Nedeľa, September 24, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá“; týmito slovami vyznal lásku k rodnej reči velikán slovenskej poézie Pavol Országh Hviezdoslav. Aj na našej škole sa snažíme docieliť , aby si žiaci vážili a ctili svoj materinský jazyk .
Uplynulý týždeň sme na zorganizovali „ Týždeň materinského jazyka“. Podujatie sme zahájili hodnotnou rozhlasovou reláciou, počas celého týždňa sa striedali rôzne zaujímavé podujatia. Žiaci navštívili Obecnú knižnicu, kde si zapožičali knižné tituly podľa záujmu, na pôde knižnice prebehli literárne kvízy žiakov prvého stupňa. Hodiny slovenského jazyka a literatúra boli odučené v priestoroch školskej knižnice, na výtvarnej výchove ilustrovali rozprávky.
Žiaci druhého stupňa si prezreli zaujímavú prezentáciu na uvedenú tému, besedovali s pani knihovníčkou, vypracovali projekt. V deviatej triede bola odučená otvorená hodina zo SJL.

Zaujímavou akciou bola súťaž „ O najstaršiu knihu“, do ktorej sa zapojili žiaci 1. až 5. ročníka. To, že táto súťaž ich oslovila, svedčí aj počet zapojených účastníkov z jednotlivých tried, z ktorých viacerí priniesli aj viac titulov.

1.A – 14 žiakov
2.A – 6 žiakov
2.B - 5 žiaci
3.B – 8 žiakov
4.A – 1 žiak
4.B - 7 žiakov
5.A – 2 žiaci

Spomedzi všetkých prinesených kníh sme vybrali 10 najstarších exemplárov , ktoré priniesli nasledovní žiaci:

1 .Veronika Palacková , 3. B– 1829 – najstaršia kniha
2. Branko Selický, 2.A – 1857
3. Alica Ščevlíková , 4.B– 1887
4. David Ščevlík, 2.B - 1897
5. Marcel Horský, 1.A- 1907
6. Matúš Keméň, 1.A - 1908
7. Jakub Žilčai, 1.A - 1911
8. Lucas Villem, 4.A - 1912
9. Matej Oremus, 1.A - 1919
10.Emma Šoková, 3.B – 1923

 Hana Mančušková, 2.A – najzaujímavejší dizajn knihy.

 

 

Milé mamičky!

Z príležitosti Dňa rodiny, Vás srdečne pozývame dňa 14.5.2017 do areálu školy, kde pre Vás pripravujú pedagogickí pracovníci,  zamestnanci školy a OKS  zaujímavé športovo - relaxačné popoludnie. Môžete si zašportovať, relaxovať, skrášliť sa, poučiť,  alebo iba tak stráviť príjemné popoludnie a osláviť krásny sviatok. Začiatok podujatia je o 15:00 hodine. Vítaní sú i oteckovia a Vaše ratolesti. Tešíme sa na Vás!
 

22. apríl si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Naši žiaci sa pri tejto príležitosti venovali mnohým zaujímavým environmentálnym aktivitám.
Na pôde bánovskej školy sme totiž privítali dvoch vzácnych hostí, ktorí sú doslova zžití s prírodou. Pán Vašek, vášnivý rybár a ochranca životného prostredia, spolu s poľovníkom pánom Zálešákom žiakom 5.-9. ročníka veľmi pútavo porozprávali o flóre, faune aj o potrebe šetrného prístupu k našej Matke Zemi.
Taktiež sme v tento deň pristúpili i k vyhodnoteniu zberu papiera. Vďaka Vašej snahe a ochote pomáhať modrej planéte sa nám spoločne podarilo nazbierať viac ako 11 000 kilogramov papiera. Keby stromy vedeli rozprávať, iste by vďakou nešetrili...
Žiaci 1.-4. ročníka sa počas Dňa Zeme venovali predovšetkým tvorivým a hravým činnostiam, ktoré boli zamerané na upevnenie ich vzťahu k prírode. Spomedzi množstva interaktívnych aktivít realizovaných v rámci projektu Zelená škola ich zaujalo najmä pexeso o krásach prírody či nová spoločenská hra s názvom Kráľovstvo včiel.
Šikovní výtvarníci mali možnosť prejaviť svoj talent hlavne pri výtvarných činnostiach, ktoré nadobudli podobu nádherných umeleckých diel zo škrobu, temperových farieb i vrchnáčikov od PET fliaš. Príjemným spestrením tohto dňa bola iste aj tvorba veselých obrázkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú jedným z mnohých darov našej zeme.
Veríme, že našim žiakom sme i týmto bohatým programom pomohli stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty a života vôbec. Dúfame, že každý z nás si vezme k srdcu tak známe, i keď často zabudnuté slová „ži a nechaj žiť...“
/ vložila j.j./

Tak ako každý rok, aj tento sme sa dňa 27. apríla zúčastnili výstavy "Mladý tvorca", ktorá sa konala  v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do ponuky stredných škôl, ktoré sa na výstave prezentovali. / vložila j.j./

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dveri, ktorý sa uskutoční na našej škole dňa 2. mája 2017 v jednotlivých triedach.  Zúčastniť sa môžete ľubovoľnej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu hodín Vášho dieťaťa.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dnes, v rámci aktivít a podujatí venovaných Dňu Zeme bol vyhodnotený zber papiera, ktorý prebebol na našej škole v dňoch 27. 3. - 31. 3 2017. 

Spolu  sme nazbierali 11 057 kg papiera


Poradie            Trieda                Priemer kg na žiaka                        % zapojených z triedy                                 Body
1.                      III. B                      134,5                                                 100                                                                   17
2.                      IV. A                      110                                                      82                                                                   15
3.                      III. A                        92,2                                                   67                                                                   12
3.                       II. A                        67                                                      72                                                                   12
4.                        I. A                        44,8                                                   73                                                                   11
5.                       II. B                        30,1                                                   54                                                                     8
5.                      IV. B                        29,1                                                   62                                                                     8

Spolu triedy 1. - 4. ročník 7374 kg

Poradie            Trieda                 Priemer kg na žiaka                        % zapojených z triedy                                Body
1.                      V. A                          55,1                                                  100                                                                   16
2.                      VII. A                       38,6                                                    55                                                                   11
3.                      VI. A                        16,3                                                    47                                                                    8
3.                      VIII.A                       20,8                                                    36                                                                    8
4.                      VIII. B                        7                                                       29                                                                    5
5.                       IX. A                         1                                                         8                                                                    2

Spolu triedy 5. - 9. ročník 2 883 kg

Zapojená aj MŠ 800 kg

Jednotlivci - ročníky 1. - 4.

1. miesto III. A Marek Kádar 656 kg
2. miesto IV. A Lucas Villem 472 kg
3. miesto III. B Diana Molnárová 336 kg

4. miesto III. B Nicolas Chlepko 321 kg
5. miesto I. A Samuel Selický 304 kg
6. miesto IV. A Martina Mančušková 291 kg
7. miesto II. A Viktor Mokráš 281 kg
8. miesto III. B Matúš Gregušík 258 kg
9. miesto III. B Hana Kozárová 251 kg
10. miesto II. A Šimuneková Adela 228 kg


Jednotlivci - ročníky 5. - 9.


1. miesto VII. A Nora Demová 297 kg
2. miesto V. A Viktor Mráz 255 kg
3. miesto V. A Viktória Kecskésová 224 kg

4. miesto VII. A Viktória Viglašová 138 kg
5. miesto VIII. A Dominik Mráz 137 kg
6. miesto V. A Bibiána Šimuneková 134 kg
7. miesto VII. A Vanda Procházková 107 kg
8. miesto V. A Alex Morongová 103 kg
9. miesto V. A Vivien Kováčová 96 kg                                                                                                                                       10. miesto V. A Matúš Maňák 87 kg

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami. Srdečne blahoželáme. Veľké poďakovanie patrí  žiakom a samozrejme najmä aktívnym rodičom. / vložila j.j./
 

Posledný aprílový týždeň sa na našej škole uskutoční výstava pod názvom Krása starých kníh. Veríme, že naši žiaci pohľadajú u svojich starých a prastarých rodičov exponáty, ktorí možno ležia niekde nepovšimnuté , zabudnuté a zapadnuté prachom. Touto výstavkou chceme priblížiť naším žiakom zaujímavé a možno aj historicky hodnotné publikácie. Prosíme rodičov o pomoc pri organizovaní výstavky. Súťaž bude vyhodnotená a žiaci s najstaršími knihami budú odmenení
 

Viac článkov...

Stránka 6 z 84

6