Pondelok, August 26, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne patrí aj pobožnosť krížovej cesty. Vo Veľkom týždni sa ,, Milovnící Božej prírody“ vybrali na nitriansku Kalváriu, aby si v modlitbe a rozjímaní pri jednotlivých zastaveniach lepšie uvedomili nesmiernu lásku Pána Ježiša ku všetkým ľuďom./j.j./

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi
Dňa 12. 04. 2019 sa žiaci deviateho, ôsmeho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Seredi, kde navštívili Múzeum holokaustu. Pán sprievodca nám ukázal expozíciu, ktorú obohatil o zaujímavý výklad. Na konci sme absolvovali prednášku o holokauste a ako ho prežívali deti. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila
./j.j./

Dňa 11.04. 2019 sme v našom ŠKD privítali p. M. Klobučníka , ktorý nám prišiel porozprávať o fotografiách. Porozprával nám, ako jeho zábery vznikajú a že fotí hlavne pre radosť. Poukazoval nám aj staršie typy fotoaparátov. Pre deti mal pripravené zaujímavé otázky na ktoré deti s radosťou odpovedali. Na záver nám vytlačil fotku na počkanie. Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať! /j.j./
 

Keďže je naša škola zapojená do projektu Zelená škola, zamerali sme sa na prioritnú tému ENERGIA. Pozvali sme si na besedu odborného pracovníka jadrovej elektrárne v Mochovciach Ing. Ivana Daniela , ktorý žiakom siedmeho a deviateho ročníka vysvetlil princíp výroby elektriny a činnosť jadrového reaktora. Na žiakov výchovne pôsobil, aby šetrili elektrickou energiou a tým tiež chránili naše životné prostredie. /j.j./

Dňa 26.3. sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Gratulujeme našim úspešným riešiteľom - Jakubkovi Žilčaiovi z 3.A a Romankovi Palackovi zo 4.B. Prajeme veľa ďalších úspechov! / j.j./

 

Viac článkov...

Stránka 6 z 127

6