Pondelok, August 26, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Poznatky z vlastivedy, slovenského jazyka a regionálnej výchovy si naši tretiaci a štvrtáci obohatili v šurianskej knižnici a synagóge. Určite sa im takýto spôsob vyučovania páčil a odniesli si z neho plno zaujímavých informácií a zážitkov. /j.j./
 

Svetový deň vody každoročne pripadá na 22. marca..Aj u nás v škole sme si v tento deň pripomenuli nenahraditeľnosť tejto životodarnej tekutiny. Žiaci prišli odetí do modrého. Vyučovanie začalo rozhlasovou reláciou. Žiačky deviateho ročníka Vanda a Norika si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie, pripravili prezentáciu, ktorú predstavili v priebehu dňa žiakom prvého stupňa. Dozvedeli sa v nej sa o kolobehu vody, o tom aká je voda pre nás vzácna, aká je to zdravá tekutina na pitie oproti sladeným nápojom, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť, ako ju svojím pričinením chrániť. Žiaci sa potom mohli občerstviť vodou či minerálkami.. Ďakujeme aj siedmačkam Zuzke , Terezke a Miške, ktoré nás s úsmevom obslúžili pri vodnom bare i členom školského parlamentu./ j.j./
 

V uplynulých dňoch sa naši druháci a tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni RELAX v Nových Zámkoch.
Druháci sa v kurze pre začiatočníkov pod vedením skúsených inštruktoriek ,,skamarátili s vodou". Väčšina z nich v závere kurzu plávala už bez použitia pomôcok a správnou plaveckou technikou nôh.
Tretiaci počas plaveckého kurzu pridali aj správnu techniku rúk, zdokonaľovali a cibrili si plavecký štýl ,,znak".
Všetci absolventi plaveckého kurzu si s úsmevom na tvárach prevzali ,,mokré vysvedčenia", ktoré sú dôkazom toho, že sa im v kurze naozaj darilo. Ďakujeme aj trpezlivým inštruktorkám Alenke a Andy, že svojím citlivým prístupom prekonali aj tie najväčšie obavy z vody, že naše deti naučili plávať bez strachu a s úsmevom na tváričkách... / j.j./

 

Dňa 21. marca 2019 sa žiaci Nikolas Chlepko a Peter Mazúch zúčastnili okresného kola vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? Súťažiaci si overili svoje vedomosti z astronómie formou písomných odpovedí zo všeobecnej astronómie, testu z kozmonautiky, histórie astronómie a astronomických prístrojov, príkladov, slepej mapy hviezdnej oblohy - súhvezdí a hviezd. Naši chlapci, aj napriek tomu, že Astronómia nie je vyučovacím predmetom, sa stali úspešnými riešiteľmi. Srdečne gratulujeme! / vložila j.j./

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč.1.- 8. z prevádzkových dôvodov na deň 03.04.2019 (streda) riaditeľské voľno (Testovanie 9-2019).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). / j.j./

 

V sobotu nám počasie naozaj prialo. Jarné slnečné lúče nás príjemne ohrievali už počas cesty do Rajeckej Lesnej. Cieľom bol Slovenský betlehem. Toto monumentálne rezbárske dielo rezbára Jozefa Pekaru nás naozaj očarilo.
Nasledovala zastávka – Čičmany. V rázovitej obci, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu sme sa preniesli do bežného života našich predkov.
Do tretice zastávka – Valaská Belá. Sklársky skanzen je originálne miesto, kde sme spoznávali zabudnuté sklárske umenie. Ručnú výrobu skla sme si vyskúšali priamo na mieste. Zážitok na celý život si žiaci odnášali domov aj formou jedinečných predmetov vyrobených v dielni domáceho majstra sklára.
Je dôležité, aby naše deti poznávali jednotlivé regióny Slovenska nielen učebnicou a internetom, ale priamo na mieste „privoňali“ ku kultúre, zvykom či architektúre daného kraja.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani učiteľke Mgr. K. Ondruškovej za prípravu a samotnú organizáciu poznávacieho výletu. / j.j./

 

Marec je mesiac knihy, a práve preto naši piataci absolvovali 21.03. návštevu Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch, ktorá sa im veľmi páčila. Pani knihovníčka si pre nich pripravila zaujímavý výklad o vzniku písma, kníh a kníhtlači, poukazovala im veľa kníh a pripravila im aj pracovné listy, aby sa mohli zahrať na spisovateľov a iluminátov. Už teraz sa na ďalšiu návštevu tešíme. /j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 127

8