Piatok, Máj 24, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dnes sme na našej škole privítali vzácnu návštevu  Svojou návštevou nás poctila  pani Danuša Dragulová-Faktorová, autorka tridsiatich kníh a iných publikácií pre deti i dospelých, vydavateľka, šéfredaktorka detských časopisov Maxík a Zvonček. Spisovateľka deťom porozprávala, ako sa tvoria knihy a časopisy, odpovedala na otázky. Žiakov zaujímalo, kde nachádza inšpiráciu, ako dlho trvá napísanie a vydanie  knihy, čo rada čítala, kde a ako trávi prázdniny. Zaujala ich hádankami aj slovnými  hračkami. Keď im rozdala časopisy Maxík a Zvonček, deti sa veľmi potešili  a hneď si v nich začali listovať. Na záver si deti prevzali knihy, o ktoré prejavili záujem s autogramom autorky. Pani spisovateľke ďakujeme za návštevu a príjemné a poučné dopoludnie.

V uplynulých dňoch sa naši žiaci zúčastnili zaujímavého a poučného podujatia, ktoré zorganizovala Obecná knižnica Bánov - pán Miroslav Klobučník,  v spolupráci s Obecným úradom Bánov. Uskutočnil sa vedomostný kvíz z monografie obce Bánov. Prítomná bola aj pani PhDr. Jarmila Bátovská, autorka monografie. Súťažili 4 družstvá: žiaci  Základnej školy, zamestnanci ZŠ s MŠ Bánov, zamestnanci Obecného úradu a  členky Klubu dôchodcov v Bánove. Počas prestávky prezentovali svoju činnosť študenti  SOŠ Hotelových služieb a obchodu Nové Zámky a SOŠ Gastronómie a služieb zo Šurian, ktorí pripravili  pre prítomných chutné pohostenie a predviedli svoju šikovnosť a kreativitu. Súťažné družsto našich žiakov získalo krásne 1. miesto. Ďakujeme organizátorom za krásne a zaujímavé podujatie,  z ktorého žiaci načerpali nové poznatky a vedomosti o histórii našej obce.

 

 

POZVÁNKA pre všetkých žiakov a rodičov, ktorí sú priateľmi histórie, kultúry a prírody.
Prichádza jar a s ňou spojené aktivity na čerstvom vzduchu v spoločnosti rodiny, priateľov a známych.
ZŠ s MŠ Bánov Vás srdečne pozýva na jednodňový poznávací výlet: RAJECKÁ LESNÁ – ČIČMANY, ktorý sa uskutoční 23.03. 2019. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom žiaka u Mgr. K. Ondruškovej do 13.03.2019 .Cena 13,00 € .
Tešíme sa na milé stretnutie a pekný deň strávený s Vami. / vložila j.j./

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Dňa 21. februára 2019 sa na ZŠ SNP Šurany, uskutočnilo obvodné kolo tejto recitačnej súťaže .V silnej konkurencii sa darilo aj našim žiakom.
V I. kategórii sa na peknom 3.mieste umiestnila Rebecca Lilien Dibuszová zo 4.A v prednese poézie. Našu školu ďalej reprezentovali žiaci v prednese prózy: Tobias Ikrényi zo 4.B, Zuzana Šebová z 5.A a Zuzana Ďatková zo 7.A triedy. V prednese poézie: Peter Mráz z 8.A triedy. Víťazke srdečne gratulujeme a veľké poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným žiakom. / vložila j.j./

 

 

Viac článkov...

Stránka 6 z 124

6