Pondelok, Marec 27, 2017
image image image image
0znam Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 5. apríla 2017 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Náhradný termín sa bude konať 20. apríla 2017 v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky, kalkulačku. / vložila j.j./
Zber papiera Zber papiera sa uskutoční v dňoch od 27.03. 2017 do 31.03.2017 od 15.00 do 18.00 hod. v areáli základnej školy. Už vopred ďakujeme za aktívnu účasť! 
2% z dane Aj tento rok môžete poukázať 2% zo svojej dane nášmu rodičovskému združeniu. Vaše peniaze budú použité na zlepšenie vzdelávania detí na škole.
Ďakujeme.
Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Bánov pozýva rodičov a ich budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční na prízemí budovy školy: 03. aprila 2017 od 14:00 do 18:00 04. aprila 2017 od 08:00 do 12:00 Zápisu podliehajú deti, ktoré do 31.8.2017 dovŕšia sesť rokov a deti s odkladom Školskej dochádzky. K zápisu je potrebné priniest: doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa
                         

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Tvorivé a šikovné deti sa vo svojom voľnom čase stretávajú každú stredu na kreatívnom krúžku pod vedením pani učiteľky Procházkovej. Učia sa rôzne výtvarné techniky, pracujú s rozmanitým materiálom a rozvíjajú svoju fantáziu. Svojimi výtvormi spríjemňujú a skrášľujú chodby našej školy. Najkrajšie a najzaujímavejšie práce posielame do súťaží po celom Slovensku.  / vožila j.j./
 

 

Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu sme 23.11. 2016 na škole zorganizovali 1. ročník "Čitateľského  maratónu" Žiaci 2. až 4. ročníka školy sa striedali pri čítaní rozprávok .Využili sme krásny interiér novootvorenej školskej knižnice, ktorý dotváral príjemnú atmosféru. Všetci zúčastnení prečítali jednu stranu knihy, za čo obdržali účastnícky list. Spolu sa vystriedalo pri pekných knižkách našich detských autorov 72 žiakov pod vedením svojich triednych pani učiteliek. 

Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za “Rok čitateľskej gramotnosti”. Schopnosť čítať s porozumením je jedna z najdôležitejších zručností, ktoré môže človek v živote získať. Neviaže sa totiž len na predmet slovenský jazyk a literatúra. Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. Čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva základnou stratégiou nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy človeka, ale aj získavania rozličných praktických zručností Práve uvedená aktivita je jedným z mnohých podujatí, ktoré majú viesť k zvýšenému záujmu našich detí o knihy a čítanie.

 

Dnešný deň v škole bol okrem iného obohatený besedou o textilnom materiáli, ktorú nám sprostredkovala pani učiteľka a vychovávateľka Lucka Čeriová. Našim štvrtákom ukázala, ako to vyzerá, keď sa v jej rukách cítia ihla a niť ako doma. Je naozaj obdivuhodné, s akou trpezlivosťou dokáže vyzdobiť látku nádhernými výšivkami. Sme veľmi radi, že s dielom svojich zlatých rúk sa podelila aj s našimi žiakmi. Veríme, že tento čas bol pre nich naozaj podnetný a že sa s radosťou pustia do vyšívania (nielen) na hodinách pracovného vyučovania. Pani učiteľke ďakujeme a my ostatní s chuťou do práce!  / vložila j.j./
 

Tak ako každý školský rok, zapojili sme sa do celoštátneho projektu, Záložka spája školy. Našim partnerom sa stala Základná škola zo Spišského Podhradia. Cieľom projektu je spoznať nových kamarátov, ich bydlisko a zároveň upriamiť pozornosť žiakov na knihy, do ktorých, keď ich čítame vkladáme záložky. Žiaci celej školy vyrábali záložky do kníh pre našich kamarátov a tešili sa ako ich pošlú do Spišského Podhradia. A tak čítame s novými záložkami. Ďakujeme. / vložila j.j./
 

Pre zdravý vývin dieťaťa je nevyhnutný pohyb. I preto sa súčasťou vyučovania na našej škole stal práve detský aerobik. Každý piatok sa naši škôlkari i prváci venujú tejto zábavnej pohybovej aktivite spojenej s hudbou. I zásluhou veľmi šikovnej trénerky Michaely Muchovej sa čas trávený pri aerobiku stáva pre deti prospešným aj radostným. Samozrejme, nechýba ani v krúžkovej činnosti žiakov, ktorí si ho ihneď obľúbili. Sme veľmi radi, že o hodiny detského aerobiku je u nás naozaj veľký záujem. Dúfame, že postupným vytváraním pohybových návykov sa z našich detí stanú nadšenci pre šport a zostanú mu verné po celý život. / vložila j.j./
 

Stredajšie popoludnie bolo síce sychravé a nevľúdne, ale mnoho našich žiakov 2. až 4. ročníka ho prežilo veľmi príjemne a poučne. Pani učiteľka, koordinátorka čitateľskej gramotnosti pripravila pre nich zaujímavé  čitateľské popoludnie, ktorého sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. D. Slížová. Stretnutie sa začalo vylúštení tajničky, ktorá všetkým pripomenula potrebu čítania a knihu, ako nevyčerpateľný zdroj múdrosti a nových zážitkov. Medzi deti zavítala aj bábka - kozička, ktorá im porozprávala rozprávky. Potom nasledovalo samotné čítanie ľudovej rozprávky " O dvoch sestrách". Deti pekne, plynule nielen čítali, ale aj veľmi pozorne počúvali. Spoločne si porozprávali obsah, rozobrali jednotlivé postavy, ich správanie a počínanie. Nikomu sa nepáčili vlastnosti  ako je závisť, chamtivosť, lakomosť, naopak vyzdvihli dobrotu, skromnosť a  pracovitosť kladnej postavy. Počas podujatia deti popíjali voňavý ovocný čajík , pochutili si na chutnom koláčiku a  vyhodnotili najlepšie čitateľky popoludnia, ktorými sa stali  Natálka Petrovská zo IV.A a Hanka Kozárová z III.B . Blahoželáme!
Stretnutie splnilo svoj cieľ viesť žiakov k systematickému čítaniu, porozumieť prečítanému textu, zapamätať si múdrosť ľudovej rozprávky. Pri záverečnej rexlexii sa deti veľmi pochvalne vyjadrili o podujatí  a s pani učiteľkou sa dohodli na ďalšom stretnutí pri knihe. Tentoraz to bude aj s vankúšikom, v školskej knižnici.

Venovať svoj čas a úplnú pozornosť druhému, ozaj nie je samozrejmosťou. Niekedy sa nám môže zdať, že prejavov láskavosti v dnešnom svete akosi ubúda. Čím to je? Aj nad touto otázkou sme sa zamýšľali s našimi piatakmi počas besedy s dobrovoľníkom Tomášom Komom. Na svojich cestách istý čas pôsobil ako misionár v Albánsku, najchudobnejšej krajine Európy. Beseda bola realizovaná 14. novembra pri príležitosti Svetového dňa dobrosrdečnosti. Za množstvo zaujímavostí zo života v Albánsku, ktorými nás Tomáš obohatil, mu patrí úprimné poďakovanie. Veríme, že jeho slová boli pre našich žiakov podnetom k pretváraniu svojho srdca na srdce plné ochoty pomáhať druhým. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 77

8

Kalendár udalostí-marec

Aktivita
Otvorená hodina PVO v I.A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová
Termín
01.03.2017
Aktivita
Výchovný koncert – Buďme ľudia
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
01.03.2017
Aktivita
Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
02.03..2017
Aktivita
Otvorená hodina MAT – VI. A
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová

Termín
02.03.2017
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka, Mgr. Uhríková,Mgr. Poláčeková
Termín
03.03.2017
Aktivita
Návšteva mestskej knižnice v Šuranoch – IV. A, IV. B
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín
08.03.2017
Aktivita
Školenie Prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
08.03.2017
Aktivita
Konzultačné RZ
Zodpovedný pedagóg
tr. učitelia
Termín
14.03.2017 o 17:00
Aktivita
Okresné kolo Pytagoriády P3, P4, P5

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Rácková
Termín
14.03.2017
Aktivita
MS v lyžovaní
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
14.03.2017
Aktivita
Okresné kolo Pytagoriády P6, P7, P8

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
15.03.2017
Aktivita
Okresná vedomostná súťaž - Čo vieš o hviezdach
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr.Šimunková
Termín 15.03.2017
Aktivita
Veľkonočné sviatky v krajine hovoriacej anglicky – beseda s Američankou Susan Hamann

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Popadičová
Termín
17.03.2017
Aktivita
Celoslovenské kolo súťaže ... a Slovo bolo u Boha ...
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
18.03.2017
Aktivita
Matematický klokan

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
20.03.2017
Aktivita
OK Biblická olympiáda
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
23.03.2017
Aktivita
Deň plný prekvapení pre budúcich prváčikov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková, Mgr. Slížová Mgr. Mičeková
Termín
24.03.2017
Aktivita
Zber papiera
Zodpovedný pedagóg
pán školník
Termín
27-31.03.2017 od 15:00 - 18:00
Aktivita
Deň učiteľov – posedenie

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová
Termín
28.03.2017
Aktivita
Otvorená hodina DEJ – VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová
Termín
30.03.2017
Aktivita
Otvorená hodina SJL – Čítanie III.B

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
30.03.2017
Aktivita
Tvorivé predveľkonočné pečenie s mamičkami v ŠKD
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Ostrožlíková
Termín
marec 2017

Kto je online

Máme online 13 hostí