Piatok, Máj 24, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

14. februára sme mali možnosť vyjadriť svoju náklonnosť, priateľstvo, lásku k blízkej osobe aj v našej škole.
Na chodbe školy sa nachádzala Valentínska schránka, do ktorej mohli všetci vhodiť lístoček so svojim vyjadrením citov. Školský parlament sa postaral o to,aby sa dostal do správnych rúk. Všetci sme sa snažili prísť v červenom oblečení, čím sme spoločne vyjadrili myšlienku tohto sviatku. Tiež sme si vypočuli rozhlasovú reláciu o histórii vzniku sviatku sv. Valentína. / vložila j.j./

Milí žiaci !

Fašiangy sú v plnom prúde, preto aj  na našej škole zorganizujeme karneval. Pripravujte si masky, kostýmy, vymýšľajte, tvorte, aby ste čo najviac zaujali a pobavili sa. Vyučovanie bude naozaj netradičné - v maskách.  Tešíme sa  aj na  vzácneho hosťa. 

 Kedy? 21.2.2019   

Kde? V našej škole

Prečo? Aby nám bolo veselo a dodržiavali sme tradície

Kto? No predsa my, všetci...

 V uplynulých dňoch prebehla na našej škole rekonštrukcia  učebne informatiky. Miestnosť bola vymaľovaná,  vymenená podlahová krytina  a zakúpili sa nové stoly a stoličky. Na rekonštrukcii sa finančne podieľalo aj ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Bánov. V mene všetkých žiakov ďakujeme!  

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, v mene detí Vám ďakujeme.
 

Dňa 29.11.2018 si mali žiaci našej školy možnosť otestovať svoje všeobecné vedomosti v celoslovenskej vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO.

Titul VŠETKOVEDKO získali 4 žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30% najúspešnejších v rámci Slovenska:
• Ján Kopáč - 2.A
• Zuzana Kozárová - 2.A
• Jakub Žilčai - 3.A
• Matúš Keméň - 3.A, ktorý sa zároveň stal aj Všetkovedko školy.
Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň.
Úspešným riešiteľom gratulujeme. / vložila j.j./

Dňa 24.01. 2019 sme u nás v škole privítali pani PhDr. Helenu Juríkovú, ktorá prišla žiakom 3.-4. roč. porozprávať o obecnej kronike. Žiaci si mohli prezrieť jednotlivé záznamy a oboznámiť sa s prácou kronikárky,
Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé rozprávanie pani PhDr. Helene Juríkovej. / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 124

8