Sobota, Október 21, 2017
image
Zber papiera Zber papiera sa uskutoční v dňoch od 23.10.2017 do 27.10.2017 od 14.00 do 17.00 hod. v areáli základnej školy. Už vopred ďakujeme  všetkým usilovným žiakom a ich rodičom za aktívnu účasť! 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dňa 24.apríla 2017 sa v našej škole uskutočnila beseda s pánom Martinom Vittekom, dobrovoľníkom pôsobiaceho v Afrike. Žiakom piateho ročníka prezentoval slovenskú misiu , ktorá je kvapkou nádeje pomáhajúcou zmierniť dôsledky vojny všetkým, ale najmä deťom. Porozprával o tom, že im nechýba iba vzdelanie, ale aj domov. No napriek tomu veríme, že tieto skúšané deti budú mať raz predsa peknú budúcnosť. / vložila j.j./
 

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá“; týmito slovami vyznal lásku k rodnej reči velikán slovenskej poézie Pavol Országh Hviezdoslav. Aj na našej škole sa snažíme docieliť , aby si žiaci vážili a ctili svoj materinský jazyk .
Uplynulý týždeň sme na zorganizovali „ Týždeň materinského jazyka“. Podujatie sme zahájili hodnotnou rozhlasovou reláciou, počas celého týždňa sa striedali rôzne zaujímavé podujatia. Žiaci navštívili Obecnú knižnicu, kde si zapožičali knižné tituly podľa záujmu, na pôde knižnice prebehli literárne kvízy žiakov prvého stupňa. Hodiny slovenského jazyka a literatúra boli odučené v priestoroch školskej knižnice, na výtvarnej výchove ilustrovali rozprávky.
Žiaci druhého stupňa si prezreli zaujímavú prezentáciu na uvedenú tému, besedovali s pani knihovníčkou, vypracovali projekt. V deviatej triede bola odučená otvorená hodina zo SJL.

Zaujímavou akciou bola súťaž „ O najstaršiu knihu“, do ktorej sa zapojili žiaci 1. až 5. ročníka. To, že táto súťaž ich oslovila, svedčí aj počet zapojených účastníkov z jednotlivých tried, z ktorých viacerí priniesli aj viac titulov.

1.A – 14 žiakov
2.A – 6 žiakov
2.B - 5 žiaci
3.B – 8 žiakov
4.A – 1 žiak
4.B - 7 žiakov
5.A – 2 žiaci

Spomedzi všetkých prinesených kníh sme vybrali 10 najstarších exemplárov , ktoré priniesli nasledovní žiaci:

1 .Veronika Palacková , 3. B– 1829 – najstaršia kniha
2. Branko Selický, 2.A – 1857
3. Alica Ščevlíková , 4.B– 1887
4. David Ščevlík, 2.B - 1897
5. Marcel Horský, 1.A- 1907
6. Matúš Keméň, 1.A - 1908
7. Jakub Žilčai, 1.A - 1911
8. Lucas Villem, 4.A - 1912
9. Matej Oremus, 1.A - 1919
10.Emma Šoková, 3.B – 1923

 Hana Mančušková, 2.A – najzaujímavejší dizajn knihy.

 

 

Milé mamičky!

Z príležitosti Dňa rodiny, Vás srdečne pozývame dňa 14.5.2017 do areálu školy, kde pre Vás pripravujú pedagogickí pracovníci,  zamestnanci školy a OKS  zaujímavé športovo - relaxačné popoludnie. Môžete si zašportovať, relaxovať, skrášliť sa, poučiť,  alebo iba tak stráviť príjemné popoludnie a osláviť krásny sviatok. Začiatok podujatia je o 15:00 hodine. Vítaní sú i oteckovia a Vaše ratolesti. Tešíme sa na Vás!
 

22. apríl si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Naši žiaci sa pri tejto príležitosti venovali mnohým zaujímavým environmentálnym aktivitám.
Na pôde bánovskej školy sme totiž privítali dvoch vzácnych hostí, ktorí sú doslova zžití s prírodou. Pán Vašek, vášnivý rybár a ochranca životného prostredia, spolu s poľovníkom pánom Zálešákom žiakom 5.-9. ročníka veľmi pútavo porozprávali o flóre, faune aj o potrebe šetrného prístupu k našej Matke Zemi.
Taktiež sme v tento deň pristúpili i k vyhodnoteniu zberu papiera. Vďaka Vašej snahe a ochote pomáhať modrej planéte sa nám spoločne podarilo nazbierať viac ako 11 000 kilogramov papiera. Keby stromy vedeli rozprávať, iste by vďakou nešetrili...
Žiaci 1.-4. ročníka sa počas Dňa Zeme venovali predovšetkým tvorivým a hravým činnostiam, ktoré boli zamerané na upevnenie ich vzťahu k prírode. Spomedzi množstva interaktívnych aktivít realizovaných v rámci projektu Zelená škola ich zaujalo najmä pexeso o krásach prírody či nová spoločenská hra s názvom Kráľovstvo včiel.
Šikovní výtvarníci mali možnosť prejaviť svoj talent hlavne pri výtvarných činnostiach, ktoré nadobudli podobu nádherných umeleckých diel zo škrobu, temperových farieb i vrchnáčikov od PET fliaš. Príjemným spestrením tohto dňa bola iste aj tvorba veselých obrázkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú jedným z mnohých darov našej zeme.
Veríme, že našim žiakom sme i týmto bohatým programom pomohli stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty a života vôbec. Dúfame, že každý z nás si vezme k srdcu tak známe, i keď často zabudnuté slová „ži a nechaj žiť...“
/ vložila j.j./

Tak ako každý rok, aj tento sme sa dňa 27. apríla zúčastnili výstavy "Mladý tvorca", ktorá sa konala  v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do ponuky stredných škôl, ktoré sa na výstave prezentovali. / vložila j.j./

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dveri, ktorý sa uskutoční na našej škole dňa 2. mája 2017 v jednotlivých triedach.  Zúčastniť sa môžete ľubovoľnej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu hodín Vášho dieťaťa.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dnes, v rámci aktivít a podujatí venovaných Dňu Zeme bol vyhodnotený zber papiera, ktorý prebebol na našej škole v dňoch 27. 3. - 31. 3 2017. 

Spolu  sme nazbierali 11 057 kg papiera


Poradie            Trieda                Priemer kg na žiaka                        % zapojených z triedy                                 Body
1.                      III. B                      134,5                                                 100                                                                   17
2.                      IV. A                      110                                                      82                                                                   15
3.                      III. A                        92,2                                                   67                                                                   12
3.                       II. A                        67                                                      72                                                                   12
4.                        I. A                        44,8                                                   73                                                                   11
5.                       II. B                        30,1                                                   54                                                                     8
5.                      IV. B                        29,1                                                   62                                                                     8

Spolu triedy 1. - 4. ročník 7374 kg

Poradie            Trieda                 Priemer kg na žiaka                        % zapojených z triedy                                Body
1.                      V. A                          55,1                                                  100                                                                   16
2.                      VII. A                       38,6                                                    55                                                                   11
3.                      VI. A                        16,3                                                    47                                                                    8
3.                      VIII.A                       20,8                                                    36                                                                    8
4.                      VIII. B                        7                                                       29                                                                    5
5.                       IX. A                         1                                                         8                                                                    2

Spolu triedy 5. - 9. ročník 2 883 kg

Zapojená aj MŠ 800 kg

Jednotlivci - ročníky 1. - 4.

1. miesto III. A Marek Kádar 656 kg
2. miesto IV. A Lucas Villem 472 kg
3. miesto III. B Diana Molnárová 336 kg

4. miesto III. B Nicolas Chlepko 321 kg
5. miesto I. A Samuel Selický 304 kg
6. miesto IV. A Martina Mančušková 291 kg
7. miesto II. A Viktor Mokráš 281 kg
8. miesto III. B Matúš Gregušík 258 kg
9. miesto III. B Hana Kozárová 251 kg
10. miesto II. A Šimuneková Adela 228 kg


Jednotlivci - ročníky 5. - 9.


1. miesto VII. A Nora Demová 297 kg
2. miesto V. A Viktor Mráz 255 kg
3. miesto V. A Viktória Kecskésová 224 kg

4. miesto VII. A Viktória Viglašová 138 kg
5. miesto VIII. A Dominik Mráz 137 kg
6. miesto V. A Bibiána Šimuneková 134 kg
7. miesto VII. A Vanda Procházková 107 kg
8. miesto V. A Alex Morongová 103 kg
9. miesto V. A Vivien Kováčová 96 kg                                                                                                                                       10. miesto V. A Matúš Maňák 87 kg

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami. Srdečne blahoželáme. Veľké poďakovanie patrí  žiakom a samozrejme najmä aktívnym rodičom. / vložila j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 8 z 87

8

Kalendár udalostí-október

Aktivita
OŽZ 5.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

triedny učiteľ
Termín
Teória:29.09.2017 ÚC:02.10.2017
Aktivita
Jesenné cvičenie v prírode 1.- 4. roč.
Zodpovedný pedagóg
triedny učiteľ
Termín
02.10.2017
Aktivita
EX-Autosalón Nitra

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová, Mgr. Popadičová
Termín
05.10.2017
Aktivita
Svetový deň zvierat, zbierka pre útulok
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
04.10.2017
Aktivita
Školský parlament – začiatok prac. činnosti, vyhlásenie súťaže Super trieda

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Popadičová
Termín
04.10.2017
Aktivita
Svetový deň úsmevu
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Uhríková
Termín
05.10.2017
Aktivita
Svetový deň pohybu – týždenná aktivita k podpore boja proti obezite Rozhl.relácia–B.S.Timrava

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
10.05.2017
Aktivita
Popoludnie so starými rodičmi v ŠKD
Zodpovedný pedagóg
PaedDr.Ostrožlíková
Termín
06.10.2017
Aktivita
EX – Skleníky B. Oremus

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
09.10.-13.10.2017
Aktivita
Plenárne RZ
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Slížová
Termín
10.10.2017, 16:30 h
Aktivita
Beseda-Včely a ich produkty-pán V. Keméň

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr.Šimunková
Termín
11.10.2017
Aktivita
Ex – Bratislava - Devín
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Klučková, Mgr.Jurík
Termín 12.10.2017
Aktivita
Súťaž o najkrajšieho šarkana

Zodpovedný pedagóg

PaedDr. Klučková
Termín
13.10.2017
Aktivita
EX – čistička odpadových vôd Šurany
Zodpovedný pedagóg
PaedDr. Ostrožlíková
Termín
po 16.októbri 2017
Aktivita
Popoludňajšie čítanie pri čaji

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
18.10.2017
Aktivita
Vystúpenie pre dôchodcov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Uhríková, Mgr. Procházková
Termín 21.10.2017
Aktivita
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice /ročníky 5.-9./

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková PaedDr. Klučková Mgr. Jurík
Termín
23.10.2017
Aktivita
Mesiac úcty k starším – návšteva starých rodičov
Zodpovedný pedagóg
tr. uč. 1.-4. roč.
Termín
23.10.2017

 

Kto je online

Máme online 4 hostí