Sobota, September 05, 2015
image
Prezentácia našej školy   Vážení rodičia a priatelia školy, dostali sme možnosť prezentovať bánovskú školu v novozámockej televízii. Našu prezentáciu si môžete pozrieť na tomto odkaze / ZŠ Bánov /. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dňa 19. 03. sa v Dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazky obvodného kola Zuzana Ďatková z III. B a Vanda Procházková z V. A.

Na doskách javiska v Nových Zámkoch sa našim recitátorkám darilo. Umelecký zážitok z ich prednesu ocenila porota okresného kola. Vanda Procházková si domov priniesla veľmi pekné 2. miesto a Zuzana Ďatková získala krásne 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré bude 07. 05. v Topoľčanoch.

Dievčatám gratulujeme  a ďakujeme.

„Marec – mesiac knihy“ – toto heslo si spoločne pripomenuli žiaci III. A, III. B a IV. A triedy pri návšteve mestskej knižnice v Šuranoch. Aktivity s Osmijankom pod vedením skúsenej pani knihovníčky Kurucovej deti veľmi zaujali a prispeli k rozvíjaniu ich čitateľskej gramotnosti. Zaujímavé dopoludnie pokračovalo návštevou Synagógy, kde sídli mestské múzeum. Tu sa žiaci oboznámili s históriou nášho regiónu, so životom našich predkov a taktiež „objavili“ vzácny poklad v podobe starodávnych mincí spred 400 rokov. Pre mnoho detí to bola prvá návšteva múzea a aj týmto spôsobom naše deti chceme vychovávať k úcte k našim dejinám. Hoci trošku uzimení, ale plní zážitkov, sme sa vrátili do školy. Už sa tešíme na ďalšie podobné podujatie.

/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii /

/vložila: j.j./

Aj tento školský rok sa v termíne od 9.2.2015 do 14.2.2015 konal v lyžiarskom stredisku Vyšná Boca - Bačova Roveň  lyžiarsky kurz, ktorý zorganizovala naša škola pod vedením Mgr. Ivana Palacku. Uvedeného kurzu sa zúčastnilo 17 žiakov školy a dvaja pedagógovia pani riaditeľka Mgr. Denisa Slížová a pán učiteľ Mgr. Ivan Palacka.

Cesta na uvedené stredisko bola zabezpečená autobusovou dopravou. Ubytovanie bolo v novom penzióne - BOCA.Strava bola poskytnutá v reštaurácii na prízemí penziónu, ktorá bola zariadená v duchu slovenských tradícií.

Lyžiarsky svah bol vzdialený od penziónu asi 140 m. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina sa zdokonaľovala vo svojich lyžiarskych zručnostiach a hlavne v lyžiarskej technike. Druhá skupina sa začala oboznamovať so samotným lyžovaním na vedľajšom menšom svahu. Po celodennej záťaži mohli žiaci našej školy vo večerných hodinách bezplatne  využívať posilňovňu, biliard, elektronické šípky a rôzne spoločenské hry. Druhá skupina sa počas nasledujúcich dní stále zlepšovala a niektorí žiaci už samostatne a bez pomoci zvládli menší svah. Prebehla aj lyžiarska súťaž, ktorá preverila nadobudnuté lyžiarske zručnosti našich žiakov, po ktorej nasledovalo voľnejšie lyžovanie. Neskôr sa konalo vyhodnotenie  lyžiarskej súťaže, kde boli najlepší lyžiari v jednotlivých kategóriách ohodnotení  diplomami, cenami, ale aj veľkým potleskom. Poďakovanie patrí pani zdravotníčke Viere Kramárovej, ktorá sa starala o zdravie všetkých zúčastnených. Tento lyžiarsky kurz patril k tým úspešným a veľmi dobre zvládnutým kurzom organizovaným našou školou.

 

/fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii/

 

/vložila: j.j./

Dňa 23. februára 2015 bola pre žiakov 6.A a 6.B triedy zrealizovaná veľmi zaujímavá beseda s manželmi Miroslavom a Terezkou Jankovými z Bánova, ktorí majú ochorenie skleróza multiplex. Obaja boli veľmi milí a ochotne našim žiakom porozprávali o živote so svojou chorobou a úskaliach, ktoré im prináša, ale zároveň nám všetkým potvrdili, že aj s touto chorobou sa dá žiť a zabávať sa ako sme zvyknutí my ostatní. Žiaci so záujmom počúvali ich rozprávanie a položili im svoje zvedavé otázky, na ktoré manželia ochotne odpovedali. Celá beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére, za prítomnosti Mgr. Čeriovej, Ing. Šimunkovej a tiež bývalej pani učiteľky Muzikovej, ktorá prišla  svojou prítomnosťou podporiť pána Janku ako svojho bývalého žiakaspolu si zaspomínali na jeho školské časy, keď bol ešte zdravým žiakom našej školy. Žiaci sahosťami rozlúčili poďakovaním a drobným darčekomspoločnou fotografiou.

/vložila: j.j./

Týždeň materinského jazyka od 23. februára do 27. februára 2015
 
Počas tohto týždňa tradične na našej škole organizujeme rôzne akcie.
Týždeň sme začali rozhlasovou reláciou žiakov o materinskom jazyku.
 
V spolupráci s Obecnou knižnicou – p. Jančovičovou sme zorganizovali literárny kvíz pre žiakov roč. 5. - 9. Trojčlenné družstvá žiakov museli zvládnuť otázky literárnej teórie, diela autorov i čitateľskú gramotnosť.
Víťazi  boli odmenení hodnotnými cenami, za ktoré veľmi pekne ďakujeme.
  
Žiačky deviateho ročníka sa prezentovali projekciou pod názvom KNIHA- PRIATEĽ ČLOVEKA, ktorú pripravili pre všetkých žiakov školy.
Všetky deti si prezrením tejto projekcie obohatili vedomosti o vývine písma a knihy, zaujímavosti o knihách a knižniciach a nechýbali ani citáty o knihách, ukážky kníh na mimočítankovú literatúrtu.
 
Počas týždňa  vyučujúce a žiaci venovali väčšiu pozornosť čítaniu s porozumením a vypracovávali projektové úlohy, z ktorých inštalovali výstavky.
 
Žiaci ročníkov 1.- 4. pracovali s hravým čítaním.
Ilustrovali rozprávky z kníh : P.Gibey- Byť dráčikom je úžasné, K . Bendová – O načisto papierovej krajine, J. Belašičová – Zvedavé slniečko, V.Bednár – O tom, prečo v televízii nebola rozprávka na dobrú noc.
Žiaci tvorili básne na tému ŠKOLA, JAR NA DEDINE .
 
Z ilustrácií a vlastnej tvorby básní p. učiteľky inštalovali výstavku.
Deti si prečítali  Osmijankove rozprávky  Mini a Líza.
Zaujímavá bola i dramatizácia rozprávky – Ťahal dedko repku.
 
  
Poďakovanie za prípravu a realizáciu akcií patrí p. Jančovičovej, všetkým žiakom našej školy a samozrejme pani učiteľkám SJL a roč. 1.-4.
 
/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii/
 
/vložila: j.j./
 

Dňa 05. 02. 2015 sa na ZŠ Devínska v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Aj v tomto školskom roku sa zapojila do riešenia úloh aj naša škola. Žiaci riešili úlohy v monotematickej, praktickej časti a preverili si vedomosti o miestnej krajine. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

Tamarka Mrázová – 5. roč., kategória G

Martin Ostrovský – 5. roč.,  kategória G

Adam Hadar – 6. roč.,  kategória F

Alexander Molnár – 7. roč., kategória F

Simonka Zichová – 8. roč., kategória E

Patrik Klein – 9. roč., kategória E

Úspešnými riešiteľmi boli: Tamarka Mrázová a Patrik Klein.

Žiakom ďakujeme, srdečne blahoželáme a prajeme ďaľšie úspechy v štúdiu.

/vložila: j.j./

Dňa 18. 02. sa naši najlepší recitátori predstavili v Šuranoch na obvodnom kole 61. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svojimi výkonmi nesklamali a úspešne reprezentovali našu ZŠ. A. Halás z III. A, Z. Ďatková z III. B, T. Mrázová z V. A a V. Procházková z V. A predviedli svoje recitačné schopnosti v Šuranoch. Domov sme si odniesli dve prvé miesta. Zuzana Ďatková z III. B získala I. miesto vo svojej kategórii. Vanda Procházková z V. A si taktiež odniesla I. miesto v II. kategórii. Dievčatá si vybojovali postup do okresného kola, ktoré bude v marci v Nových Zámkoch.

Gratulujeme a tešíme sa z postupu do okresného kola!

Viac článkov...

Stránka 8 z 49

8