Štvrtok, Február 22, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V pondelok, dňa 23.10. 2017 sa zber papiera z dôvodu nepriaznivého počasia nekoná. Pokračovať budeme zajtra. Ďakujeme za porozumenie! 

Popoludnie s peknou knižkou, šálkou čaju a chutným koláčikom sme pripravili pre našich žiakov 2. - 4. ročníka. Záujem o čítanie a zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti patrí k popredným úlohám výchovno - vzdelávacieho procesu na našej škole. Aj na takéto podujatia využívame našu krásnu školskú knižnicu.  

Tak ako každý rok na jeseň ožíva  interiér našej školy pestrými farbami  jesene, z ktorých pripravia  pani učiteľky so svojimi šikovnými žiakmi krásnu a pútavú výstavku, ktorá poteší všetkých. 

Žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili literárnej exkurzii na hrade Devín.
Na Devíne sme videli množstvo pamiatok, ale aj moderné umenie, ktoré tam predvádzali umelci. Do histórie hradu nás zaviedla pani lektorka, ktorej patrí veľká vďaka za to, že nám priblížila dejiny tohoto úžasného miesta.
Žiakom sa exkurzia veľmi páčila. Sme radi, že sa zaujímali aj o iné informácie okrem tých, ktoré mala nachystané pani lektorka. Bol to skvelý zážitok
.  / vložila j.j./

Svoju činnosť začal i regionálny krúžok. Na prvom stretnutí sme spoznávali náš najbližší región – našu rodnú obec. Na prechádzke obcou sme si pripomenuli jej históriu, s ktorou súvisia i historické pamiatky. K tým najstarším patria i sväté kríže, pri ktorých sme sa pristavili a zoznámili sme sa s ich históriou, významom a nakoniec i so stavebným materiálom, z ktorých boli postavené. Navštívili sme i kostol a pristavili sme sa pri soche Panny Márie.
Prechádzku sme končili obohatení o ďalšie vedomosti a nové zážitky
.  / vložila j.j./

Dňa 17. októbra 2017 sa aktívni členovia Zelenej školy a žiaci kolégia zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd v Šuranoch.
Šetrenie vodou je na našej škole samozrejmosťou, ale čo sa deje s tou vodou, ktorá sa používa a kde skončí, vie málokto. Žiaci sa na exkurzii dozvedeli, ako sa dá taká použitá voda „recyklovať“.
Areálom žiakov previedol pán Peter Lipták, ktorý im podal odborný výklad o mechanickom a biologickom čistení odpadových vôd. Zaujímavé bolo vidieť vyčistenú odpadovú vodu, ktorá sa z čističky vypúšťa do vodného toku a odvodnený kal.
Exkurzia prispela k rozšíreniu vedomostí o vode, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany vodných tokov a v neposlednom rade k ochrane životného prostredia.

/ vložila j.j./
 

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri k šiestakom na biológiu zavíta včelár, pán Vladimír Keméň. Nebolo tomu inak ani 18. októbra 2017, keď vošiel s úsmevom do triedy zanechávajúc za sebou vôňu medu.
Žiakom porozprával zaujímavosti o včelách a ich produktoch, ale i o tom, akú chybu robia tí, ktorí zohrievajú skryštalizovaný med v mikrovlnke, a tým ho zbavujú všetkého hodnotného.
Na konci hodiny pozorných žiakov čakala sladká odmena v podobe čerstvo napečených medovníčkov, ktoré s láskou pripravila včelárova manželka.
/ vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 7 z 95

7

Kalendár udalostí-február

Aktivita
Svetový deň bez mobilu – rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK - GEO
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK – BIO kat.C

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
08.02.2018
Aktivita
KD Bánov – odber krvi
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
08.02.2018
Aktivita
Učenie sa v maskách – karneval v škole + ŠKD

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Čeriová, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
13.02.2018
Aktivita
Valentínska pošta nielen pre zaľúbených
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
09.02.2018
Aktivita
Otvorená hodina MAT – V.B

Zodpovedný pedagóg

Otvorená hodina MAT – V.B
Termín
15.02.2018
Aktivita
Riaditeľské previerky z MAT, SJL v 9. roč. – kontrolná činnosť
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
19.02.–23.02.2018
Aktivita
Výchovný koncert roč. 1.-4 – predstavenie Rumcajs

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale o 16.30 hod.- 18.00 hod.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka Mgr. Villemová
Termín

23.02. 2018 /piatok / - šišky

do 11:30roč. 1.-4.

do 11:45 roč. 5.-9.

Aktivita
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Šurany

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Porušovanie dopravných predpisov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
február 2018
Aktivita
Otvorená hodina SJL – I. A – pozvať aj rodičov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
20.02.2018
Aktivita
Beseda - Horniny a nerasty –VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
február 2018
Aktivita
Beseda - OÚ Bánov 3. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
Mgr. Procházková

 

Kto je online

Máme online 40 hostí