Streda, December 11, 2019

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Druhý september je sviatočným dňom pre všetkých žiakov a ich učiteľov. Končia síce sladké dni oddychu a prázdnin, ale začína sa nový školský rok. A ten je zahalený rúškom tajomstva, očakávania a radosti z nového, dosiaľ nepoznaného. Aj naša škola so svojimi vynovenými priestormi, vymaľovanými chodbami a triedami s novým nábytkom už čakala na svojich žiakov.
Pani riaditeľka s pani zástupkyňou privítali prítomných, predstavili pedagógov a zaželali im veľa úspechov do nového školského roku. S povzbudzujúcimi slovami sa pripojili aj vzácni hostia - pán starosta a pán farár. Tento deň bol výnimočný pre všetkých prváčikov, ktorí prvý krát prekročili brány našej školy. Privítali ich triedne pani učiteľky, ktoré ich kriedou a žiackou knižkou pasovali medzi školákov. Prvý školský deň sa ukončil v triedach, kde sa zvítali pani učiteľky aj pán učiteľ so svojimi žiakmi. Vykročme do nového školského roka s elánom, úsmevom a radosťou. Nech všetkým prinesie veľa nových vedomostí, zážitkov a radosti z dobre vykonanej práce!

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom žiakov základnej a materskej školy, že stravovanie v školskej jedálni na Ul. kpt. Nálepku 43, sa vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce v mesiaci september neuskutoční.
Pre deti MŠ I. a zároveň žiakov navštevujúcich ŠKD bude stravovanie zabezpečené v priestoroch školskej kuchynky na Ul. kpt. Nálepku 43 dovozom stravy z kuchyne pri MŠ II. na Ul. J. Hralu 887.

Ďakujeme za pochopenie /j.j./
 

1. ročník:

• hygienické vrecko -  tekuté mydlo, plastový pohár na pitie, 3ks hyg. vreckoviek, 2 ks „vyťahovacích“ servítok, uteráčik s uškom, toaletný papier 2 ks
• úbor na telesnú výchovu -biele tričko, teplákový úbor, krátke nohavice, ponožky, tenisky bez čiernej podrážky (prípadne cvičky)
• prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
• pomôcky na výtvarnú výchovu- anilínové farby + temperové farby + paleta, sada štetcov, pohár na vodu na VYV, igelitový obrus, zásterku alebo staršie väčšie tričko, plastelínu (+ mikroténový sáčok ), 2 handričky ( na štetce a na lavicu ), voskovky, fixky, farebný papier 20 ks (obyčajný, nie samolepiaci). nožnice (kvalitné), tyčinkové lepidlo, čierny tuš +pierko, čierna centrofixka,
výkresy A4 - 30 kusov, výkresy A3 - 15 kusov, kancelársky papier - ľubovoľné množstvo,
1 ks krepový papier ľubovoľnej farby /zelená, modrá, žltá alebo oranžová/
Pomôcky na výtvarnú výchovu budú mať žiaci uložené v kufríkoch alebo v uzatvorených krabiciach. /odporúčame umelé boxy/
Všetky pomôcky /aj v peračníku/ musia byť podpísané, alebo inak označené, aby si ich dieťa poznalo!
Peračník : farbičky - 12 kusov, ceruzka č. 2 (mäkká) - minimálne 3 kusy, strúhadlo, gumu
Zošity: zošit č. 511 - 4 ks / s pomocnými linajkami /
zošit č. 5110 /štvorčekový/ - 1 ks /Mat/
zošit č. 510 - 2 ks /malý čistý - PVO, RGV/
zošit č. 644 - 1 ks (slovníček)

Počty zošitov sú len pre začiatok, postupne, keď sa vypíšu, budete ich dopĺňať.
Zošity nevypisovať.

2. ročník:

5 ks - zošit č. 512
12 ks - zošit č. 523
1 ks - zošit č. 510
1 ks - zošit č. M51 / notový/
Zošity nevypisovať.

Slovníček na domáce úlohy
- trojuholníkové pravítko s ryskou
Výtvarné potreby:
výkresy A4 - 30 kusov, výkresy A3 - 20 kusov , kancelárske papiere – ľubovoľné množstvo,
sada farebných papierov,
anilínové farby, temperové farby, paleta, sadu štetcov, fixky, tuš, plastelína (aj igelitové vrecko na použitú), nožnice, voskovky, lepidlo /tyčinkové/, nádoba na vodu, obrus, zásterka /staré, veľké tričko môže byť/, handrička,
čierna centrofixka
Telesná výchova:
tepláky, kraťasy, biele tričko, mikina, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, dievčatá gumičku
Peračník:
pero modré a zelené, 2 ks ceruzka č. 2, strúhadlo, guma, ceruzky
Hygienické potreby:
uterák s uškom, toaletný papier 2 ks, hygienické vreckovky 3ks, tekuté mydlo a vyťahovacie servítky 2ks
Všetky potreby a úbor podpísať.

3. ročník:

zošit č. 523 - 15 ks
zošit č. 510 1 ks + linajková podložka
slovníček na značenie d.ú.
zošit na hudobnú výchovu 1 ks
obaly na zošity
ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

Úbor na telesnú výchovu: biele tričko, tenisky s bledou podrážkou, ponožky, krátke nohavice, dievčatá gumičku na vlasy
uterák s uškom,

Výtvarné potreby: farebné papiere 1 sada, ploché štetce 2 ks, okrúhle štetce 2 ks, čierny tuš + drievko
voskové farbičky, fixky, temperové alebo anilínové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby, tričko alebo zásterku
handra na štetce, nádoba na vodu, lepidlo, nožnice, plastelína a igelitové vrecko na použitú, čierna centrofixka, 1 ks krepový papier

Peračník: ceruzku č. 2, č. 3, modré a zelené pero, farebné ceruzky, guma, strúhadlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, kružidlo

Hygienické potreby: uterák s uškom, toaletný papier 2 ks, hygienické vreckovky 5ks, tekuté mydlo

Všetky potreby a úbor podpísať.

4. ročník:

zošit č. 523 14 ks
zošit č. 513 5ks
zošit č. 510 1 ks + linajková podložka
zošit č. 624 1 ks
slovníček na značenie d.ú.
zošit na hudobnú výchovu 1 ks
obaly na zošity - obaliť
ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

Úbor na telesnú výchovu: biele tričko, tenisky, ponožky, krátke nohavice, dievčatá gumičku na vlasy

Hygienické potreby: uterák s uškom, mydlo- tekuté, vreckovky 5 ks, toaletný papier 1 kus

Výtvarné potreby: farebné papiere 1 sada, výkresy A3 20 ks, výkresy A4 20 ks, ploché štetce 2 ks, okrúhle štetce 2 ks, čierny tuš + drievko, voskové farbičky, fixky, temperové a anilínové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby
tričko alebo zásterku, handra na štetce, nádoba na vodu, lepidlo, lepiaca páska, nožnice, plastelína, ceruzku č. 2, č. 3,

Peračník: modré a zelené pero, farebné ceruzky, guma, strúhadlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, kružidlo, 1 krepový papier, prezuvky.

Ročníky 5. - 9. :

http://skola.banov.sk/index.php…

Školský rok 2018/ 2019 sme ukončili slávnostným zhromaždením na školskom dvore za prítomnosti našich hostí PhDr. Miloša Rybára, starostu obce, Ing. Jany Ščevlíkovej, predsedníčky RZ a Slavomíry Rosivalovej, vedúcej školskej jedálne.

Ocenení boli tí najlepší žiaci v prospechu, v správaní, Top žiaci tried, ktorých si zvolili samotní žiaci,úspešní reprezentanti školy v pytagoriádach, olympiádach, športových, výtvarných, recitačných súťažiach, za 0 vymeškaných hodín za celý šk. rok. Blahoželáme!

So svojimi spolužiakmi a učiteľmi sa rozlúčili žiaci 9. ročníka, ktorí si pred OÚ prevzali svoje posledné vysvedčenia ......
Želáme im veľa šťastia! /j.j./

Jarný zber papiera v našej škole bol opäť úspešný.
Najúspešnejšími jednotlivcami boli na ročníkoch 1. - 4.:

1. miesto IV.B Drahotušský Július
2. miesto II.A Dudoma Tomáš
3. miesto III.A Selický Samuel
4. miesto IV.B Cmarová Emma
5. miesto III.A Gregorová Nina
6. miesto IV.A Erdelyiová Michaela

Najúspešnejšími jednotlivcami na ročníkoch 5. - 9. boli:

1. miesto VI. A Villem Martin

2. miesto V.A Kádar Marek

3. miesto V.A Gregušík Matúš

4. miesto V.A Molnárová Diana

5. miesto VII.A Mráz Viktor

6. miesto VIII.A Šimunek Patrik


Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodinám, ktorí našu školu podporili prinesením vyše 13 ton papiera./j.j./

 

Žiačka školská rada aj tento rok organizovala súťaž o Super triedu. Každý mesiac bodovali členovia žiackeho parlamentu zapojenosť tried do aktivít školy- napr. do zberu papiera, správnu separáciu odpadu, čistotu, výzdobu či zeleň v triedach.

Víťazmi sa tento školský rok stali triedy IV.A a V.A, ktoré za odmenu získali výlet podľa svojho želania- návštevu kina v Nitre. Žiakom a ich triednym p. učiteľkám gratulujeme a ďakujeme aj rodičovskému združeniu, ktoré tento výlet sponzorovalo. / j.j./

 

Viac článkov...

Stránka 6 z 133

6