeme. / vložila j.j./

V pondelok mali žiaci VIII.A triedy v rámci predmetu Občianska náuka zaujímavú prednášku s vyšetrovateľkou, majorkou Mgr. Miroslavou Golhovou. Pani vyšetrovateľka pôsobí na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave a žiakom prednášala na tému „Trestná zodpovednosť mladistvých.“

Hovorila o činnostiach, ktoré sú v rozpore s Trestným zákonom a ktoré sú najčastejšie páchané mladistvými, teda deťmi od 14. rokov. Rozoberala aj problematiku šikany a záškoláctva. Odpovedala na naše otázky o tom, ako prebieha súdny proces v Slovenskej republike ale i o tom, ako sa stať policajtom.

Žiakom sa prednáška páčila a zároveň získali veľa nových informácií o práci policajtov. / vložila j.j./

Piatok popoludní sa už každý žiak teší domov, no predsa milovníci Božej prírody zostávajú v škole na krúžku, vždy dobre naladení. Na stretnutiach monitorujú vtáctvo v školskom parku a prikrmujú ho, pripravujú a pozorujú mikroskopické preparáty, starajú sa o ekoučebňu a spoznávajú prírodu. Neničia ju, ale chránia.

Nezabúdajú pritom ani na Tvorcu prírody a chvália ho svojim spevom. Vždy po skončení krúžku odchádzajú s úsmevom na tvári a s pozdravom na perách či s prianím pekného víkendu. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 102

8

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 81 hostí