Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Milí rodičia, milí žiaci! Na našej stránke si odteraz môžete prezrieť jedálny lístok ponúkaný našou školskou jedálňou. Nájdete ho v sekcii Základná škola - pod ikonou "jedálny lístok."

Vážení športoví priatelia, 

Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2017.

V tomto roku bolo na Slovensku registrovaných 598 podujatí vo viac než 360 mestách/obciach a zašportovalo si 155 000 detí a dospelých. Na podporu ETŠ prebiehali športové aktivity už od 1.9.do15.10.2017. V danom období sa na 890 akciách zúčastnil rekordný počet účastníkov, vyše 279 000.

Veríme, že túto iniciatívu podporíte aj v ďalších rokoch, a čo je ešte dôležitejšie, že zostanete aktívni a verní pohybu a zdravému životnému štýlu po celý svoj život. #BeActive!

S pozdravom


Ing. Jana Škripková

Projektový manažér


Naše šikovné deťúrence z 2., 3. a 4. ročníka, ktoré navštevujú kreatívny krúžok, môžu každý týždeň "popustiť uzdu svojej fantázii." Krúžok sa zameriava na rozvíjanie estetického cítenia a jemnej motoriky, kde sa deti oboznamujú s technikami aranžovania, prácou s rôznymi materiálmi a prírodninami, učia sa pracovať s drôtom a naučia sa aj základné techniky šitia a vyšívania. Krúžok sa teší veľkej obľube a my dúfame, že aj týmto spôsobom naučíme deti tráviť voľný čas aktívne a zmysluplne!

Naši štvrtáci, spolu s triednou pani učiteľkou Juríkovou, v rámci predmetu pracovné vyučovanie absolvovali exkurziu do firmy Slovkvet, ktorá sa špecializuje na pestovanie gerber. Majiteľ firmy, pán Branislav Oremus žiakov srdečne privítal a previedol ich skleníkmi s rôznymi druhmi týchto kvetov, zaujímavo im pripomenul históriu, ale i náročnú prácu okolo pestovania tejto farebnej nádhery. Deti sa dozvedeli, že pomenovanie kvetu je na počesť nemeckého botanika Traugotta Gerbera, ktorý pred 300 rokmi túto rastlinu objavil na svojich cestách. Pochádza z južnej Ameriky, Ázie i Afriky, teda z tropických krajín. Vo vázy nám vydrží aj dva týždne.
Ďakujeme pánovi Oremusovi za jeho ochotu a čas, ktorý nám venoval aj za kvietky, ktoré si deti mohli odniesť domov, pre svoje mamičky. Prajeme mu veľa úspechov v práci, z výsledkov ktorej sa tešia najmä tí, ktorí krásnu kytičku, darovanú z lásky, dostanú. 

Prvý októbrový piatok bol venovaný starým rodičom. Starí rodičia majú v životoch nás všetkých nezastupiteľné miesto. Venujú vnúčatám svoju lásku, odovzdávajú múdrosť nadobudnutú vekom.
Veľmi radi sme ich preto privítali v ŠKD, aby spolu so svojimi vnúčatkami trávili nezabudnuteľné chvíle pri tvorivom majstrovaní. Pani jeseň ponúka mnoho plodov, ktoré sme použili na výrobu rozličných postavičiek zvieratiek a ktoré budú súčasťou výzdoby v škole. Práca išla naozaj šikovne, od ruky. Príjemná tvorivá atmosféra "nakazila" hádam každého...
Ďakujeme všetkým za účasť. Veríme, že to bolo veľmi pekné a kreatívne strávené popoludnie. / vložila j.j./

Pri príležitosti Dňa zvierat sa dnes naša škola zaplnila rôznymi druhmi domácich miláčikov. Deti si totiž mohli na vyučovanie priniesť svojho plyšového alebo „živého“ kamaráta, ktorý (nielen) im spríjemňoval celý deň strávený v škole.
Bola zrealizovaná výstava zvieratiek, počas ktorej sa všetci prítomní mohli potešiť prítomnosťou zajačikov, anduliek, korytnačky, škrečkov, slimákov, rybičiek a dokonca i mloka a ježa. Deti prejavili svoju dobrotu i pomocou pre zvieratká v útulku. Pripravili im totiž prekvapenie v podobe krmiva, hračiek či iných prostriedkov na zlepšenie ich života.
Veríme, že tento deň bol pre všetkých našich žiakov nezabudnuteľný a už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé zvieratká opäť o rok.
/ vložila j.j./

V uplynulých dňoch sme si pripomínali  Deň úsmevu.
Naši žiaci prejavili svoju šikovnosť tvorivými nápadmi. Zo všetkých strán sa totiž na nás usmievali veselé tváričky v podobe papierových či „tekvičkových“ smajlíkov zdobených plastelínou a prírodným materiálom. Zaujímavé boli i rozžiarené kreslené úsmevy vytvorené v rôznych počítačových programoch. Nechýbalo ani „úsmevné“ foto, ktoré iste prispelo k veselej nálade.
Najdôležitejší zo všetkých bol však ten skutočný, prirodzený úsmev, ktorý zdobil naše tváre po celý deň. A nielen v tento „usmiaty“.
 / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 4 z 90

4

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 53 hostí