Štvrtok, Október 08, 2015

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

alt

Učiteľ je spása naša,

vždy pri nás aj ťarchu znáša.

Učiteľ ťa pochváli, 

ale pri neúspechu sa mrzuto zatvári.

Učiteľ je niekto, kto nás má vždy viesť,

 

Učiteľ nás vždy chápe, pomôže vždy a rád,

radí žiakom múdre veci ako kamarát.

 

Dnes skláňame poctu učiteľom,

lebo naše vzdelanie je ich cieľom!

 

Tatiana Blašková, III. B

Riaditeľstvo školy zorganizovalo v minulom týždni pre svojich  žiakov výchovný koncert, v ktorom sa predstavil SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV, pod dirigentskou taktovkou doc. ŠTEFANA  SEDLICKÉHO. Vystúpenie tohto umeleckého telesa bolo pre všetkých žiakov i pedagógov našej školy veľkým obohatením a  umeleckým zážitkom.

Spevácky zbor slovenských učiteľov je reprezentačným mužským speváckym zborom  na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR, vznikol v marci 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt. SZSU sa pravidelne zúčastňuje domácich festivalov koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v Kanade, USA a Japonsku. V jeho repertoári sa nachádzajú zborové diela slovenských skladateľov, ktorí ich venovali zboru (M.Schneider - Trnavský, A. Moyzes, E. Suchoň, J. Cikker, I. Hrušovský, L. Burlas, O. Ferency, I. Zeljenka, H. Domnaský, L. Borzík, P. Špilák a i.).

Výchovné koncerty patria k netradičným formám výchovno-vzdelávacieho procesu, žiaci sa učia nielen teoretické poznatky, ale aj správaniu sa na kultúrnych podujatiach.

Do podujatí, ktoré  boli organizovanérámci Týždňa materinského  jazyka, ktorý prebehol na našej škole  sa aktívne zapojili aj žiaci prvého ročníka. Kreslili, maľovali,  ale hlavne sa za pomoci svojich mamičiek zahrali na básnikov a tvorili básničky. Takto vznikli utešené dielka na tému Škola a Jar na dedine.

 

Dňa 19. 03. sa v Dome Matice slovenskej v Nových Zámkoch konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazky obvodného kola Zuzana Ďatková z III. B a Vanda Procházková z V. A.

Na doskách javiska v Nových Zámkoch sa našim recitátorkám darilo. Umelecký zážitok z ich prednesu ocenila porota okresného kola. Vanda Procházková si domov priniesla veľmi pekné 2. miesto a Zuzana Ďatková získala krásne 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré bude 07. 05. v Topoľčanoch.

Dievčatám gratulujeme  a ďakujeme.

„Marec – mesiac knihy“ – toto heslo si spoločne pripomenuli žiaci III. A, III. B a IV. A triedy pri návšteve mestskej knižnice v Šuranoch. Aktivity s Osmijankom pod vedením skúsenej pani knihovníčky Kurucovej deti veľmi zaujali a prispeli k rozvíjaniu ich čitateľskej gramotnosti. Zaujímavé dopoludnie pokračovalo návštevou Synagógy, kde sídli mestské múzeum. Tu sa žiaci oboznámili s históriou nášho regiónu, so životom našich predkov a taktiež „objavili“ vzácny poklad v podobe starodávnych mincí spred 400 rokov. Pre mnoho detí to bola prvá návšteva múzea a aj týmto spôsobom naše deti chceme vychovávať k úcte k našim dejinám. Hoci trošku uzimení, ale plní zážitkov, sme sa vrátili do školy. Už sa tešíme na ďalšie podobné podujatie.

/ fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii /

/vložila: j.j./

Aj tento školský rok sa v termíne od 9.2.2015 do 14.2.2015 konal v lyžiarskom stredisku Vyšná Boca - Bačova Roveň  lyžiarsky kurz, ktorý zorganizovala naša škola pod vedením Mgr. Ivana Palacku. Uvedeného kurzu sa zúčastnilo 17 žiakov školy a dvaja pedagógovia pani riaditeľka Mgr. Denisa Slížová a pán učiteľ Mgr. Ivan Palacka.

Cesta na uvedené stredisko bola zabezpečená autobusovou dopravou. Ubytovanie bolo v novom penzióne - BOCA.Strava bola poskytnutá v reštaurácii na prízemí penziónu, ktorá bola zariadená v duchu slovenských tradícií.

Lyžiarsky svah bol vzdialený od penziónu asi 140 m. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina sa zdokonaľovala vo svojich lyžiarskych zručnostiach a hlavne v lyžiarskej technike. Druhá skupina sa začala oboznamovať so samotným lyžovaním na vedľajšom menšom svahu. Po celodennej záťaži mohli žiaci našej školy vo večerných hodinách bezplatne  využívať posilňovňu, biliard, elektronické šípky a rôzne spoločenské hry. Druhá skupina sa počas nasledujúcich dní stále zlepšovala a niektorí žiaci už samostatne a bez pomoci zvládli menší svah. Prebehla aj lyžiarska súťaž, ktorá preverila nadobudnuté lyžiarske zručnosti našich žiakov, po ktorej nasledovalo voľnejšie lyžovanie. Neskôr sa konalo vyhodnotenie  lyžiarskej súťaže, kde boli najlepší lyžiari v jednotlivých kategóriách ohodnotení  diplomami, cenami, ale aj veľkým potleskom. Poďakovanie patrí pani zdravotníčke Viere Kramárovej, ktorá sa starala o zdravie všetkých zúčastnených. Tento lyžiarsky kurz patril k tým úspešným a veľmi dobre zvládnutým kurzom organizovaným našou školou.

 

/fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii/

 

/vložila: j.j./

Dňa 23. februára 2015 bola pre žiakov 6.A a 6.B triedy zrealizovaná veľmi zaujímavá beseda s manželmi Miroslavom a Terezkou Jankovými z Bánova, ktorí majú ochorenie skleróza multiplex. Obaja boli veľmi milí a ochotne našim žiakom porozprávali o živote so svojou chorobou a úskaliach, ktoré im prináša, ale zároveň nám všetkým potvrdili, že aj s touto chorobou sa dá žiť a zabávať sa ako sme zvyknutí my ostatní. Žiaci so záujmom počúvali ich rozprávanie a položili im svoje zvedavé otázky, na ktoré manželia ochotne odpovedali. Celá beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére, za prítomnosti Mgr. Čeriovej, Ing. Šimunkovej a tiež bývalej pani učiteľky Muzikovej, ktorá prišla  svojou prítomnosťou podporiť pána Janku ako svojho bývalého žiakaspolu si zaspomínali na jeho školské časy, keď bol ešte zdravým žiakom našej školy. Žiaci sahosťami rozlúčili poďakovaním a drobným darčekomspoločnou fotografiou.

/vložila: j.j./

Viac článkov...

Stránka 8 z 49

8