Piatok, Máj 24, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V pondelok 18.02.2019 sme mali v ŠKD Deň účesu. Dievčatá tu mohli povoliť uzdu svojej fantázie vo vymýšľaní rôznych účesov. Boli veľmi kreatívne a nikto sa veru nedal zahanbiť. Spoločne si zhodnotili svoje účesy. V stredu nám mamička p. Martina Žilinská spríjemnila popoludnie a priniesla palacinky, ktoré sme si naplnili. Deťom veľmi chutili mňam...Ďakujeme. Na záver týždňa z ŠKD sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti, prezlečené do originálnych masiek, tancovali a súťažili. Každá maska bola odmenená sladkosťou, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. / vložila j.j./

 

19. február patril na našej škole prvákom. Ráno sme v priestoroch budovy vítali prvákov v doprovode svojich rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na vyučovaciu hodinu do prvých tried.
V I. A triede vítala svojich žiakov Mgr. Jana Juríková, s ktorou sa preniesli do sveta rozprávky, kde dobro víťazí nad zlom, vedomosti nad hlúposťami a pravidlá kamarátstva nad detskou sebeckosťou.
Pani učiteľka previedla svojich žiakov čítaním, písaním, kreatívnym utvrdzovaním hlásky „d“ v rozprávke O medovníkovom domčeku. Žiaci s napätím očakávali jednotlivé úlohy. Pracovali aktívne a disciplinovane.
Otvorená hodina v 1.B triede pod vedením Mgr. Diany Žilčaiovej prebehla v pokojnej pracovnej atmosfére. Prváci svojim blízkym ukázali ako pekne vedia čítať a písať, pracovať s interaktívnou tabuľou, pracovať v skupinách, ale aj spievať, či vyhľadávať písmenká... Celá hodina predstavovala jeden týždeň, počas ktorého žiaci každý deň plnili zaujímavé aktivity a takto tiež ukázali, že dokonale ovládajú následnosť dní v týždni.
Bezprostredný citlivý prístup triednych pani učiteliek a disciplinované správanie žiakov umocnili pozitívnu emóciu, ktorú si každý zúčastnený odnášal z týchto otvorených hodín.
Ďakujeme, pani učiteľky!
Ďakujeme, milí naši rodičia!
Ďakujeme, kamaráti prváci! / vložila j.j./

 

Tak, ako býva zvykom, aj tento rok sa na našej škole uskutočnil karneval. Už od rána bolo veselo, keď si do lavíc namiesto žiakov, zasadli princezné, bojovníci, indiáni, kostlivci, mačičky, množstvo seriálových a komiksových postavičiek a naše  triedy sa zapĺňali hlavne smiechom a dobrou náladou. V tento deň prebiehalo učenie v maskách. Navštívil nás aj  náš Klaun Ady, ktorý všetkých roztancoval a najma pobavil. V maskách prišli aj pani učiteľky.

21. 02. 2019 sme už tradične v priestoroch telocvične privítali priaznivcov futbalu. Oteckovia spolu so žiakmi našej školy si zmerali svoje športové schopnosti v tradičnom futbalovom turnaji. O občerstvenie sa postarali šikovné pani učiteľky Mgr. Juríková, Mgr. Procházková, Mgr. Villemová, Mgr. Mičeková, Mgr. Popadičová a Mgr. Bálintová, ktoré napiekli výborné šišky a navarili ovocný čaj.
Ďakujeme oteckom, ktorí prišli stráviť voľný čas so svojimi deťmi medzi nás.
Ďakujeme pánovi učiteľovi Mgr. Palackovi, ktorý organizačne zabezpečil turnaj.
Do tretice patrí naše ďakujem všetkým zúčastneným.
Tešíme sa opäť o rok ! / vložila j.j./

 

Na sviatok sv. Valentína sa u piatakov na hodine hudobnej výchovy konala beseda s p.učiteľkou Mgr. Lenkou Pintérovou, ktorá tancuje vo folklórnom súbore ,,Pimpimpápa“ v Branči. Pútavou formou im porozprávala o tom, ako súbor vznikal, koľko tanečníkov ho tvorí, kde všade už súbor vystupoval. Žiakom ukázala aj tanečné kroky čardášu či polky a napokon sa roztancovala celá trieda. Zaujímavé je to , že ona ako slovenčinárka našej školy tancuje v maďarskom súbore, kde okrem tanca aj v maďarskom jazyku spieva. / vložila j.j./

Dňa 12 .februára 2019 sa žiačka deviateho ročníka Vanda Procházková zúčastnila okresného kola biologickej olympiády v kategórii ,,C“ v Nových Zámkoch. Svoje vedomosti preukázala v praktickej aj teoretickej časti testu a opäť nesklamala ani v tomto roku a bola siedma v poradí z 32 zúčastnených žiakov, stala sa úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme jej ku krásnemu úspechu. / vložila j.j./
 

Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 03. apríla 2019 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Náhradný termín sa bude konať 16. apríla 2019 (utorok) v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 12,00 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky, kalkulačka. /
vložila j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 7 z 124

7