Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Milí priatelia, predškoláci,vstúpte do sveta šmoliškolákov a príďte s nami zažiť "Zábavné šmolkoučenie", ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2018 od 15:30 hod. v ZŠ s MŠ Bánov. Čaká na Vás pravá šmolizábava. Tešíme sa na Vás! Došmolkovania! / vložila j.j/

Uplynulé februárové dni sme si spríjemnili sladkým prekvapením.

Naši žiaci spolu s pani učiteľkami sa totiž zapojili do aktivity s názvom Láska ide cez žalúdok. Tá spočívala v príprave chutných dobrôt pre svojich kamarátov.

Naša školská kuchynka tak na široko-ďaleko rozvoniavala príjemnými vôňami od orechových šúľancov, voňavého perníka, pudingu, šľahačkových pohárov, muffín až po banánové wafle s lentilkami.

Veríme, že aj Vy si vždy radi osladíte život obľúbenou maškrtou. Veď láska ide (aj) cez žalúdok. / vložia j.j./

1. 02. sa naši prváci spolu so svojou pani učiteľkou Mgr. A. Mičekovou „preniesli zo svojej triedy do dediny“. V jednotlivých častiach našej obce plnili zaujímavé úlohy, ktorými nám prezentovali svoje vedomosti.
V úvode hodiny nám predstavili miesta v Bánove, ktoré všetci veľmi dobre poznáme – zdravotné stredisko, Sihoť, športový areál, pekáreň, kultúrny dom ...

Vyučovacou hodinou ich sprevádzal miestny rozhlas. Žiaci pri jeho hlásení zbystrili pozornosť a pozorne počúvali zadania úloh. Tie boli rozdelené do piatich oblastí od najjednoduchších po najzložitejšie.

Žiaci pracovali v trojčlenných skupinkách, kde sa učili vzájomne spolupracovať a rešpektovať. Cieľom každej skupiny bolo získať, čo najväčší počet žetónov za správne splnené úlohy.

Vyučovacia hodina bola pre žiakov zaujímavá a zábavná. Svoje miesto v nej mali aj prvky regionálnej výchovy a bánovské nárečie. Prváci nám predviedli svoje čitateľské zručnosti, vedomosti o svojej obci i svoje schopnosti porozumieť prečítanému textu.

Ďakujeme pani učiteľke Mgr. A. Mičekovej za kreatívnu a zaujímavú vyučovaciu hodinu. / vložila j.j./

Dnešný deň deťom 1.- 4. ročníka ZŠ spríjemnili svojím talentom herci z divadla Clipperton. V ich prevedení sme si totiž mohli naplno vychutnať výchovný koncert na tému "Rumcajsove dobrodružstvá". Sála kultúrneho domu sa naplnila detským smiechom a radosťou. O zábavu bolo veru postarané. Tešíme sa na ďalšie podobné predstavenia. / vložila j.j./

Vážení rodičia a žiaci 9. ročníka,
oznamujeme Vám, že dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Náhradný termín sa bude konať 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajskom meste v škole, ktorú určí príslušný odbor školstva v spolupráci s NÚCEM. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30 hod. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky, kalkulačka. / vložila j.j./

 

Asi takto by sme mohli zhrnúť dnešné dianie na našej škole. Obdobie fašiangov sme totiž zavŕšili (ne)tradičným karnevalom.V každej triede sa to len tak hemžilo maskami od výmyslu sveta. Mali sme možnosť stretnúť krásne princezné, prefíkané čarodejnice, brušné tanečnice i Tutanchamona, Michaela Jacksona, veselého šaša, Trójsku Helenu a iné originálne masky.Našou školou sa po celý čas ozýval šťastný smiech detí. Každá maska bola odmenená i vďaka finančnej podpore obce Bánov.V tento deň sme si pripomenuli aj sviatok sv. Valentína, ktorý ako vieme, nie je iba sviatkom zaľúbených. Nebolo by namieste prejavovať lásku našim drahým rodičom, starkým, súrodencom, kamarátom a ostatným pre nás veľmi dôležitým ľuďom len raz do roka. Slovami a gestami plnými lásky a vďaky by sme nikdy nemali šetriť...Veríme, že na tento deň bude každý z našich žiakov ešte dlho spomínať. Tešíme sa opäť o rok! / vložila j.j, foto M.Klobučník./

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našom školskom klube sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti, prezlečené do originálnych masiek, tancovali a súťažili. Každá maska bola odmenená sladkosťou, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobránálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. O skvelú zábavu sa postaral klaun Adyno v podaní p. Adriána Ohrádku, za čo mu ĎAKUJEME!!!!    /vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 7 z 102

7

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 42 hostí