Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

zošit č. 523 14 ks
zošit č. 513 5ks
zošit č. 510 1 ks + linajková podložka
zošit č. 624 1 ks
slovníček na značenie d.ú.
zošit na hudobnú výchovu 1 ks
obaly na zošity - obaliť
ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

výkresy A3 20 ks
výkresy A4 20 ks

Úbor na telesnú výchovu, biele tričko, tenisky, ponožky, krátke nohavice, dievčatá gumičku na vlasy

uterák s uškom, mydlo- tekuté
vreckovky 5 ks
toaletný papier 1 kus
farebné papiere 1 sada
ploché štetce 2 ks
okrúhle štetce 2 ks
čierny tuš + drievko
voskové farbičky
fixky
temperové alebo anilínové farby
igelit na lavicu
kufrík na výtvarné potreby
tričko alebo zásterku
handra na štetce
nádoba na vodu
lepidlo, lepiaca páska
nožnice
plastelína
ceruzku č. 2, č. 3
modré a zelené pero
farebné ceruzky
guma, strúhadlo
trojuholníkové pravítko s ryskou
kružidlo
1krepový papier
prezuvky


 

5. ročník

Predmety

Zošity č.

Počet ks

SJL

malý hrubý linajkový/ veľký linajkový zošit, PZ sa objednáva

4/1/

MAT

veľký hrubý čistý/PZ sa objednáva

1/1

ANJ

veľký hrubý linajkový/ slovníček/PZ sa objednáva

1/1/1

THD

544

1

BIO

560

1

GEG

malý hrubý čistý

1

DEJ

malý hrubý linajkový

1

INF

544

1

HUV

notový zošit

1

VYV

štetce, farby, výkresy, farebné papiere, lepidlo, nožnice

 

RGV

malý hrubý linajkový

1

Hygienické vrecúško: mydlo, uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky

Čítať celý článok...

Dňa 30. júna sme slávnostne ukončili tento školský rok.
Na začiatku zaznela štátna hymna, po ktorej nasledoval príhovor p. zástupkyne. Povzbudivými slovami s prianím prázdnin plných zážitkov sa nám prihovoril aj p. prednosta, p. farár, p. riaditeľka i predsedníčka rady školy. Nasledovalo vyhodnotenie úspechov žiakov počas školského roka. Menovaní boli odmenení vecnými cenami. Pre niektorých bol tento rok strávený v základnej škole prvým, pre niekoho posledným. Naši šikovní prváci si pre nás pripravili krásne básničky a pesničky. Deviataci sa s nami rozlúčili a s úsmevom na perách si išli prevziať vysvedčenie, ktoré im bolo odovzdané pred bánovským obecným úradom. 
Týmto mladým ľuďom, ktorí sú iste plní očakávaní, želáme veľa šťastia do ďalších životných krokov a všetkým žiakom pekné prázdniny!/
 vložila j.j./

Krásny slnečný deň, mierne pofukujúci vetrík a bánovskí žiaci spolu s bánovskými učiteľmi. V tomto duchu sa nieslo tradičné družobné stretnutie dvoch ZŠ z Bánova.
27. 06. sme v našej škole privítali žiakov a pedagógov zo ZŠ Bánov z Českej republiky. Deň sa niesol v duchu priateľstva a spolupráce.
Športové preteky priateľstva prebiehali v areáli Sihoť. Úžasná príroda, rieka Nitra, tôňa pod korunami stromov nám vytvorili dokonalé prostredie pre tento deň.
Súťažná trať bola dlhá 1500 m s deviatimi stanovišťami. Žiaci si preverili svoje vedomosti a zručnosti v deviatich oblastiach života: slovensko-český slovník, historické osobnosti dejín, topografická orientácia, slepecká štafeta, liečivé rastliny, silovo-bežecká štafeta, prevaľovanie bremena, matematické hlavolamy a prvá pomoc.
7-členné zmiešané družstvá sa učili navzájom spolupracovať a spoločne zdolávať jednotlivé úlohy. Víťazom sa stal každý jeden, ktorý prekonal sám seba.
Vzájomná podpora v družstve, tolerancia a úprimná detská radosť boli cieľom týchto pretekov.
Po výdatnom obede sme pokračovali v športovom zápolení u nás v areáli školy. Chlapci si zmerali sily vo futbalovom turnaji a dievčatá v kin-ball turnaji.
V neskorých popoludňajších hodinách sme sa s našimi Bánovčanmi z ČR rozlúčili. Unavení, ale spokojní z krásne prežitého dňa sme odchádzali domov.
/ vložila j.j./

Slovenský olympijský výbor je hlavným organizátorom BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA, ktorý bol i u nás realizovaný v spolupráci ZŠ s MŠ Bánov s Obecným kultúrnym strediskom.
Dnes sa na bánovskom ihrisku zišli naše deti spolu so škôlkarmi a svojou aktívnou účasťou sa zapojili do tohto obľúbeného športového podujatia. Zápolenie detí sledovala početná kulisa divákov, ktorí všetkých súťažiacich povzbudzovali. Najlepší v každej vekovej kategórií získali vecnú cenu. Víťazom srdečne blahoželáme!
Po slávnostnom vyhodnotení súťaže na deti čakala osviežujúca odmena v podobe zmrzliny. Deň pokračoval športovými hrami. Každý si za krásneho slnečného počasia iste prišiel na svoje.
/ vložila j.j./

Naše tretiačky - Hanka, Alexka, Kiarka a Zuzka dnes navštívili deti v MŠ, aby ich v týchto horúcich letných dňoch trošku osviežili a pobavili peknými rozprávkami, ktoré im prečítali , čím  previedli ,svoje čitateľské zručnosti a schopnosti. Spolupráca medzi MŠ a ZŠ je na veľmi dobrej úrovni a má rôzne formy a podoby.  

V piatok 9. 6. 2017 sme sa zúčastnili na ZŠ na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch na výtvarnom a kreatívnom dni vo Farbičkovom Hádankove. Deti rôznych škôl stvárnili balónmi a farbami ľubovoľné hádanky, ktoré pred kamarátmi prezentovali. Naše druháčky boli veľmi kreatívne, šikovné a výrečné. / vložila j.j./

 

Viac článkov...

Stránka 7 z 90

7

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 27 hostí