Sobota, August 18, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

 

V rámci regionálnej výchovy sa venujeme spoznávaniu tradícií, histórie a krásneho okolia našej obce. Druháci spolu s pani učiteľkou si spravili dlhú prechádzku, kde objavovali čaro prebúdzania sa prírody v  časti Sihoť. Naozaj veľmi podrobne a so záujmom si všímali všetky drobné živočíchy, "koberce" rozkvitnutých fialiek či žiarivožltých blyskáčov. Zahrali sa aj na malých bádačov a všetko zaujímavé fotografovali. Unavení, avšak plní zážitkov sa vrátili do školy, pani učiteľka im pripraví krásnu foto prezentáciu ako pomôcku, keď o svojich pocitoch a zážitkoch budú rozprávať svojim spolužiakom.

V marci sme si pripomenuli Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti žiaci do školy prišli v modrom oblečení.

Vyučovanie sa začalo krátkou reláciou v školskom rozhlase. Následne žiaci so svojimi pani učiteľkami riešili mokré matematické príklady i rôzne zaujímavé úlohy o vode, triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou, besedovali o možnostiach šetrenia vodou v škole a v domácnosti.

Tento deň nám spestrili aj tancujúce kvapôčky pod vedením p. uč. Uhríkovej.

Nechýbala ani ochutnávka minerálnych vôd, no najlepšie žiakom chutila čistá voda. Preto: ,,Na zdravie s čistou vodou!“

/vložila j.j./ 

Vo štvrtok po dlhej, vyše 1700 km ceste, dorazili listy našich piatakov a šiestakov do mesta Kutahya v Turecku. Dostalo ich 21 dievčat a 19 chlapcov z tamojšej základnej školy.

Naši žiaci sa prostredníctvom projektu e-Twinning zapojili do výmeny listov s deťmi z úplne inej krajiny a kultúry. Možno si poviete, prečo sme neposlali emaily, veď by to bolo oveľa rýchlejšie. Papierový list možno je zastaraný spôsob komunikácie, ale v niečom elektronickú poštu hravo poráža: list vonia, je oveľa osobnejší ako e-mail a adresát ho často opatruje celé roky. Keďže celá komunikácia prebieha v anglickom jazyku, deti si takto rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti z cudzieho jazyka.

Pani učiteľka Elif z Turecka nám poslala fotky svojich žiakov, ako sa tešili zo svojich listov a teraz my budeme netrpezlivo čakať na ich odpovede.

Okrem Turecka naša Natália D. , Laura a Peter z V.A už dostali svoje prvé listy od rovesníkov z chladného Fínska a tiež čakajú na ďalšie.

Ktovie, možno si niektoré dvojice vymenia iba pár listov a možno sa z iných stanú dlhoroční kamaráti. / vložila j.j./

Učiteľ...
Jedno z povolaní či poslaní, ktoré robí tento svet lepším a krajším...
I tento rok sme si ho pripomenuli spoločným posedením s pedagogickými či nepedagogickými zamestnancami ZŠ s MŠ Bánov. A čakal na nás aj fantastický kultúrny program. :-)

Pri príležitosti Dňa učiteľov chceme každému pedagógovi popriať veľa radosti zo svojej práce a veľké srdce, lebo bez neho sa toto povolanie robiť nedá... / vložila j.j./

Síce to tak ešte nevyzerá, ale máme tu jar. Jarou už vonia aj interiér našej školy, ktorú deti spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami spoločne vyzdobili. Takto skrášlené prostredie nás teší každý deň a pripomína nám čas blížiacich sa veľkonočných sviatkov i prázdnin. / vložila j.j./

Dňa 22. marca sa prostredie našej školy zmenilo na rozprávkovú krajinu Šmolkov. Predškoláci spolu so svojimi rodičmi mali totiž možnosť prostredníctvom podujatia nazvaného „Zábavné šmolkoučenie“ nahliadnuť do sveta školáka.

V „kútiku matematiky a kreslenia s Tatkom Šmolkom“ nám ukázali, že vo svete čísel sú naozaj doma. Pritom si všetci mohli vyskúšať i zábavné hry použitím interaktívnej tabule.

Nasledovali „potulky angličtinou a rozprávkovým svetom so Šmolinkou“, kde si zaspievali svoje obľúbené anglické pesničky a ukázali svoju tvorivosť v Ježibabkinej čarovnej kuchynke. Všetkých prítomných iste zaujali aj „Gargamelove elixíry“, ktoré spolu namiešali. Deti mali iste radosť aj zo šmolkovania s „Bobríkom Informatikom“.

Presvedčil nás o tom, že práca s počítačom je naozaj hračka. Po množstve hravých a zaujímavých aktivít na deti čakalo krásne prekvapenie v podobe Šmoli-relaxu a návštevy strýčka Šmolka, nášho známeho Adyna. V závere tohto podujatia naši milí hostia získali za svoju šikovnosť krásne ocenenie v podobe diplomu a darčeka od Tatka Šmolka.

Veríme, že „Zábavné Šmolkoučenie“ splnilo očakávania všetkých prítomných predškolákov a ich rodičov. Týmto podujatím totiž mali možnosť aspoň na malú chvíľu okúsiť atmosféru našej školy, ktorej brány sú im otvorené.

Detská radosť v očkách budúcich prvákov a spokojnosť na tvárach rodičov je najväčším poďakovaním, aké nám mohli dať.

/vložila j.j., foto: Miroslav Klobučník/ 

Používateľ Základná škola s materskou školou Bánov pridal nové fotky (9) do albumu Marec, mesiac knihy.
24 marec, 20:48 ·
Marec už roky spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších.

Aj preto deti 1. stupňa ZŠ najmä v posledných dňoch navštevovali našu obecnú knižnicu, kde ich p. M. Klobučník obohatil mnohými zaujímavosťami o knihách.

Podobnými aktivitami chceme žiakov motivovať, aby čo najviac čítali a prehlbovali lásku ku čítaniu kníh viac ako inokedy.

/vložila j.j.,foto M. Klobučník /

Viac článkov...

Stránka 8 z 106

8