Štvrtok, Február 22, 2018

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Vianoce sú pomaly za dverami... K pravej vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí aj výzdoba pripomínajúca najkrajšie sviatky v roku. O to sa i tento rok postarali naši šikovní žiaci pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek. / vložila j.j./

Dňa 23.11. 2017 sme sa zúčastnili 25. ročníka recitačnej súťaže … a Slovo bolo u Boha. Reprezentovala nás Zuzka Ďatková zo VI. A triedy. Tento rok počet súťažiacich prekročil rekordnú stovku. Súťažilo sa v 4 kategóriách, ktoré hodnotila odborná porota.
Zuzka získala vo svojej kategórii „pekné“ 4. miesto – Čestné uznanie poroty. Blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník súťaže!

V uplynulých dňoch bola zriadená v interiéri  školy krásna kuchynka starej mamy, dýchajúca históriou našich predkov. Hlavnú zásluhu na tom má naša pani zástupkyňa Katka Poláčeková. Aj touto zaujímavou expozíciou bola posilnená regionálna výchova, ktorú vyučujeme na našej škole a snaha priblížiť žiakom život a tradície našich predkov.     

Advent je časom prípravy na vianočné sviatky. Jeho tradičným symbolom je adventný veniec, ktorý zdobí nielen naše príbytky, ale aj námestia miest a obcí.
Od prvého decembrového dňa zdobí aj našu obec. Žiaci pod vedením svojich učiteľov taktiež pridali pomocnú ruku k dielu a vytvorili krásne ozdoby, ktorými napokon vyzdobili bánovský adventný veniec.
 
/vložila j.j./

Škola tancom pod vedením profesionálneho tanečníka Nora Grofčíka, majstra sveta v tanci, opäť nesklamala. Posledný novembrový deň k nám totiž zavítal spolu s niekoľkými členmi svojej tanečnej skupiny "N DANCE COMPANY". Predviedli nám mnoho tanečných prvkov v štýle hip-hop, breakdance a popping. Roztancovali tak nejedného z nás.../ vložila j.j./

V uplynulom týždni sa stretávali naši žiaci 2. až 4. ročníka v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti na podujatí nazvanom Čitateľské kútiky. Deti predviedli svoje vedomosti z oblasti literatúry v zaujímavých kvízoch, hádankách, prezentáciách a potvrdili, že aj dnešné deti túžia po príbehoch plných fantázie, humoru, zábavy a nezabudnuteľných zážitkoch. A tie môžu zažiť aj spoločným čítaním kníh so svojimi spolužiakmi a učiteľmi priamo v škole. Navyše, pravidelné čítanie významným spôsobom obohacuje slovnú zásobu, rozvíja ich kreativitu, podporuje kritické myslenie a zdokonaľuje komunikačné zručnosti.

V piatok 24. novembra sa v našej telocvični uskutočnil Katarínsky turnaj vo vybíjanej. Išlo o priateľskú hru medzi mamičkami, učiteľkami a deťmi.
Spoločne sme tak prežili zábavný podvečer plný pohybu i ochutnávania zdravých jedál, ktoré pre nás pripravili členovia školského parlamentu pod vedením pani učiteliek./ vložila j.j./

Viac článkov...

Stránka 4 z 95

4

Kalendár udalostí-február

Aktivita
Svetový deň bez mobilu – rozhlasová relácia

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Palacka
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK - GEO
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
06.02.2018
Aktivita
OK – BIO kat.C

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
08.02.2018
Aktivita
KD Bánov – odber krvi
Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková

Termín
08.02.2018
Aktivita
Učenie sa v maskách – karneval v škole + ŠKD

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Čeriová, PaedDr. Ostrožlíková
Termín
13.02.2018
Aktivita
Valentínska pošta nielen pre zaľúbených
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Popadičová
Termín
09.02.2018
Aktivita
Otvorená hodina MAT – V.B

Zodpovedný pedagóg

Otvorená hodina MAT – V.B
Termín
15.02.2018
Aktivita
Riaditeľské previerky z MAT, SJL v 9. roč. – kontrolná činnosť
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková
Termín
19.02.–23.02.2018
Aktivita
Výchovný koncert roč. 1.-4 – predstavenie Rumcajs

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Fašiangový turnaj vo futbale o 16.30 hod.- 18.00 hod.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka Mgr. Villemová
Termín

23.02. 2018 /piatok / - šišky

do 11:30roč. 1.-4.

do 11:45 roč. 5.-9.

Aktivita
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Šurany

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Juríková
Termín
21.02.2018
Aktivita
Porušovanie dopravných predpisov
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Palacka
Termín
február 2018
Aktivita
Otvorená hodina SJL – I. A – pozvať aj rodičov

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Mičeková
Termín
20.02.2018
Aktivita
Beseda - Horniny a nerasty –VIII. A
Zodpovedný pedagóg
Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
február 2018
Aktivita
Beseda - OÚ Bánov 3. ročník

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Procházková
Termín
Mgr. Procházková

 

Kto je online

Máme online 27 hostí