Nedeľa, September 24, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí priniesli oblečenie pre tých, ktorí to potrebujú. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríme aj životné prostredie. Ďakujeme.. / vložila j.j./
 

Dňa 12.04.2017 sme uskutočnili druhý ročník atletického trojboja Školského klubu detí. Deti si zmerali svoje sily v behu, skoku do diaľky a v hode loptičkou. Každý z nich chcel ukázať to najlepšie, čo dokáže, a tak ich  výkony boli naozaj obdivuhodné. Deti boli rozdelené do dvoch družstiev. Všetci účastníci  vložili do svojich výkonov maximum, obidve družstvá mali rovnaký počet bodov. Preto všetkým gratulujeme a prajeme aj do budúcnosti ďalšie športové úspechy. / vložila j.j./

 

Uplynulý týždeň sa naši druháci zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v novozámockej plavárni.  Pod odborným vedením tréneriek sa oboznamovali so základnými pohybovými činnosťami vo vode.  Na konci výcviku už všetky deti plávali ako rybičky. Za svoju šikovnosť boli na záver odmenené „Mokrým vysvedčením.“ / vložila j.j. /

 


V uliciach miest, obcí i škôl dnes prebiehala finančná zbierka Ligy proti rakovine. Výnimkou nebola ani naša škola, ktorá pri príležitosti Dňa narcisov taktiež podala pomocnú ruku tým, čo bojujú so zákernou chorobou.
Ďakujeme za to, že nie ste ľahostajní k problémom a bolestiam druhých! Všetko dobré, o čo sa v živote podelíme, sa nám raz iste vráti... / vložila j.j./

Nielen nadšenci astronómie si dnes prišli na svoje, keď vstúpili do vychýrenej hvezdárne v Hurbanove. Žiaci 3. až 4. ročníka sa totiž zúčastnili exkurzie zameranej na poznávanie krás vesmíru. Pozorovanie obrazu hviezdnej oblohy či premietanie filmov o vesmírnych zaujímavostiach boli naozaj fascinujúce.
Dnešná exkurzia bola obohatená aj o návštevu novozámockého Múzea Jána Thaina, kde si žiaci mohli prezrieť expozície o živote našich predkov. I takýmto spôsobom sa deťom v rámci regionálnej výchovy snažíme priblížiť naše kultúrne dedičstvo, ktoré je veľmi hodnotné a vzácne. Zaujímavá bola pre ne i výstava s názvom „Vedecká hračka,“ kde sa mohli pohrať s hračkami od výmyslu sveta.
Veríme, že dnešný deň bol pre naše deti veľkým zážitkom. Už teraz sa tešíme na ďalšie...  ( vložila .j.)

 Spolu pomôžeme

 ZŠ s MŠ Bánov  v spolupráci s Obecným úradom organizujú Zbierku detského šatstva určenú na pomoc sociálne slabším rodinám.  Zbiera sa : detské oblečenie.

  Šatstvo môžete odovzdať: Na Správe majetku obce-Štúrova ul.
– budova bývalého 0becného podniku služieb.

 Termín prijímania šatstva:
10.04.2017 (pondelok) v čase od 8:00 do 15:00 hod.
11.04.2017 (utorok) v čase od 8:00 do 15:00 hod.
12.04.2017 (streda) v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Veríme, že tak spoločne pomôžeme rodinám aspoň takouto cestou. / vložila j.j./

 Za každú pomoc vopred ďakujeme.


 

Viac článkov...

Stránka 7 z 84

7