Utorok, Jún 28, 2016

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

kultúrnom dome sa dňa 11. februára 2016 konalo dobrovoľné darovanie krvitzv. Valentínska kvapka krvi. Žiaci 7. A triedy  sa boli pozrieťako takýto odber krvi prebiehaTento šľachetný čin sa rozhodla  po prvýkrát uskutočniť  aj naša pani učiteľka Mgr. Petra Villemová, ktorá  sa stala úspešnou darkyňou.  Žiaci obdivovali  jej odhodlanie a stala sa pre  budúcich darcov vzorom. Našim žiakommladým nadšencom sa táto humánna akcia veľmi páčila .   /vložila j.j./

 

V rámci modernizácie  a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu zakúpila riaditeľka školy Mgr. Denisa Slížová  ďalšie tri interaktívne tabule a k nim dataprojektory i počítače do  1.A, 2.B a 7.B triedy. Týmto sa zvýšill  počet tried, v ktorých  tabule umiestnené takmer na sto percent.

Výhody použitia interaktívnej tabule:

  • žiakov lepšie motivujú k učeniu
  • učivo je možné  vizulizovaťvyužívať animácie, presúvať objekty
  • je možné udrržať dlhšie pozornosť žiakov
  • žiakov je možné ľahšie zapojiť do vyučovania
  • žiaci si pri práci s tabuľou rozvíjajú informačnú a počítačovú gramotnosť.

Ďakujeme!

Žiaci našej školy sa dnes zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v Šuranoch  pod názvom Hviezdoslavov Kubín.  Reprezentovali nás víťazi školského kola  Z.Šebová z 2.B, T. Blašková  zo 4.B,  V.Procházková  a  A. Mihaľov zo 6.A triedy. Dvaja z nich boli za svoj výkon ocenení :  

T. Blašková - 2. miesto v prednese poézie

A. Mihaľov - 1. miesto v prednese prózy.

Víťazom srdečne blahoželáme a Adamovi budeme držať palce v okresnom kole 22. marca 2016 v Nových Zámkoch.

 

Tento rok sme si opäť pripomenuli, aké je dôležité mať niekoho rád. Valentínskou reláciou v školskom rozhlase sme priblížili našim spolužiakom význam tohto pekného sviatku. Celý minulý týždeň sme mali možnosť poslať svoje vyznanie, poďakovanie, či pozdrav tomu, na kom nám záleží. Pani učiteľka Mgr. Villemová pozorne poštu roztriedila a valentínski poslovia zo IV. B pozdravy rozniesli zvedavým žiakom po celej škole. Medzi pozdravmi boli aj sladké prekvapenia od milých pani učiteliek. Súdržnosť a prejav lásky mnoho žiakov a učiteľov prejavilo aj tým, že dnes prišli do školy v červenom. Zvlášť musíme pochváliť tie triedne kolektívy, kde sa každý jeden žiak obliekol do červeného. Boli to žiaci z II. A, III. B a IV. A. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do Valentínskej pošty zapojili a spríjemnili tak chvíle svojim kamarátom a učiteľom.

Veď dní, kedy dáme najavo svoje city a prejavíme lásku, nie je nikdy dosť! Tak smelo do toho, život bude krajší!

Každýnás potrebujeplnohodnotnému životu prejavy lásky. Úprimný úsmev, milé slovko, pohladenie, objatie či akýkoľvek dobrý skutok iste naplní radosťou nejeden deň. Druhý februárový týždeň sa žiaci našej školy spolu so svojimi triednymi učiteľmipani vychovávateľkami zapojili do aktivitynázvom Láska ide cez žalúdok. Išlo o možnosť pripraviť sladké prekvapenie pre svojho kamaráta. V našej novej školskej kuchynke sa tak tvorilo množstvo chutných dobrôt od ovocných pohárov so šľahačkou, palaciniek, čokoládových guliek, perníka, lentilkových bonbónovpo linecké pečivo. Už sa Vám zbiehajú slinky? Pokojne si oslaďte život svojou obľúbenou dobrotou. Blízkych iste potešíte, ak sanimi podelíte.                                                                                                 Veď láska ide (aj) cez žalúdok. / vložila j.j./

 

Deti z ŠKD sa rozhodli osláviť sviatok sv. Valentína po svojompreto sa pustili do pečenia srdiečok. Po vypracovaní cesta a rozvaľkaní na správnu hrúbku,  vykrajovali srdiečka, ukladali ich na plech a potom šup do vyhriatej rúry. Upečené srdiečka  nechali dobre vychladnúť a potom ich zlepovali marhuľovým lekvárom.  Koláčiky boli mňam, nálada skvelá, detičky výnimočne šikovné. / vložila j.j./

 

Fašiangy sa končia a na ich záver žiaci navštevujúci Regionálny krúžok sa zúčastnili besedy s bývalou p. . Mgr. Magdalénou Šimunekovou. Pani učiteľka svojim pútavým a zaujímavým rozprávaním oboznámila žiakov s tradíciami nie len tohto obdobia, ale i so životom ľudí a ľudovými tradíciami v minulosti počas celého roka. Žiaci sa aktívne zapájali do scénok, ktoré pre nich pripravila bývalá p. učiteľka. Odmenou im boli jabĺčka a chutné šišky, usmažené p. učiteľkou Mgr. Šimunekovou. Ďakujeme jej za pekné, zábavné a zaujímavé popoludnie. / vložila  j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 66

8

Kalendár udalostí-máj 2016

 

Aktivita
Zber papiera

Zodpovedný pedagóg

pán školník
Termín
9.-13. 5. 2016
Aktivita
Krajské kolo HK 2016 - Topoľčany
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo BIO – D kategória

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
10.5. 2016
Aktivita
Okresné kolo súťaže - Na bicykli bezpečne
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
13.5. 2016
Aktivita
Deň mlieka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Tomková
Termín
17.5. 2016
Aktivita
Výchovný koncertDDO Rosička
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová
Termín
20.5. 2016
Aktivita
Zelená škola – hodnotiaca komisia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
24.5. 2016
Aktivita
MO v atletike
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
24.-25.5. 2016
Aktivita
Deň slnečnícúčasť na spoluorganizovaní zbierky

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Čeriová
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Triedne schôdzky RZ
Zodpovedný pedagóg
tr.učiteľ
Termín
25.5. 2016
Aktivita
Nitraškolský výlet roč. 1.-4.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
26.5. 2016
Aktivita
Svetový deň nefajčiarovrozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Čeriová
Termín
31.5. 2016
Aktivita
Zber a sušenie liečivých rastlín z ekoučebne, výroba herbáru

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Vývin jedinca
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda na tému: Úžerníctvo

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Stanková
Termín
máj 2016
Aktivita
Beseda s drogovo závislými z Resocializačného zariadenia Ľudovítov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková, Mgr. Čeriová
Termín
máj 2016
Aktivita
Výtvarné súťaže - Maľujte a fotografujte s PRIMALEXOM - Slovensko moje

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Villemová, Mgr. KeleMgr. Mičeková
Termín
do 31.5. 2016

 

Kto je online

Máme online 4 hostí