Pondelok, December 18, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Riaditeľka ZŠ Mgr. Denisa Slížová a výbor RZ Vás pozývajú na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.10. 2017 o 16.30 hodine v budove školy.

Všetci vyučujúci sa tešia na Vašu účasť!

Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérovej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.


Prihlášky na stredné školy
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2018.


Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2018!


Talentové skúšky : 25.3.-15.4.2018!


SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2018.

Termín podania prihlášok na SŠ najneskôr do 10.4.2018!

1. kolo prijímacích skúšok : 14.5.2018, 17.5.2018!
(vrátane 8-roč. gymnázií)

2. kolo prijímacích skúšok : 19.6.2018! / vložila j.j./
 

Milí žiaci,

prázdniny plné krásnych zážitkov sú minulosťou a vás čaká nový školský rok 2017/2018. Stretneme sa v pondelok - 4. septembra  2017, ráno o 8:00 hod. v areáli školy, prispôsobíme sa počasiu, takže asi na dolnej chodbe.
Čakajú na Vás čistučké, vyzdobené triedy, učebne, chodby, ale hlavne pani učiteľky, aj páni učitelia a všetci pracovníci školy. Tak všetkým šťastné a úspešné vykročenie a veľa síl a elánu do práce! 

Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka !

 Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2017 o 16.30 hod. v priestoroch ZŠ.   / vložila j.j./


 

V školskom roku 2017/2018 budú naši prváci potrebovať nasledovné pomôcky:
• hygienické vrecko - toaletný papier ( odbalený ), tekuté mydlo, plastový pohár, 2 ks hyg. vreckoviek, uteráčik
• úbor na telesnú výchovu -biele tričko, teplákový úbor, „kraťase“, ponožky, tenisky bez čiernej podrážky (prípadne cvičky)
• prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
• pomôcky na výtvarnú výchovu
anilínové farby + temperové farby + paleta
štetec plochý č. 12,8,6, štetec okrúhly č. 6
pohár na vodu na VV (pevný, nie kelímok z jogurtu)
igelitový obrus, zásterku alebo staršie väčšie tričko
plastelínu (+ mikroténový sáčok )
2 handričky ( na štetce a na lavicu )
voskovky
farebný papier 20 ks (obyčajný, nie samolepiaci)
nožnice (kvalitné)
tyčinkové lepidlo (odporúčame Pritt),
čierny tuš +pierko
výkresy A4 - 20 kusov
výkresy A3 - 20 kusov
náčrtník alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo
1 ks krepový papier ľubovoľnej farby
Pomôcky na výtvarnú výchovu budú mať žiaci uložené v kufríkoch alebo v uzatvorených krabiciach. Všetky pomôcky /aj v peračníku/ musia byť podpísané, alebo inak označené, aby si ich dieťa poznalo!
Peračník  : farbičky - 12 kusov
ceruzka č. 2 (mäkká) - minimálne 3 kusy
strúhadlo, gumu
• zošity zošit č. 511 - 3 ks / s pomocnými linajkami  /(Diktáty, Písanie, Cvičná písanka)
zošit č. 5110 /štvorčekový/ - 1 ks /Mat/
zošit č. 510 - 2 ks /malý čistý - PVO, RGV/
zošit č. 644 - 1 ks (slovníček)
zošit č. 420 - 1ks /veľký na prípravné cviky/
Počty zošitov sú len pre začiatok, postupne, keď sa vypíšu, budete ich dopĺňať.
/ vložila j.j./

 

 Zošity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ks - zošit č. 512

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ks - zošit č. 523

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ks - zošit č. 510

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ks - zošit č. M51 / notový/

Na zošity napísať len meno a triedu II. A, obaliť!

 

 

 

 

 

 

 

Slovníček na domáce úlohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trojuholníkové pravítko s ryskou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné potreby

Tvrdé výkresy netreba, máme z minulého roka ( v prípade potreby doplníme počas šk. roka)

kancelárske papiere – ľubovoľné množstvo. sada farebných papierov,

 

 

 

 

anilínové farby, temperové farby, paleta, ploché štetce / č.6,8,12/, fixky, tuš,

 

 

plastelína (aj igelitové vrecko  na použitú plastelínu) , nožnice, voskovky lepidlo /tyčinkové/, nádoba na vodu, obrus, zásterka/staré

 

 

veľké tričko môže byť/, handrička.

 

 

 

 

 

 

 

Telesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

tepláky, kraťasy, biele tričko, mikina, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, dievčatá gumičku

 

 

Peračník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero / nie guličkové ale atramentové /, 2 ks ceruzka č. 2, strúhadlo, guma, farbičky

 

 

 

 

Hygienické potreby

 

 

 

 

 

 

 

 

uterák s uškom, toaletný papier 3 ks, hygienické vreckovky 5ks

Všetky potreby a úbor podpísať, deti si ich nepoznajú!!!

 

 

 

zošit č. 523 15 ks
zošit č. 510 1 ks + linajková podložka
slovníček na značenie d.ú.
zošit na hudobnú výchovu 1 ks
obaly na zošity - obaliť
ZOŠITY NEVYPISOVAŤ
výkresy A3 20 ks
výkresy A4 20 ks
Úbor na telesnú výchovu, biele tričko, tenisky s bledou podrážkou, ponožky, krátke nohavice, dievčatá gumičku na vlasy
uterák s uškom,
vreckovky 5 ks
toaletný papier 1 kus
farebné papiere 1 sada
ploché štetce 2 ks
okrúhle štetce 2 ks
čierny tuš + drievko
voskové farbičky
fixky
temperové alebo anilínové farby
igelit na lavicu
kufrík na výtvarné potreby
tričko alebo zásterku
handra na štetce
nádoba na vodu
lepidlo, lepiaca páska
nožnice
plastelína
ceruzku č. 2, č. 3
modré a zelené pero
farebné ceruzky
guma, strúhadlo
trojuholníkové pravítko s ryskou
kružidlo
1krepový papier
prezuvky,
kvet
Úrazové poistenie na šk. rok 2017/2018 1,32 €
Do 10.09.2017 dvojmesačný poplatok za ŠKD 14 €.
/ vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 92

8

Kalendár udalostí-December

Aktivita
Otvorená hodina MAT – IV.A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
12.12.2017
Aktivita
Školské kolo P3, P4, P5
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková
Termín
13.12.2017
Aktivita
Školské kolo P6, P7, P8

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
14.12.2017
Aktivita

Vianočná akadémia

Vianočné trhy

Zodpovedný pedagóg

všetci vyučujúci

Termín

17.12.2017 16:00

17.12.2017 14:00-18:00

Aktivita
Beseda - Starostlivosť o oporno-pohybovú sústavu u detí

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
19.12.2017
Aktivita
Otvorená hodina ANJ – VI.A
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
20.12.2017
Aktivita
Vianočné tradície na dedine v podaní bánovských dôchodcov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
22.12.2017
Aktivita
Deň zdravého maškrtenia
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Villemová
Termín
22.12.2017
Aktivita
Vianočný futbalový turnaj

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Palacka Mgr.Jurík
Termín
21.-12.2017 o 14:00
Aktivita
Vianočné besiedky v triedach , vyhodnotenie jesenného zberu papiera
Zodpovedný pedagóg
tr. učitelia, Mgr. Poláčeková
Termín

22.12.2017 

do 11:30roč. 1.-4.

do 11:45 roč. 5.-9.

 

Kto je online

Máme online 8 hostí