Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V nedeľu pred jarnými prázdninami sme začali s rekonštrukciou dvoch tried, šikovný murár p. R.Palacka sa pustil do drobných murárskych úprav, následne na to pokračovali práce spojené s demontážou starého linoleua a vyrovnaním podlahy nivelitom.

V utorok sa už po triedach zvŕtal maliar p. Blanár, ktorý dal stenám úžasný žlto-zelený pastelový nádych. V sobotu sa triedy pýšili novučičkým linoleuom, ktoré pedantne uložil p. M.Kukučka. Úžasné p. upratovačky, aj napriek víkendu, prišli, vyupratovali a v nedeľu p. B. Stanko priviezol a zložil vkusnú zostavu do jednej z tried.

Samozrejme poďakovanie patrí aj p. školníkovi, ktorý majstrom pomáhal a dohliadal na zdarný priebeh rekonštrukcie.
Hotovo, triedy sú pripravené pre našich žiakov. Želáme im, aby sa v triedach cítili príjemne a všetkým, ktorí sa podieľali na ich zútulnení srdečne ďakujeme. / vložila j.j./

Žiaci našej školy navštívili vo februári putovnú interaktívnu výstavu vodného ohrozeného vtáctva v priestoroch gymnázia v Šuranoch. Dozvedeli sa o živote rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej.Žiaci tu mohli vidieť modely kolmého riečneho brehu a mali možnosť migrovať s jednotlivými vtáčikmi. Výstava ponúkla možnosť environmentálnej výchovy hravou a veľmi zaujímavou formou. Poskytla dôležité informácie ako chrániť vtáctvo, mokrade a vodné zdroje ako aj opatrenia, pomocou ktorých je ich prežitie možné aj v človekom narúšanej krajine.

Ďakujeme študentkám, ktoré nás výstavou sprevádzali. / vložila j.j./

Aj keď počasie za oknami pripomína skôr zimu, deti v ŠKD sa dňa 1. marca pripravovali na jarné sviatky – Veľkú noc. So svojimi vychovávateľkami, rodičmi a starými rodičmi vyrábali rôznou technikou veľkonočné vajíčka, zajačiky, ovečky, vtáčiky, kuriatka i jarné kvietky. Nechýbali ani jarné venčeky.

Celé popoludnie sme spoločne prežili v príjemnej tvorivej atmosfére. Deti sa veľmi tešili zo spoločnej akcie. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutie. / vložila j.j./

Dňa 20.02. 2018 sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci biológie zúčastnili besedy s pani Emíliou Šimunekovou, ktorá je vášnivou zberateľkou rôznych minerálov.So svojimi vedomosťami sa prišla podeliť aj s našimi žiakmi, ktorí ju pozorne počúvali a mohli nahliadnuť do jej zbierky polodrahokamov.

Ďakujeme pani Šimunekovej za jej ochotu a pútavé rozprávanie. / vložila j.j./

Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč.1.-8. z prevádzkových dôvodov na deň 21.03.2018 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 9-2018).

( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 

V uplynulých dňoch sa uskutočnilo v Šuranoch obvodné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, na ktorom nás repezentovali aj naši žiaci, víťazi školského kola a jednotlivých kategóriách. Najlepšie sa darilo Alexke Karvouniari, žiačke 4.A triedy, ktorá svojím prednesom prózy od Gabriely Futovej obsadia tretie miesto.

Na okresnom kole uvedenej súťaže nás bude reprezentovať Nicolas Chlepko, žiak 4.A triedy, ktorý má ako účastník minuloročného krajského kola vstup na okresné kolo. Držíme mu palce!

Dňa 8.februára 2018 sa Vanda Procházková zúčastnila okresného kola biologickej olympiády v kategórii ,,C“ v Nových Zámkoch. Opäť potvrdila svoje kvality, nesklamala ani v tomto roku a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Vande srdečne gratulujeme!
/ vložila j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 6 z 102

6

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 94 hostí