Sobota, September 24, 2016

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Vážení  rodičia!

Veľmi srdečne Vás pozývame na otvorené hodiny a možnosť nahliadnuť priamo do vyučovacieho procesu.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Deň

 Dátum

Vyučujúci

Trieda

Poradie hodín

Pondelok

 14.03.2016

Mgr. Procházková

1.A

  1.

 

 

Mgr. Uhríková

2.A

  1.

 

 

Mgr. Pagačovičová

4.A

  1.

Utorok

 15.03.2016

Mgr.Tomková

1.B

  1.

 

 

Mgr. Juríková

2.B

  1.

 

 

Mgr. Villemová

4.B

  1.

  

Vážení rodičia!

V nasledujúcich marcových dňoch Vás pozývame na otvorené hodiny, ktoré sa uskutočnia  aj na druhom stupni podľa priložených tabuliek nasledovne:

Deň

Dátum

Vyučujúci

Trieda

Predmet

Poradie hodín

Pondelok

14.03.2016

Mgr. Bálintová

5.A

Matematika

     2.

 

 

Mgr. Ondrušková

6.A

Geografia

     2.

    Mgr.Stanková 7.B Matematika      3.

 

 

Mgr. Benková

9.A

Slovenský jazyk a literatúra

     3.

Utorok

 15.03.2016

Ing. Mgr. Šimunková

7.A

Biológia

     2.

 

 

Mgr. Palacka

8.- 9.A

Telesná výchova

     2.

 

 

Mgr. Čeriová

6.A

Dejepis

     3.

 

 

PaedDr. Klučková

7.A

Slovenský jazyk a literatúra

     3.

Streda

 16.03.2016

Mgr. Boškovičová

6.A

Nemecký jazyk

     1.

Všetci vyučujúci a Vaše deti sa tešia na Vašu účasť!

O tom, že nevľúdne a uzimené  februárové popoludnie sa prežiť aj príjemne, v spoločnosti  kamarátovspolužiakov,  sa presvedčili žiaci 2.B triedy, rozprávkového krúžkuŠKD, keď spoločne zavítali do kina MierNových Zámkoch.  Filmové predstavenie Hotel Transylvánia 2 sa všetkým páčilpodobné kultúrne vyžitie si určite ešte zopakujú

  Dnes si žiaci štvrtého ročníka  v duchu hesla "Škola hrou" precvičili cez rôzne aktivity  anglické  slovíčka zábavnou formou. Na začiatku sa rozdelili do dvoch tímov a dohodli sa, ako sa bude ich tím volaťNásledne si overili svoje pamäťové schopnosti v anglickom pexese. Nasledovala pantomíma, kde veľmi kreatívne vedeli napodobniť nielen zvieratká, činnosti, ale napríklad aj takú pizzu. Záverečná aktivita spočívala v tvorení slov z rozbehaných písmeniek. Z chvíľ strávených v príjemnom prostredí svojich kamarátov sa každý cítil ako víťaz a spoločne sme popoludnie ukončili sladkou odmenou a diplomom.

Podobné aktivity pre deti veľmi inšpirujúce a naučia sa nielen spolupracovať, ale aj rešpektovať a povzbudzovať svojich spolužiakov. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity!

kultúrnom dome sa dňa 11. februára 2016 konalo dobrovoľné darovanie krvitzv. Valentínska kvapka krvi. Žiaci 7. A triedy  sa boli pozrieťako takýto odber krvi prebiehaTento šľachetný čin sa rozhodla  po prvýkrát uskutočniť  aj naša pani učiteľka Mgr. Petra Villemová, ktorá  sa stala úspešnou darkyňou.  Žiaci obdivovali  jej odhodlanie a stala sa pre  budúcich darcov vzorom. Našim žiakommladým nadšencom sa táto humánna akcia veľmi páčila .   /vložila j.j./

 

V rámci modernizácie  a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpila riaditeľka školy Mgr. Denisa Slížová  ďalšie tri interaktívne tabule a k nim dataprojektory i počítače do  1.A, 2.B a 7.B triedy. Týmto sa zvýšill  počet tried, v ktorých  tabule umiestnené takmer na sto percent.

Výhody použitia interaktívnej tabule:

  • žiakov lepšie motivujú k učeniu
  • učivo je možné  vizulizovaťvyužívať animácie, presúvať objekty
  • je možné udrržať dlhšie pozornosť žiakov
  • žiakov je možné ľahšie zapojiť do vyučovania
  • žiaci si pri práci s tabuľou rozvíjajú informačnú a počítačovú gramotnosť.

Ďakujeme!

Žiaci našej školy sa dnes zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v Šuranoch  pod názvom Hviezdoslavov Kubín.  Reprezentovali nás víťazi školského kola  Z.Šebová z 2.B, T. Blašková  zo 4.B,  V.Procházková  a  A. Mihaľov zo 6.A triedy. Dvaja z nich boli za svoj výkon ocenení :  

T. Blašková - 2. miesto v prednese poézie

A. Mihaľov - 1. miesto v prednese prózy.

Víťazom srdečne blahoželáme a Adamovi budeme držať palce v okresnom kole 22. marca 2016 v Nových Zámkoch.

 

Viac článkov...

Stránka 8 z 66

8