Nedeľa, November 29, 2015
image
Pozvánka Riaditeľka školy Mgr. Denisa Slížová a triedni učitelia Vás pozývajú na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 8.12. 2015 o 16.30 hodine v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vašu účasť!

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2015 - 2016

Jesenné prázdniny           29.10. - 30.10. 2015
Vianočné prázniny           23.12.15 - 07.01.16
Polročné prázniny            01.02 2016
Jarné prázdniny                22.02. - 26.02. 2016
Veľkonočné prázdniny    24.03. - 29.03. 2016
Letné prázdniny                01.07. - 2.9. 2016
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Slovenský zväz záhradkárov vyhlásil 8. ročník celoslovenskej súťaže Tento strom sa mi páči . Svojimi  výtvarnými  prácami sa  do súťaže zapojili i žiaci 1. stupňa našej školy. Odborná porota pod vedením akademického maliara Miroslava Cipára vyhodnotila  45 najlepších prác  z 1222 zaslaných  z celého SlovenskaPráca našej žiačky  Lauriky  Klučkovej  z 2.A  triedy bola vyhodnotená ako víťaznáocenená

Laurike a jej pani učiteľke  Mgr. Katke Poláčekovej srdečne blahoželáme !

Vážení rodičia!

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová Vás pozýva na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.mája 2015, t.j. v utorok o 16.30 hod. v budove základnej školy.
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
 

V uplynulých dňoch bola na našej škole otvorená  a žiakompedagógom do užívania   odovzdaná  inovovaná  školská knižnicaSlávnostné otvorenie previedla pani riaditeľka Mgr. Denisa Slížová za prítomnosti vedúcej miestnej knižnice pani Blaženy Jančovičovej, kultúrneho referenta obce Bc. Miloša Rybára, káblovej televízie a pani zástupkyne Mgr. Danky MolnárovejPani Jančovičová prestrihla páskudarovala do knižničného fondu tri hodnotné publikácienašej obci, pani riaditeľka obohatila milú slávnosť  príhovorom, ktorý  ukončila myšlienkou  učiteľa národov Jána Amosa Komenského

Dobré knihy,  ak skutočne dobre a múdro napísané cibrením ducha pilníkom  súdnosti,  masťou na očí, lievikom múdrosti zrkadlom cudzích myšlienokčinov našich vlastných potom vodidlom.   Na záver vystúpili piesňami i veršami žiaci 1.B  a 4. A triedy pod vedením Mgr. Juríkovej.                                                          

Poďakovanie  za  úspešnú  realizácii tohto projektu si zaslúžia :

 Mgr. Denisa Slížová, riaditeľka ZŠ s MŠ -  nápad, materiálno–technické  zabezpečenie a samotná realizácia  projektu,

 Mgr. Martin Kele, učiteľ -  namaľovanie  detských motívov  do celej miestnosti,

Mgr. Alexandra Mičeková, učiteľka a koordinátorka ŠK- presťahovanie  celého knižničného fonduuloženie  do nových priestorov,

Mgr. Dana Molnárová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ za aktívnu pomoc,

a všetci pedagogickí  i nepedagogickí  pracovníci školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Vyučovanieškolskej knižnici prispeje svojou  pozitívnou klímouveľmi príjemným prostredímobohateniu výučby  na našej škole a je ďalším inovačným prvkom celého výchovno –vzdelávacieho procesu, pretože učiť deti láske ku knihe je cieľom každého pedagóga.

 

23. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Ten začal rozhlasovou reláciou, v ktorej súrodenci Kristínka a Adam MihaľovHenika Turzová pripomenuli, prečo sláviť tento deň. Po relácii sa všetci pustili do práce. Vo svojich triedach presádzali kvietkyzrazu zelenelo všetko. Žiakom bola premietnutá prezentácia na tému : ,,Čím ubližujeme našej Zemiako ju chrániť“. Oboznámili sa ajhymnou Zelenej školy. Potom  sa všetky ročníky presunuli von a upravovali areál  v okolí školyekoučebňu. Na záver boli pre žiakov pripravené ekohry: Bocian, Netopierjaskyni, Hod šiškou do odpadového košavlastná tvorba-báseňprírode. Všetci odchádzali domovdobrým pocitomvykonanej práce a s dobrou náladou.        

  / vložila j.j. /

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Sížová, pedagógovia a žiaci 2.stupňa Vás pozývajú na Deň otvorených  dverí , ktorý sa uskutoční dňa 19.mája 2015 v piatomdeviatom ročníku nasledovne :

8:00 -   8:45      7.A -   SJL,         9.A -  TSV,        5.A -  ANJ

8:55 -   9:40      7.A -   ANJ,        9.A -  GEO,       5.A -  IFV

9:50 -   10:35    6.A -    SJL,        6.B -  DEJ

10:55-  11:40    6.A -     BIO,      8.A - CHEM

 Tešíme sa na Vašu účasť !

                 

Druhá májová nedeľa patrítradične všetkým mamičkám.  Aj žiaci našej školy pod vedením svojich   triednych pedagógov  pozdravili tento krásny sviatok akadémiou, ktorá prebiehala  pod názvom Kytica pre mamičky uvitá z tancov. Slávnosť otvorila príhovorom riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov  Mgr. Denisa Slížová.  Celý program sa niesol v rytme rôznorodých tancov, ktoré dopĺňali svojim vystúpením moderátori Henika  a Paťko.  Na záver zaspievali všetci účinkujúci peknú emotívnu  pieseň, ktorou deti vyjadrili svoju lásku a vďaku a premietala sa prezentácia fotografií mamičiek so svojimi  deťmi

Veríme, že mamičky prežili pekné sviatočné popoludnie.

 

Naši žiaci I. stupňa sa dňa 11.5.2015 vybrali na školský výlet do Nitry. Niektorých odviezol autobus, iní sa zasa povozili vlakom až do NitryPrvá časť výletu pozostávala z návštevy divadelného predstavenia FERDO MRAVEC. Predstavenie zaujalo nielen krásnymi kostýmami a kulisami, ale hlavne poučným dejom, kde priateľstvo víťazí nad nafúkanosťou a pýchou. Po predstavení sa deti presunuli na detské ihrisko pod hrad - niektorí sa tam odviezli vláčikom, iní sa zasa po posilnení zmrzlinou presunuli na ihrisko po svojich. Tu sa deti do sýtosti vyšantili na preliezkach, hojdačkách, kolotočoch. Potom si prezreli domáce zvieratká v malom ZOO parku a výlet sa blížil ku koncu. Najstarší štvrtáci sa ešte poobzerali po historických pamiatkach a všetci sa šťastní a unavení , každý svojou trasou /autobus, vlak/ pobrali domov k svojim blízkym.

Veríme, že sa výlet všetkým zúčastneným žiakom páčil . /vložila j.j. /

Viac článkov...

Stránka 8 z 54

8

Kalendár udalostí-november 2015

 

Aktivita
Výchovný koncert – Freestyle – športové vystúpenie
Termín
3.11.2015
Aktivita
E-testovanie žiakov 5. ročníka
Termín
9.11.2015
Aktivita
BesedaPOLÍCIA – s p. Mgr. Žichlom
Termín
november 2015
Aktivita
Z rozprávky do rozprávkyaktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
Termín
november 2015
Aktivita
Medzinárodný deň bez fajčenia, rozhlasová relácia
Termín
november 2015
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Termín
november 2015
Aktivita
Súťaž o najkrajší zdravý výrobok
Termín
november 2015
Aktivita
Vyhodnotenie prieskumu šikanovania a agresie
Termín
november 2015
Aktivita
Európsky týždeň proti drogámprezentácia na tému Ako drogy zmenia človeka? Známe osobnosti, ktoré zabili drogy...
Termín
november 2015
Aktivita
Život a literárne dielo Jána Kostrurelácia
Termín
november 2015
Aktivita
Finančná gramotnosť - výhodnejšie cestovanie, aktivity
Termín
november 2015
Aktivita
Dopravný prieskumrozhlasová relácia, dopravné priestupky pri našej škole
Termín
november 2015
Aktivita

Týždeň v anglickej komunikácii s anglickým lektorom

Termín
november 2015
Aktivita
Deň školských knižníc- najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Termín
november 2015
Aktivita

Testovanie 5-2015

Termín
25.11.2015
Aktivita
Prezentácia činnosti žiakov za I. štvrťrok v káblovej televízii
Termín
november 2015
Aktivita

Výchovný koncert pre roč. 5.-9. – intolerancia

Termín
27.11.2015
Aktivita
Beseda – ENVIPAK – s p. Ing. Podlesnou
Termín
november 2015
Aktivita

Beseda na tému Problémy dospievania - CPPPaP

Termín
november 2015

 

Kto je online

Máme online 2 hostí