Pondelok, Júl 28, 2014
image
Komparo Žiaci 9. ročníka  sa v tomto školskom roku  zapojili  do projektu Komparo, v rámci ktorého si môžu vyskúšať svoje vedomosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Máme veľkú radosť z certifikátu, ktorý sme obdržali a zaradili sa výsledkami našich žiakov medzi 25 % najúspešnejších škôl.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.55 – 10.40
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2013 - 2014

Jesenné prázdniny           30.okt. - 1.nov. 2013.
Vianočné prázniny           23.dec.13 - 7.jan.14.
Polročné prázniny            3.februára 2014.
Jarné prázdniny                24.feb.-28.feb. 2014.
Veľkonočné prázdniny    17.apríla-22.apríla 2014.
Letné prázdniny                30.júna. - 29.aug. 2014.
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

18019. 02. 2014 sa naši najlepší recitátori, víťazi školského kola HK vybrali do Šurian, kde prebiehalo obvodné kolo tejto postupovej súťaže. Musím opäť konštatovať, že umelecký prednes našich žiakov je veľmi dobrý, prirodzený a pre divákov a porotu zaujímavý.

V I. kategórii nás reprezentovala žiačka II. B triedy Zuzka Ďatková. Malej  recitátorke sa nástup vydaril. V celkovom poradí recitátorov si vo svojej kategórii odniesla krásne 1. miesto a tým aj postup do okresného kola. Druhým recitátorom v I. kategórii bol Lukáš Lőrinc z III. A triedy. Svojim výkonom si vybojoval tiež veľmi pekné 3. miesto. 

V II. kategórii sme sa  predviedli umeleckým prednesom Tamarky Mrázovej zo IV. A a jej sestry Terezky Mrázovej zo VI. A. K dievčatám niet čo dodať. Sú jednoducho malé profesionálky , interprétky umeleckého slova. Tamarka si odniesla III. miesto v poézii. Terezka skončila na I. mieste v próze a ďalej nás bude reprezentovať v okresnom kole. 

Ako učiteľku ma tešia takéto výsledky našich žiakov, ich radosť z ocenenia, chuť pracovať s umeleckým textom nám spoločne prilievajú  odhodlanie, že na  budúci ročník tejto súťaže sa už teraz tešíme. Avšak tento 60. ročník stále pokračuje a my sme v hre. Držíme preto palce Zuzke a Terezke, ktoré nás budú reprezentovať 26. 03. 2014 v okresnom kole HVIZDOSLAVOV KUBÍN v Nových Zámkoch.

 

Vo februári 2014 sa naša škola zapojila do národného projektu OPIS ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Máme možnosť získať do bezodplatného používania technologické vybavenie pre elektronický vzdelávací systém – interaktívnu tabuľu s notebookom a vybavenie digitálnej triedy tabletmi. Trvanie projektu je do 30.9.2015.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/ 

 

Dňa 6.februára 2014 sa v Nových Zámkoch konalo obvodné kolo Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií . Medzi stovkou súťažiacich z celého okresu boli aj piati  naši žiaci : Adam Hadar z V.A triedy, Alexander Molnár zo VI.A triedy, Simona Zichová zo VII.A triedy , Patrik Klein z VIII.A triedy a deviatak Matej Vanek z IX.A triedy. Súťažili v teoretickej časti, v nej ukázali svoje vedomosti a v praktickej časti predviedli svoju šikovnosť  a zručnosť v práci s atlasom.

Úspešnými riešiteľmi sa stali Adam Hadar a Alexander Molnár. O náročnosti súťaže svedčí aj to, že medzi siedmakmi boli z 25 súťažiacich iba 2 úspešní a naša žiačka Zichová sa umiestnila hneď za nimi na treťom mieste. Patrikovi Kleinovi k úspešnosti chýbal jediný bod.

Žiakom ďakujeme za prezentáciu našej školy v okresnom meradle a prajeme im úspechy  aj v ďalších rokoch .

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová /                                                                                   

 

 

Aj v tomto školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli, že zorganizujeme lyžiarsky kurz pre žiakov VII. a IX. ročníka. Prebehol v čase od 10.02. - 14.02.2014 v peknej dedinke Vyšná Boca. Cieľom LVVK bolo dosiahnuť osvojenie si základov techniky lyžovania, bezpečne ovládnuť lyže v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou / obojstranný prívrat / a v neposlednom rade dosiahnuť poznanie a uvedomenie si povinnosti rešpektovania pravidiel správania sa lyžiara na zjazdovkách. Už v tretí deň kurzu sa žiakom veľmi pekne darilo samostatne zvládať oblúky v obojstrannom prívrate. V nasledujúce dni sme sa teda mohli venovať zdokonaľovaniu spomínaných prvkov. Ubytovanie a strava bolo zabezpečené v Penzióne Boca, bolo na veľmi dobrej úrovni a zodpovedalo sume vyzbieranej od žiakov. Vo večerných hodinách sme organizovali vychádzky do okolia, prípadne žiaci trávili čas spoločenskými hrami. Získané lyžiarske schopnosti mohli žiaci prezentovať v predposledný deň výcviku v slalome. 16 žiakov bolo rozdelených do dvoch družstiev na pokročilých a začiatočníkov. Výsledky súťaže boli nasledovné: 

Čítať celý článok...

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je to deň plný láskyporozumeniaNa našej škole  začal tento deň rozhlasovou reláciousv.Valentínovi, po ktorej boli žiaci o čosi múdrejší . Žiaci mali celý týždeň možnosť vhadzovať do valentínskej krabičky odkazy a priania kamarátom, spolužiakom či učiteľom. Bolo ich tak veľa, že naše valentínske poštárky Danielka Vlasáková a Beatka Šimuneková srdiečka triedili dve hodiny a potom ich roznášali po škole do správnych rúk. Kto dostal aspoň jednu ,,valentínku“, určite sa potešil, že na neho niekto myslel a má ho rád.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

V Kultúrnom dome Bánov sa dňa 13.februára 2014  konalo dobrovoľné  darovanie  krvi. Keďže sa siedmaci v biológii učia o ľudskom tele a tiež aj o ľudskej krvi ako nenahraditeľnej tekutine, nedalo nám, aby  sme sa neprišli pozrieť ako takáto dobročinná akcia prebieha. Počas sledovania  odberov vládla medzi žiakmi pohodová atmosféra, no niektorí predsa skonštatovali, že v zdravotníctve určite pracovať nebudú. Obdivovali trpezlivosť a odvahu darcov. Niektorí žiaci si dali odmerať aj  krvný tlak. Ústretovosť lekárky a sestier bola na mieste. Okrem odborného výkladu žiakov aj povzbudili, aby sa raz stali aj oni takýmito darcami krvi. Touto cestou ďakujeme pani Zdenke Mrázovej za pozvanie na túto humánnu akciu.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

Žiaci našej školy sa  každoročne zapájajú do predmetových olympiád. Dňa 5.2.2014 sa uskutočnilo obvodné  kolo Biologickej olympiády v kategórii C. Gratulujeme úspešným riešiteľom  Beatke  Šimunekovej  a Martinovi  Rozgoňovi. Ďakujeme  za príkladnú reprezentáciu našej školy.

/vložil: Mgr. D. Žilčaiová/

 

Viac článkov...

Stránka 8 z 34

8