Piatok, December 09, 2016
image
Silvestrovská zábava Organizácia Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Bánov pozýva širokú verejnosť 
dňa 31.12.2016 o 19:00 do KD Bánov na
Silvestrovská zábavu.
DJ Vojto Krajčír
Vstupné: 15 € /prípitok, večera, víno, nealko/
Vstupenky si môžete zakúpiť v predajni Rozličný tovar u pani Mančuškovej a v predajni Pekáreň J. Oremusa v Bánove. 
Bližšie informácie na tel. č.: 0903555103 u Ing. J. Ščevlíkovej.
Príďte privítať Nový rok v príjemnej atmosfére priateľov našej školy.
Tešíme sa na Vás!!!

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V piatok 20.5.2016 sa deti z ŠKD mohli zoznámiť s prácou Dobrovoľného hasičského zboru v Bánove. Hasiči sa priviezli na vozidle určenom na rýchly zásah pri dopravných nehodách spolu s prívesným vozíkom, v ktorom mali aj svetelné lampy potrebné pri zásahoch vo večerných hodinách. Pán Marián Zajíček oboznámil deti s rôznymi pomôckami, ktoré hasiči pri zásahu musia mať. Hovoril im aj o histórii hasičov v Bánove. Porozprával, ako a s ktorými prostriedkami pomáhajú pri požiaroch. Deti si pozreli, na čo všetko hasiči využívajú požiarny a hasiaci záchranný automobil i čo je súčasťou základného výstroja. Sľúbili sme si ,že nabudúce prídeme mi k nim do Hasičskej zbrojnice. Ďakujeme ! / vložila j.j. / 

Svetový deň mlieka si naša škola tento rok pripomenula naozaj mimoriadnym spôsobom. Vďaka veľkorysosti pána Ing. Jána Šimuneka, PhD., predsedu predstavenstva Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky, si totiž mohli všetci žiaci pochutnať na výdatnej mliečnej desiate z nitrianskej mliekarne AGRO TAMI. Túto peknú myšlienku ochotne podporil aj pán Juraj Oremus, ktorý deťom podaroval čerstvé chrumkavé pečivo priamo zo svojej pekárne. Tento deň, 18. mája, nám spríjemnilo svojou návštevou niekoľko predstaviteľov „mliečneho sveta“ – generálny riaditeľ spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s, Ing. Ladislav Moravčík spolu spredsedom predstavenstva Ing. Marekom Šimunekom a riaditeľkou Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky, Ing. Janou Ostrožlíkovou. Spoločne nám porozprávali o nie tak dávnych časoch, kedy v každej rodine bolo na stole čerstvé mlieko priamo z vlastnej domácej kravičky. Zároveň nám pripomenuli, aký je tento chutný biely nápoj dôležitý pre zdravie človeka, obzvlášť pre rastúce deti. Pri danej príležitosti naši žiaci opäť prejavili svoju šikovnosť a tvorivosť. Deti 1.-4. ročníka sa totiž venovali tvorbe výtvarných prác o mlieku a mliečnych výrobkoch. Starší žiaci sa mohli zapojiť do vedomostného kvízu a využiť tak možnosť súťažiť o naozaj zaujímavé ceny od magnetiek, kľúčeniek, až po USB kľúče či hlavnú cenu - tablet. Každý, kto sa kvízu zúčastnil, získal tričko s mliečnou tematikou. Všetky tieto krásne ceny nám venovali vyššie uvedení sponzori, za čo im patrí v mene celej školy naozaj úprimné poďakovanie.

Umiestnenie vo vedomostnom kvíze o mliečnych a pekárenských výrobkoch:

1. miesto – Kristína Krištofová /9.A/

2. miesto – Matúš Piršel /7.A/

3. miesto – Simona Zichová /9.A/ a Michal Tuchyňa /5.A/

Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme! / vložila j.j./ 

S potešením môžeme vyhodnotiť tohtoročný zber papiera. Vďaka vám, milí žiaci a milí rodičia, sa nám podarilo nazbierať takmer 12 ton, presnejšie 11 909 kg papiera. Do zberu sa veľmi aktívne zapojili žiaci všetkých ročníkov školy a aj materskej škôlky.  Patrí vám úprimná vďaka. Najlepší žiaci budú ocenení atraktívnymi odmenami.

Vašou snahou a ochotou sme spoločne zachránili  ďalších 204 stromov. Ďakujeme!

 

1. miesto Lukáš Rozgoň    I. B        555 kg

2. miesto Marek Kádar        II. A       426 kg

3. miesto Lucas Villem        III. A      410 kg

 

1. miesto Nora Demová           VI. A     290 kg

2. miesto Olívia Mičeková        VI. A    242 kg

3. miesto Viktória Viglašová   VI. A    200 kg

 

 

K Dňu matiek pripravila riaditeľka školy Mgr. Denisa Slížová spolu so svojim učiteľským zborom a administratívnymi pracovníčkami školy relaxačno – pohybové popoludnie, ktoré sa uskutočnilo v prekrásnom školskom areáli. Mamičky, ktoré rady športujú si mohli zahrať vybíjanú a zacvičiť jogu. Relaxovali pri reflexnej masáži, spojenej s diagnostikou, skrášľovali sa pod rukami kaderníčok , kozmetičiek i nechtovej dizajnérky. Mohli ochutnať i výrobky zdravej výživy a informovať sa o nových moderných trendoch zdravého stravovania. Oteckovia i žiaci si zmerali sily vo futbalovom turnaji. Pre deti bolo pripravené kreatívne centrum, v ktorom, okrem iných výrobkov, vytvorili krásnu vlajku venovanú mamičkám s otlačkami dlaní i srdečnými vrúcnymi odkazmi. Deti taktiež trávili chvíle v detskom športovom centre. Aká by to bola oslava bez pohostenia. V školskej jedálni sa prehýbali stoly od chutného občerstvenia, výborných zákuskov, čerstvých pagáčov a chutných koláčov. Študenti SOŠ hotelových služieb z Nových Zámkoch pripravovali voňavú kávičku, miešané nápoje a predvádzali umenie vyrezávania do ovocia, ktoré si mohli vyskúšať aj prítomní hostia. Celé nedeľné popoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, zúčastnilo sa ho množstvo rodičov s deťmi. Aj počasie bolo ukážkové. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli ochotní obetovať voľné nedeľné popoludnie a prispieť k úspešnému priebehu krásneho a hodnotného podujatia. Katka Jančovičová – cvičenie jogy, Evka Palacková s dcérou Anetkou – kadernícke služby, Peťka Štefaňáková – kozmetika, nechtový dizajn, Bea Melišeková so svojimi študentkami zo SOŠ Jesenského Nové Zámky – kadernícke služby, Danka Vachulíková – reflexná masáž, spojená s diagnostikou, Mirka Mančušková a Katka Palacková – výživové poradenstvo, študenti SOŠ hotelových služieb Nové Zámky, pán Radošovský, OKS v Bánove - Miloš Rybár, Janka Ščevlíková - predsedkyňa ZRPŠ, Dušan Smolárik – pitný režim, minerálky, malinovky, pekáreň Oremus - sladké i slané občerstvenie, KTB - Miroslav a Lenka Klobučníkoví - kamera, foto.  

Dňa 11.mája 2016 sa konala beseda o odpadoch pre deti z ŠKD. Celú prezentáciu viedla pani Ing. Mária Podlesná zo spoločnosti ENVI-PAK, a.s.. Počas besedy sa deti oboznámili s problematikou odpadov, so separáciou odpadov v domácnostiach a na školách, ďalším putovaním na triediacu linku, na skládku a ich recykláciu . V rámci prezentácie si deti rozšírili vedomosti v oblasti odpadového hospodárstva. Veríme, že deti budú k triedeniu odpadov motivovať aj svojich súrodencov a rodičov. / vložila j.j. / 

Dňa 21.3.2016 prebehla celoslovenská súťaž Matematický Klokan.Z našej školy sa jej zúčastnilo 24 žiakov z 2. až 6. ročníka.V celoslovenskom meradle patril medzi najúspešnejších žiak Dominik Uhrík zo 6.A s úspešnosťou neuveriteľných 100%. Zároveň získal aj titul Školského šampióna.Jeho mladší brat Tomáš Uhrík sa stal úspešným riešiteľom so 76,7%.

Nakoľko sú úlohy v tejto súťaži naozaj náročné, o to viac si ceníme ich krásne výsledky. Obom chlapcom gratulujeme k úspechu. / vložila j.j. / 

Naši prváci a druháci navštívili spolu so svojim pani učiteľkami dopravné ihrisko v Galante, kde si upevnili vedomosti nielen prostredníctvom teórie, ale aj praktickej časti, ktorá prebehla  na dopravných prostriedkoch (bicykloch, kolobežkách) v simulovanej dopravnej premávke na veľkom a modernom dopravnom ihrisku, ktoré je vybavené dopravným svetelným signalizačným zariadením , železničným priecestím so závorami, zvislým a vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom a ostatnými prostriedkami napodobňujúcimi reálne dopravné situácie. Veríme, že aj takáto forma výchovno-vzdelávacieho procesu prispeje k dodržiavaniu dopravných predpisov a k zvýšeniu bezpečnosti našich detí hlavne pred blížiacim sa letom.

Viac článkov...

Stránka 8 z 71

8

Kalendár udalostí-december 2016

Aktivita
Vianočná výzdoba, výstavka v priestore školy, triedy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková, tr. učitelia Mgr. Palacka
Termín
do 05.12.2016
Aktivita
Mikuláš v našej škole
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
06.12.2016
Aktivita
Exkurzia –Mühlbauer Nitra, SOŠ Šurany – VIII.A, VIII.B, IX.A

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Palacka
Termín
07.12.2016
Aktivita
Školské kolo Pytagoriády – P3, P4, P5
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Rácková

Termín
07.12.2016
Aktivita
Školské kolo Pytagoriády – P6, P7, P8

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Lelovská
Termín
08.12.2016
Aktivita
Rozhlasová relácia -Deň ľudských práv – Dohovor o právach dieťaťa
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová
Termín
09.12.2016
Aktivita
Vianočné posedenie zamestnancov ZŠ s MŠ Bánov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Slížová Mgr. Uhríková
Termín
09.12.2016
Aktivita
Exkurzia Rakúsko – Viedeň
Zodpovedný pedagóg
Mgr.Ondrušková
Termín
13.12.2016
Aktivita
Otvorená hodina SJL – Čítanie IV.B

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
14.12.2016
Aktivita
Otvorená hodina SJL – VII.A / Pomnožné podstatné mená /
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Benková
Termín
15.12.2016
Aktivita
Testy čitateľskej gramotnosti 8.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
16.12.2016
Aktivita
Vianočná burza – predajný stánok
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Bálintová Mgr. Palacka
Termín 18.12. 2016
Aktivita
Vianočná akadémia – Popoluška / rozprávka /

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
18.12. 2016
Aktivita
ČG – Moja najzaujímavejšia kniha – prezentácia, ilustrácia na vyuč. hodinách SJL 5.-9. roč.
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková, Mgr. Benková
Termín
19.-21. 12. 2016
Aktivita
Šaliansky Maťko – školské kolo, postup do okresného kola

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
20.12.2016
Aktivita
Tvorba enviromentálneho akčného plánu
Zodpovedný pedagóg Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
20.12.2016
Aktivita
KTB – vinše a blahoželania /po dohovore s pánom Klobučníkom/

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. KLučková
Termín
december 2016
Aktivita
Vianočné tradície na dedine v podaní bánovských dôchodcov - KD
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Mičeková
Termín 22.12.2016
Aktivita INF, IFV – Vianočné a novoročné pohladenie duše

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka Mgr. Poláčeková
Termín 22.12.2016
Aktivita
Vianočný futbalový turnaj
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín 22.12.2016

Kto je online

Máme online 6 hostí