Štvrtok, Máj 24, 2018
image
2% z dane – odstránenie chyby v tlačive Ospravedlňujeme sa za chybu v pôvodnom tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Chybu sme odstránili, uverejnené tlačivo je už správne.
Ďakujeme za pochopenie.
                      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Učíme sa kreatívne a hravo! Aj s týmto heslom sme dnes obohatili hodinu výtvarnej výchovy. Deti sa s absolútnym zanietením a nadšením  pustili do tvorivých hier, ktoré im ponúkajú našej nové jedinečné skladačky. Aj týmto spôsobom rozvíjame u detí jemnú motoriku, kreativitu, priestorovú orientáciu a taktiež v neposlednom rade trpezlivosť a sústredenosť. Tešia sa, že tieto tvorivé skladacie systémy im budú k dispozícii nielen na vyučovaní hlavne pri výchovných predmetoch ale taktiež v družine. Naučíme naše deti rozvíjať sa  zmysluplne bez tabletov, počítačov a mobilu...!

 

V rámci regionálnej výchovy sa venujeme spoznávaniu tradícií, histórie a krásneho okolia našej obce. Druháci spolu s pani učiteľkou si spravili dlhú prechádzku, kde objavovali čaro prebúdzania sa prírody v  časti Sihoť. Naozaj veľmi podrobne a so záujmom si všímali všetky drobné živočíchy, "koberce" rozkvitnutých fialiek či žiarivožltých blyskáčov. Zahrali sa aj na malých bádačov a všetko zaujímavé fotografovali. Unavení, avšak plní zážitkov sa vrátili do školy, pani učiteľka im pripraví krásnu foto prezentáciu ako pomôcku, keď o svojich pocitoch a zážitkoch budú rozprávať svojim spolužiakom.

V marci sme si pripomenuli Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti žiaci do školy prišli v modrom oblečení.

Vyučovanie sa začalo krátkou reláciou v školskom rozhlase. Následne žiaci so svojimi pani učiteľkami riešili mokré matematické príklady i rôzne zaujímavé úlohy o vode, triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou, besedovali o možnostiach šetrenia vodou v škole a v domácnosti.

Tento deň nám spestrili aj tancujúce kvapôčky pod vedením p. uč. Uhríkovej.

Nechýbala ani ochutnávka minerálnych vôd, no najlepšie žiakom chutila čistá voda. Preto: ,,Na zdravie s čistou vodou!“

/vložila j.j./ 

Vo štvrtok po dlhej, vyše 1700 km ceste, dorazili listy našich piatakov a šiestakov do mesta Kutahya v Turecku. Dostalo ich 21 dievčat a 19 chlapcov z tamojšej základnej školy.

Naši žiaci sa prostredníctvom projektu e-Twinning zapojili do výmeny listov s deťmi z úplne inej krajiny a kultúry. Možno si poviete, prečo sme neposlali emaily, veď by to bolo oveľa rýchlejšie. Papierový list možno je zastaraný spôsob komunikácie, ale v niečom elektronickú poštu hravo poráža: list vonia, je oveľa osobnejší ako e-mail a adresát ho často opatruje celé roky. Keďže celá komunikácia prebieha v anglickom jazyku, deti si takto rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti z cudzieho jazyka.

Pani učiteľka Elif z Turecka nám poslala fotky svojich žiakov, ako sa tešili zo svojich listov a teraz my budeme netrpezlivo čakať na ich odpovede.

Okrem Turecka naša Natália D. , Laura a Peter z V.A už dostali svoje prvé listy od rovesníkov z chladného Fínska a tiež čakajú na ďalšie.

Ktovie, možno si niektoré dvojice vymenia iba pár listov a možno sa z iných stanú dlhoroční kamaráti. / vložila j.j./

Učiteľ...
Jedno z povolaní či poslaní, ktoré robí tento svet lepším a krajším...
I tento rok sme si ho pripomenuli spoločným posedením s pedagogickými či nepedagogickými zamestnancami ZŠ s MŠ Bánov. A čakal na nás aj fantastický kultúrny program. :-)

Pri príležitosti Dňa učiteľov chceme každému pedagógovi popriať veľa radosti zo svojej práce a veľké srdce, lebo bez neho sa toto povolanie robiť nedá... / vložila j.j./

Síce to tak ešte nevyzerá, ale máme tu jar. Jarou už vonia aj interiér našej školy, ktorú deti spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami spoločne vyzdobili. Takto skrášlené prostredie nás teší každý deň a pripomína nám čas blížiacich sa veľkonočných sviatkov i prázdnin. / vložila j.j./

Dňa 22. marca sa prostredie našej školy zmenilo na rozprávkovú krajinu Šmolkov. Predškoláci spolu so svojimi rodičmi mali totiž možnosť prostredníctvom podujatia nazvaného „Zábavné šmolkoučenie“ nahliadnuť do sveta školáka.

V „kútiku matematiky a kreslenia s Tatkom Šmolkom“ nám ukázali, že vo svete čísel sú naozaj doma. Pritom si všetci mohli vyskúšať i zábavné hry použitím interaktívnej tabule.

Nasledovali „potulky angličtinou a rozprávkovým svetom so Šmolinkou“, kde si zaspievali svoje obľúbené anglické pesničky a ukázali svoju tvorivosť v Ježibabkinej čarovnej kuchynke. Všetkých prítomných iste zaujali aj „Gargamelove elixíry“, ktoré spolu namiešali. Deti mali iste radosť aj zo šmolkovania s „Bobríkom Informatikom“.

Presvedčil nás o tom, že práca s počítačom je naozaj hračka. Po množstve hravých a zaujímavých aktivít na deti čakalo krásne prekvapenie v podobe Šmoli-relaxu a návštevy strýčka Šmolka, nášho známeho Adyna. V závere tohto podujatia naši milí hostia získali za svoju šikovnosť krásne ocenenie v podobe diplomu a darčeka od Tatka Šmolka.

Veríme, že „Zábavné Šmolkoučenie“ splnilo očakávania všetkých prítomných predškolákov a ich rodičov. Týmto podujatím totiž mali možnosť aspoň na malú chvíľu okúsiť atmosféru našej školy, ktorej brány sú im otvorené.

Detská radosť v očkách budúcich prvákov a spokojnosť na tvárach rodičov je najväčším poďakovaním, aké nám mohli dať.

/vložila j.j., foto: Miroslav Klobučník/ 

Viac článkov...

Stránka 4 z 102

4

Kalendár udalostí-apríl

Aktivita
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Zodpovedný pedagóg

vedúca MZ 1.-4 Mgr. Mičeková
Termín
05.-06.04.2018
Aktivita
Deň narcisov – účasť na spoluorganizovaní zbierky Liga proti rakovine
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Čeriová Mgr. Popadičová
Termín
13.04.2018
Aktivita
EX – Atlantis Levice

Zodpovedný pedagóg

Mgr.Ondrušková, Mgr. Popadičová
Termín
16.04.2018
Aktivita
160. výr. nar. T. Vansovej – rozhlasová relácia
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Jurík

Termín
18.04.2018
Aktivita
Deň Zeme – prezentácia, ekologické hry, úprava areálu školy

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Šimunková, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
20.04.2018
Aktivita
Dámske stretko- „Si jedinečná“
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková

Termín
24.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina FYZ v VI.A

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
25.04.2018
Aktivita
OK BIO olympiády – kat. D
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
25.04.2018
Aktivita
KK „ Čo vieš o hviezdach?“

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
26.04.2018
Aktivita
Otvorená hodina TSV v IX.A/chlapci
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka

Termín
27.04.2018
Aktivita
Predvečer 1. mája

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková, PaedDr. Ostrožlíková, Mgr. Čeriová, Mgr. Uhríková
Termín
30.04.2018

 

Kto je online

Máme online 91 hostí