Sobota, August 18, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

   Dorotka je obyčajné malé dievča, také, ako stovky iných v dnešnom modernom svete. Nechce sa jej učiť, upratovať v izbe, poslúchať. Zo všetkého najradšej má počítač. Lezú jej na nervy všetky zákazy a príkazy dospelých a želá si len jedno - žiť v krajine, kde sa nič nemusí. Pomôcť jej môže iba čarodejník z krajiny OZ. Ale kde ho nájsť? Podarí sa jej to? A vôbec, je na svete taká krajina, kde sa nič nemusí? Prežije   množstvo zaujímavých príbehov, stretne veľa smiešnych postavičiek, až napokon... sa vráti domov ako dobré a poslušné dievčatko...

   Tento zaujímavý  príbeh spolu s rozprávkovými bytosťami prežívali na Novej scéne v Bratislave všetci naši žiaci 1. - 5. ročníka. Popoludní si prezreli bratislavskú ZOO a Dinopark. Deti prežili spolu so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami krásny slnečný deň, plný krásnych zážitkov a dojmov.

Dňa 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Deti sa prezentovali spevom ľudových piesní v dvoch kategóriách. Učiteľská porota najlepších spevákov ocenila diplomom a vecnou cenou.

V I. kategórii súťažili žiaci 1., 2., a 3. ročníka. Umiestnenie žiakov:

1. miesto: Liana Kováčová - 1.A
Kristína Palacková - 2.A

2. miesto: Zuzana Kozárová - 1.A
Marcel Miček - 1.A

3. miesto: Ján Kopáč - 1.A
Rebecca Lilien Dibuszová - 3.A

V II. kategórii súťažili žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Umiestnenie žiakov:

1. miesto: Alica Ščevlíková - 5.B
2. miesto: Kiara Kovácsová - 4.A
3. miesto: Zoja Mančušková - 4.A

Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom gratulujeme.
Žiačke Alici Šcevlíkovej držíme palce, nakoľko bude v máji reprezentovať školu v okresnom kole súťaže v Nových Zámkoch.

/ vložila j.j./

Naši   žiaci 6., 8. a 9. ročníka zúčastnili na besede so spisovateľkou Hankou Moravčíkovou. Prišla nám porozprávať o svojej knižke Učeň ľadu - Šesť dní s Wimom Hofom.

S týmto ,,Ľadovým mužom" strávila týždeň v Poľsku na kurze, pri ktorom sa vďaka správnemu dýchaniu a otužovaniu naučila veľmi dobre znášať zimu a chlad, ale zároveň aj pomôcť svojmu telu proti ochoreniam. Žiaci si túto metódu na konci besedy vyskúšali a neverili tomu, ako dobre sa po dýchacom cvičení cítili. Beseda sa im páčila a aktívne sa do nej zapájali.

Sme veľmi radi, že Hanka Moravčíková prijala pozvanie a dúfame, že sa na našu školu vráti a spoločne si vyskúšame celú metódu Wima Hofa.
Veľké Ďakujem patrí aj pani učiteľke Alexandre Mičekovej, ktorá sa podieľala na organizácii besedy
.  / vložila j.j./

 

Minulý piatok sa so školskou koordinátorkou Výchovy k manželstvu a rodičovstvu uskutočnila beseda s názvom "Si jedinečná". Bola určená pre dievčatá 7.-9. ročníka.

Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, či to krajší ľudia majú v živote ľahšie a v čom vlastne spočíva skutočná krása človeka. Rozprávali sme sa o životných príbehoch ľudí, ktorým sa podarilo dosiahnuť to, čo tak veľmi chceli... Človek však nepotrebuje veľa, aby bol naozaj šťastný. Peniaze, sláva, krásne telo... To nestačí, to by bolo málo... Zdravie, šťastná rodina, priatelia... To jediné si nemôžeme kúpiť.

Vážme si samých seba, vážme si to, čo máme a s láskou sa starajme o tých, ktorých milujeme... / vložila j.j./

V dňoch 23.-27. apríla 2018 sa v novozámockej plavárni uskutočnil plavecký výcvik určený pre 2.-3. ročník ZŠ. Pod vedením skúsených pani učiteliek plávania sa ho zúčastnilo 32 detských nadšencov, ktorí na konci týždňa už všetci plávali ako rybičky. / vložila j.j./

Zem je miesto, kde dýchame, žijeme a sme...
Každoročne si (nielen) pri príležitosti Dňa Zeme pripomíname mnoho vzácnych darov, ktoré nám ponúka. Spolu s deťmi sme sa venovali mnohým aktivitám zaoberajúcich sa ochranou modrej planéty. Rozhovormi či prezentáciami o nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú náš okolitý svet, sme sa snažili v deťoch posilniť túžbu byť lepším...Byť lepším a pomôcť zveľadiť areál našej školy. Spoločne sme zbierali odpadky, odstraňovali burinu, polievali a vysádzali kvety. Aj takýmto spôsobom chceme prispievať k zlepšeniu podmienok pre život rastlín, zvierat, no najmä človeka
. / vložila j.j./

Dňa 19.04.2018 sme uskutočnili tretí ročník atletického trojboja Školského klubu detí. Deti si zmerali svoje sily v prekážkovom behu, v podávaní lopty ponad hlavy a v hode loptičkou. Dané disciplíny zvládli všetky deti .Všetci atléti dostali sladkú odmenu. Deti mali z pohybu veľkú radosť a spolu s p. vychovávateľkami sa tešia na ďalšie akcie plné prekvapení a zábavy. / vložila j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 6 z 106

6