Nedeľa, September 24, 2017

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2016 - 2017

Jesenné prázdniny           28.10. - 31.10. 2016
Vianočné prázniny           23.12.16 - 05.01.17
Polročné prázniny            03.02 2017
Jarné prázdniny                20.02. - 24.02. 2017
Veľkonočné prázdniny    13.04. - 18.04. 2017
Letné prázdniny                03.07. - 31.8. 2017
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Koľko včiel žije v úli, aký úžitok z nich máme, ako prebieha let kráľovnej, zaujímavosti o prieskumníčkach, ako sa vyrába med, o vyrojení včiel a mnohé iné zaujímavosti zo života včiel sa dozvedeli žiaci 3. a 4. ročníka na pútavej besede s pánom J. Spišákom, ktorý sa včelárčeniu venuje už dlhé roky. Priniesol im ukázať aj pomôcky, ktoré pri svojej náročnej práci používa, ako aj oblečenie, ktoré chráni pred ostrými žihadlami. Deti si vypočuli zaujímavosti a na záver všetci ochutnali sladký medík, ktorý im priniesol ochutnať. Ďakujeme!

 

 Dňa 16. 05. 2017 sa v VII.A tr. uskutočnila beseda o bánovskom – keskom nárečí s Mgr. Pavlou Ráckovou bývalou učiteľkou slovenského jazyka v našej škole.
Slovenské nárečie - slovenský dialekt je forma slovenského národného jazyka s vlastným systémom, slúžiaca na dorozumenie autochtónneho obyvateľstva v menšej zemepisnej oblasti (tzv. nárečovej oblasti) v jeho každodennom spoločenskom a pracovnom styku s najbližším okolím. Slovenské nárečia spolu so spisovným jazykom v najširšom zmysle tvoria dokopy slovenský národný jazyk.
P. uč. porozprávala žiakom o histórii formovania spisovnej slovenčiny, ktorá bola vlastne vytvorená z nárečia. V skratke rozprávala o činnosti Matice slovenskej a jej význame pri formovaní súčasnej spisovnej slovenčiny - zavádzaní nových slov do každodenného života.
Mgr. P. Rácková je i autorkou niekoľkých kníh. Jednou z nich je  i prvá publikácia o našej dedine. V tejto knihe sú použité a vysvetlené niektoré nárečové slová, ktorých význam formou súťaže mali žiaci vysvetliť. Nie všetky sa im podarilo určiť, nakoľko v rodinách sa čím ďalej, tým viac hovorí spisovnou slovenčinou.
Je to pekné, ale netreba zabúdať na tradície našej obce i čo sa týka rečového prejavu našich predkov – našej histórie.
/vložila j.j.// 

Dňa 22.mája sa piataci našej školy zúčastnili terénnej exkurzie v chránenom území pri Chrenovke. Exkurziu viedol ornitológ Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ktorý veľmi pútavo rozprával o vtáctve žijúcom na tomto území. Žiaci sa dozvedeli nielen to, aká je vtáčia potrava, ale aj to, ako si vyberajú svoje obydlie. Pán ornitológ následne pustil zo záznamu zvuky spevavcov, čím ,,vyprovokoval“ ku konkurencii operencov, ktorí sa ukrývali nad našimi hlavami v korunách stromov. Žiaci sa snažili rozpoznať tieto zvuky a pozorovať pomocou ďalekohľadu práve štebotajúce vtáčatá. Zážitkové učenie žiakom prinieslo veľa nových poznatkov, ale aj dobrý pocit, že sedenie v školských laviciach vymenili za pobyt na čerstvom vzduchu. / vložila j.j./
 

Žiaci 3.B a 5.A sa pod vedením svojich triednych učiteliek  zúčastnili výletu, ktorý získali svojou celoročnou snahou a úsilím v súťaži „O najlepšiu triedu školy“, ktorú vyhlasuje a hodnotí školský parlament. Navštívili Bojnice, kde si prezreli ZOO a rôzne atrakcie, ktoré sa tu nachádzajú. Ďakujeme vedeniu školy a ZRPŠ za financovanie uvedeného podujatia.

 

Dňa 17. mája 2017 sa žiaci našej školy v zložení Erik Barta, Adrián Valachovič, Dominik Mráz, Vladimír Kurtulík, Michal Mitúch, Martin Holubec, Alexander Lakatoš a Daniel Šimunek zúčastnili finálového turnaja okresného kola ,,Futbal Cup“ v malom futbale, ktorý sa konal na umelom trávniku ZŠ SNP Šurany. Uvedeného turnaja sa zúčastnili okrem žiakov SNP Šurany i z Dvorov nad Žitavou a Štúrova. Naši žiaci všetky školy porazili a postúpili do krajského finále.
Treba vyzdvihnúť ich bojovnosť a odhodlanosť, nakoľko o postup do uvedeného finálového turnaja si vybojovali predchádzajúci deň, kde boli opäť víťazmi. Samozrejme, prvotný úspech našich žiakov začal už víťazstvom na okresnom predkole, kde už ako napovedajú predchádzajúce riadky, boli zaslúžene prví. Držíme palce našim chlapcom v krajskom kole, o čom vás budeme informovať.  / vložila j.j./

Dňa 22.05. 2017 sa žiaci VII.A a VI.A triedy zúčastnili besedy s p. Viglašom, ktorý sa trikrát zúčastnil vojenskej misie v Afganistane – krajine dlhodobo zmietanej vojnou.
V úvode svojho rozprávania podal žiakom základné informácie o krajine a potom na interaktívnej tabuli formou obrázkov a svojho rozprávania poukázal na skutočný život ľudí v tomto nehostinnom kúte sveta. Rozprával i o poslaní vojakov z našej vlasti a z rôznych iných štátov, o ich úlohách a ich spôsobe života vo vojenských misiách.
Jeho rozprávanie bolo veľmi zaujímavé, pútavé a nezabudnuteľné. Žiaci si odniesli z besedy veľa nových poznatkov, za ktoré p. Viglašovi veľmi ďakujeme a dúfame, že niekedy v budúcnosti si ich aj rozšírime.            /vložila j.j./

Dňa 14. mája sa v areáli našej školy konalo športovo-relaxačné popoludnie pri príležitosti Svetového dňa rodiny.
Pre našich hostí boli prichystané zábavné rodinné súťaže, futbal /ockovia vs. synovia/, kin-ball /mamičky – deti – pani učiteľky/ i cvičenie jogy spolu so zaujímavým workshopom venovaným starostlivosti o zdravie a krásu.
Veľmi obľúbeným sa stal aj tzv. skrášľovací kútik, kde na všetkých prítomných čakali šikovné kaderníčky a kozmetičky. Veríme, že mnohé mamičky zaujala i prezentácia kozmetiky YR France Nové Zámky, prostredníctvom ktorej iste získali množstvo rád, ako ostať krásnou.
Často navštevované bolo aj detské centrum „Kreativko“, kde naše ratolesti mohli vytvoriť pekný darček pre svojich drahých rodičov. K príjemnej atmosfére iste prispelo i chutné občerstvenie spolu s nápojmi od talentovaných študentov SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky.
Ďakujeme, že ste prijali pozvanie ZŠ s MŠ Bánov a OKS Bánov na toto popoludnie plné radosti a zábavy. Aj vďaka Vám sme sa v priestoroch našej školy všetci zišli ako jedna veľká rodina.
Nesmierne si ceníme každý prejav pomoci, všetku ochotu a štedrosť, ktorú nám preukázali mnohí ľudia dobrého srdca pri príprave tohto milého podujatia. ĎAKUJEME!    
/ vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 4 z 84

4