Streda, December 11, 2019

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.45

Prázdniny 2019 - 2020

Jesenné prázdniny           30.10. - 31.10. 2019
Vianočné prázniny           23.12.19 - 07.01.2020
Polročné prázniny            03.02 2020
Jarné prázdniny                17.02. - 21.02. 2020
Veľkonočné prázdniny    09.04. - 14.04. 2020
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2020
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

V stredu 16. 10. 2019 sa naši deviataci, ôsmaci a siedmaci zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie v Banskej Bystrici. Cieľom bolo spoznať Banskú Bystricu, jej okolie a históriu Slovenského národného povstania. Pán sprievodca im zaujímavým spôsobom porozprával o prvej i druhej svetovej vojne, o holokauste, o SNP a výklad obohatil skutočnými príbehmi. Po návšteve múzea a bojovej techniky pri múzeu, pokračovala prehliadka po námestí v Banskej Bystrici.
Žiakom sa exkurzia páčila a odniesli si z nej veľa zaujímavých informácií ./j.j./

Na hodine hudobnej výchovy sme sa  ocitli so siedmakmi vo viacerých regiónoch a predstavili sme si kroj a ľudové tradície z týchto miest.
V jednom takomto kroji k nám prišiel na vyučovaciu hodinu pán P. Lakata z Regionálneho osvetového strediska z Nových Zámkov, ktorý nás prekvapil nielen zaujímavou prednáškou, ale aj hrou na fujaru či netradičný hudobný nástroj tympany. Okrem predstavenia si hudobných nástrojov sme sa aj zahrali a preniesli sme sa na salaš s ovečkami so zvoncami a stali sa z nás valasi.
Takto sme si spestrili tradičnú hodinu hudobnej výchovy.
Pánovi Lakatovi touto cestou ďakujeme za milú návštevu. Zároveň však dúfame, že k nám príde aj nabudúce. /j.j./

 

Dňa 16.10. 2019 sa žiaci III.A triedy zúčastnili exkurzie – pekáreň Bánov
Výroba chleba patrí od dávnej minulosti k najťažším prácam človeka. Od prvého zasiatia zrna až po chlieb položený na stole museli ľudia veľa pracovať a inak to nie je ani dnes. Priblížiť žiakom výrobu chleba v minulosti sa znažíme na hodinách regionálnej výchovy. Súčasnú výrobu chleba im prakticky ukazujeme priamo v pekárni.
Žiakov učíme vážiť si prácu ľudských rúk, obdivovať skromnosť a trpezlivosť človeka pri dorábaní chlebíka a v neposlednom rade skláňať sa nad múdrosťou prírody.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať pánovi Jozefovi Oremusovi za možnosť nahliadnuť do „kráľovstva chleba“. Ďalej chceme poďakovať pani J. Nagyovej a v neposlednom rade trpezlivej pani V. Zajíčkovej, ktorá nám dopriala odborný výklad o práci v ich pekárni. /j.j./

 

Dňa 11.10.2019 sme u nás privítali kamarátov z Bánova na Morave. Žiaci Základnej školy Jozefa Bublíka nás poctili svojou návštevou. Je dobrou tradíciou oboch škôl organizovať tieto vzájomné stretnutia plné športového zápolenia, tvorivých nápadov a úprimných kamarátstiev. Tento rok sme organizovali s cieľom – aktívne za poznaním. Prioritou sa stalo spoznávanie našej obce zaujímavým orientačným behom obce Bánov.
Vytvorili sme zmiešané družstvá žiakov z oboch obcí, ktorých úlohou bolo zvládnuť poznávaciu trasu podľa plánu. Na trati ich čakali zaujímavé aktivity – poznaj a chráň, topografická orientácia, lanová dráha, po stopách predkov, očami fotografa či hudobno-tanečné prekvapenie. Každé družstvo muselo preukázať nielen svoje vedomosti, ale hlavne zručnosti a vzájomnú spoluprácu.
Po chutnom obede si žiaci zahrali priateľské zápasy vo futbale i vo vybíjanej.
Víťazom bol každý, kto si našiel svojho kamaráta a aktívnym pohybom v prírode si urobil deň krajším. Celý deň nás sprevádzala radosť a dobrá nálada. Najmladšia generácia Bánovčanov nadviazala nové priateľstvá.
Toto výborné športové stretnutie našich žiakov sa konalo aj pri príležitosti Európskeho týždňa športu.
Spokojnosť a úsmev na tvárach žiakov hovorili o dobre vykonanej práci ľudí, ktorí nám tento deň pomohli zrealizovať.
Za pomoc ďakujeme pani Z. Novotnej, pani G. Mulinkovej, bývalým žiakom našej školy, mládežníkom z OZ Kesa Nostra a pánovi M. Ohrádkovi. Za chutné jabĺčka patrí naše ďakujem pánovi Ing. Marekovi Šimunekovi, za chutný obed ďakujeme pani kuchárkam v ŠJ.
V neposlednom rade nezabúdame na našich učiteľov, ktorí zodpovedne zorganizovali a zrealizovali tento deň.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
ĎAKUJEME! /j.j./

 


Na Sihoti v Nových Zámkoch konali MK v cezpoľnom behu, kde nás reprezentovali Martin a Lucas Villemoví, ktorí vo svojej kategórií ml. žiakov skončili na krásnom 2. mieste. M. Villem dokonca v rámci jednotlivcov zvíťazil a L. Villemovi sa ušla ,,len´´ zemiaková medaila. Chlapcom za super výkon gratulujeme a želáme veľa športových úspechov. j.j./

Dňa 4. októbra 2019 sme sa v našej škole učili trochu inak. Z príležitosti Svetového dňa zvierat sme usporiadali akciu ,, Naši miláčikovia v škole“. Žiaci sa zmenili na zvieracích odborníkov a pripravili si pre spolužiakov zaujímavosti o svojom domácom zvieratku. Tí sa dozvedeli všetky dôležité informácie – jeho meno, zaradenie do skupiny zvierat, o potrave, ktorou sa živí i veselé príhody so zvieratkami. Na dolnej chodbe sme cez veľkú prestávku urobili výstavku zvierat, ktorú si mohli pozrieť všetci žiaci školy, no somárik Maťo musel zostať vonku, aby sa deti na ňom mohli povoziť.Popoludní v rámci krúžku milovníci Božej prírody navštívili ,,farmu“ u Šimunekových. /j.j./

 

Aj tento rok sme využili krásu jesennej prírody a jej plody v tvorivých dielňach v ŠKD, ktoré sa uskutočnili dňa 03.10.2019. Rodičia, starí rodičia prejavili záujem, zúčastnili sa vo veľkom počte. Pri práci so svojimi deťmi prejavili zručnosť, tvorivosť, nápaditosť, fantáziu. Pod ich rukami vznikali ježkovia, gaštankovia, tekvičky, veveričky... Ďakujeme rodičom i starým rodičom za prejavenú aktivitu a milú spoluprácu. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. /j.j./

Viac článkov...

Stránka 4 z 133

4