Piatok, Máj 24, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Vážení rodičia,
naša škola sa prihlásila do dotazníkového prieskumu zameraného na kultúru a klímu našej školy. Jeho cieľom je zistiť ako vy vnímate kultúru a klímu našej školy. Prosíme vás o zodpovedanie niekoľkých otázok. Vyplnený dotazník vložte do obálky, ktorú zalepíte, žiak ju ukáže triednemu učiteľovi, ktorý si zaznačí návratnosť a hneď ju žiak sám vhodí do schránky, ktorá je na chodbe školy. Prieskum je úplne anonymný bude ho vyhodnocovať nezávislá inštitúcia. Našou snahou je stále zlepšovať výchovno – vzdelávací proces, vzťahy medzi žiakmi a vyučujúcimi aj žiakmi samotnými, prostredie školy a pracovnú klímu, preto volíme aj takúto formu hodnotenia. Vopred vám ďakujeme za čas a námahu venovanú vypĺňaniu dotazníka.

 

V stredu 27.03.2019 sme sa už tradične stretli v našom ŠKD, aby sme spoločne a tvorivo privítali sviatky jari. Šikovné mamičky, babičky, súrodenci aj otecko spolu s deťmi vyrábali výrobky rôznymi technikami - vyskúšali si maľovanie , techniku decoupage, zdobenie bavlnkami, motúzom vyrobili veselé vtáčiky a kvietky. Všetky pripravené aktivity sa deťom veľmi páčili. Tešili sa z pekných spoločných výtvorov. Nakoniec sa všetci občerstvili koláčmi . Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu nášho ŠKD./ j.j./

Dňa 26.3. sme v našej škole privítali našich budúcich prváčikov. V školskej telocvični ich už čakali nedočkaví šašovia Lentilkáči, s ktorými sa naučili zábavný šašo - tanec. Roztancovaní a usmiati si ešte zacvičili a potom ,, šup" do školských tried a lavíc. V triedach pod vedením skúsených pani učiteliek ukázali, že sú do školy pripravení ako sa patrí. Za svoju šikovnosť boli odmenení lentilkami a drobným darčekom. Veríme, že sa predškolákom aj ich rodičom u nás v škole páčilo. Veľmi sa už na našich nových prváčikov tešíme!!! /j.j./

Poznatky z vlastivedy, slovenského jazyka a regionálnej výchovy si naši tretiaci a štvrtáci obohatili v šurianskej knižnici a synagóge. Určite sa im takýto spôsob vyučovania páčil a odniesli si z neho plno zaujímavých informácií a zážitkov. /j.j./
 

Svetový deň vody každoročne pripadá na 22. marca..Aj u nás v škole sme si v tento deň pripomenuli nenahraditeľnosť tejto životodarnej tekutiny. Žiaci prišli odetí do modrého. Vyučovanie začalo rozhlasovou reláciou. Žiačky deviateho ročníka Vanda a Norika si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie, pripravili prezentáciu, ktorú predstavili v priebehu dňa žiakom prvého stupňa. Dozvedeli sa v nej sa o kolobehu vody, o tom aká je voda pre nás vzácna, aká je to zdravá tekutina na pitie oproti sladeným nápojom, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť, ako ju svojím pričinením chrániť. Žiaci sa potom mohli občerstviť vodou či minerálkami.. Ďakujeme aj siedmačkam Zuzke , Terezke a Miške, ktoré nás s úsmevom obslúžili pri vodnom bare i členom školského parlamentu./ j.j./
 

V uplynulých dňoch sa naši druháci a tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni RELAX v Nových Zámkoch.
Druháci sa v kurze pre začiatočníkov pod vedením skúsených inštruktoriek ,,skamarátili s vodou". Väčšina z nich v závere kurzu plávala už bez použitia pomôcok a správnou plaveckou technikou nôh.
Tretiaci počas plaveckého kurzu pridali aj správnu techniku rúk, zdokonaľovali a cibrili si plavecký štýl ,,znak".
Všetci absolventi plaveckého kurzu si s úsmevom na tvárach prevzali ,,mokré vysvedčenia", ktoré sú dôkazom toho, že sa im v kurze naozaj darilo. Ďakujeme aj trpezlivým inštruktorkám Alenke a Andy, že svojím citlivým prístupom prekonali aj tie najväčšie obavy z vody, že naše deti naučili plávať bez strachu a s úsmevom na tváričkách... / j.j./

 

Dňa 21. marca 2019 sa žiaci Nikolas Chlepko a Peter Mazúch zúčastnili okresného kola vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? Súťažiaci si overili svoje vedomosti z astronómie formou písomných odpovedí zo všeobecnej astronómie, testu z kozmonautiky, histórie astronómie a astronomických prístrojov, príkladov, slepej mapy hviezdnej oblohy - súhvezdí a hviezd. Naši chlapci, aj napriek tomu, že Astronómia nie je vyučovacím predmetom, sa stali úspešnými riešiteľmi. Srdečne gratulujeme! / vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 4 z 124

4