Pondelok, Október 15, 2018
image image
Pozvánka   Milí žiaci,
po prázdninách plných zážitkov Vás čaká nový školský rok 2018/2019.  Stretneme sa v pondelok - 3. septembra 2018,
ráno o 8:00 hod. v areáli základnej školy (v prípade nepriaznivého počasia v budove školy). Srdečne pozývame žiakov i rodičov na slávnostné otvorenie školského roka, zvlášť sa tešíme a očakávame našich prváčikov! Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov Mgr. Denisa Slížová a kolektív  pracovníkov školy 
Pozvánka Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že RZ sa uskutoční dňa 30.08.2018 o 17:00  hod. v priestoroch ZŠ. 

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

29. júna nastala tá slávnostná dlho očakávaná chvíľa, kedy sme po desiatich mesiacoch ukončili ďalšiu etapu nášho života, školský rok 2017/2018. Pre niektorých bol tento rok strávený v základnej škole prvým, pre niekoho posledným.

Každé životné obdobie však prináša niečo pekné, nezabudnuteľné. Naši šikovní prváci, ktorí úspešne zvládli prvý rok učenia sa, nás potešili krásnou básničkou a pesničkou. I každý deviatak prežil na našej škole svoj príbeh. Príbeh usilovnej práce, ľudskosti, pomoci druhým, hľadania nových kamarátov, prežívania víťazstiev, prehier a možno i prvých lások. Rozlúčili sa s nami so slovami vďaky a možno s malou neistotou z toho, čo ponúkne budúcnosť.

Slávnostné ukončenie šk. roka je tradične spojené s vyhodnotením úspechov žiakov našej školy. Tých skutočne nebolo málo, o čom svedčí i mnoho vecných cien, ktoré sme im udelili. Sme radi, že máme veľa šikovných detí, ktoré reprezentujú bánovskú školu.

Slová úcty a vďaky dnes boli adresované aj p. farárovi Dušanovi Argalášovi, ktorého pôsobenie vo farnosti Bánov sa onedlho končí. Sme naozaj veľmi vďační za jeho dobrotu a lásku, s akou sa staral o naše deti. Želáme mu na ďalšom pôsobisku veľa úspechov a vytrvalosti v konaní dobrého.

Koniec šk. roka 2017/2018 znamená zároveň aj začiatok vytúžených prázdnin. Našim bývalým deviatakom, ktorí sú iste plní očakávaní, želáme veľa šťastia do ďalších životných krokov, všetkým žiakom pekné prázdniny a pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom dovolenku plnú oddychu!

/vložila j.j./

 V dňoch 26. a 27. júna sme ukončili mesačné pilotné kurzy Mentálnej aritmetiky so žiakmi prvého a druhého ročníka. S veľkým nadšením, hrdosťou a radosťou sa predviedli pred svojimi rodičmi ako aj pred rodičmi detí, ktoré by o kurz mali od septembra záujem. Rýchle počítanie detí , skákanie, popritom počúvanie hudby mnohých  rodičov prekvapilo a odkrylo neobmedzené možnosti ľudského myslenia a funkcií mozgu. 

A čo vlastne mentálna aritmetika je? Je to patentovaný metodický program aktivizujúci duševné schopnosti a tvorivý potenciál pomocou aritmetických operácií na japonskom Sorobane bez použitia počítača, kalkulačky, písomných pomôcok a to iba posúvaním kamienkov počítadla v mysli (spamäti). Cieľom tréningového programu je trénovať mozog pre maximálnu rýchlosť prijatia a spracovania akejkoľvek informácie. Pri tom dochádza k aktivovaniu mozgu - jeho pravej a ľavej hemisféry. Toto vytvára základňu pre to, aby sa človek mohol rýchlo a efektívne učiť, posilňovať tvorivý potenciál a inteligenciu už v rannom veku.

Túto jedinečnú možnosť  absolvovania kurzu ponúkame našim žiakom  ako jediní v Nitrianskom kraji a sme na to hrdí, že aj týmto spôsobom dávame pridanú hodnotu vzdelávaniu na našej škole!

 

Po absolvovaní Konferencie zdravia Juniorov minulý mesiac si naši "ambasádori zdravia" zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavé a poučné prezentácie. Žiakom priblížili neľahký život v Ugande, význam vody pre náš život, riziká obezity a predstavili im ešte stále málo známe tofu a jeho variácie v pestrom a zdravom jedálničku. U žiakov vzbudili veľký záujem o danú problematiku a spoločne sme dospeli k záveru, že svoj život má každý z nás vo vlastných rukách. Pokiaľ ho chceme prežiť plnohodnotne  v čo možno najlepšom zdraví, musíme spoznať jedlá a návyky, ktoré sú pre nás prospešné a ktoré nám naopak škodia. Nezabudnite: "Pestrá strava, pohyb a dobrá nálada  by mala  byť každodennou súčasťou našich životov!"

Koniec školského roka sa v ŠKD niesol v športovom duchu. Dňa 18.06.2018 sa na školskom ihrisku konala Letná športová olympiáda 2018.Všetci športovci ukázali, že majú športového ducha, vedia dodržiavať pravidlá fair play a dokážu v jednotlivých disciplínach dosahovať čo najlepšie výsledky.Hlavným cieľom našej olympiády bolo potešenie z pohybu a predovšetkým zábava. Dôkazom toho boli šťastné a usmiate tváre tentokrát dievčat, ktoré zvíťazili nad chlapcami. / vložila j.j./

Dňa 22. 06. 2018 popoludní prišli hasiči z Hasičského zboru zo Šurian navštíviť deti z ŠKD, aby ich oboznámili so svojou prácou.Veľkým zážitkom pre deti bola možnosť zblízka si obzrieť hasičské auto, všetky pomôcky a techniku, ktorú hasiči pri svojej neľahkej práci používajú.Cieľom tohto stretnutia bolo predstaviť deťom zaujímavé a náročné povolanie a tiež prevencia pred požiarmi. Ďakujeme! / vložila j.j./

Túto sobotu sa v Bánove konal už tradičný 3. ročník súťaže vo varení gulášu pod názvom „Bánovský kotlík“.

Nechýbal na ňom i bohatý kultúrny program, v ktorom okrem rôznych hudobných telies vystúpili aj naši šikovní žiaci 3. a 8. ročníka. Potešili nás svojím spevom a tancom na ľudovú i modernú nôtu.

Do súťaže vo varení gulášu sa zapojili aj rodičia a deti 3. B triedy. Aj napriek občasným kvapkám dažďa panovala na podujatí skvelá nálada a naši malí a veľkí kuchári si vybojovali krásne 5. miesto. Gratulujeme! / vložila j.j./

Víťazi celoročnej súťaže Najlepšia trieda školy - žiaci 4.A  a  5.A  pod vedením svojich triednych učiteľov  Mgr. Juríkovej a  Mgr. Palacku boli  za svoju  celoročnú snahu, súťaživosť a plnenie zadaných súťažných úloh odmenení návštevou unikátnej lego výstavy v Bratislave. Prezereli si  viac ako 100 najúžasnejších lego modelov z celej Európy. Prešli sa alejou športových hviezd, špeciálnou zónou Star Wars aj rozprávkovými zátišiami. Navyše sa potešili  aj  sochou Petra Sagana z lego kociek v životnej veľkosti, či modelom najväčšieho muža sveta, kópiou sedemmetrového vozidla Batmobil vybudovaného z 500 000 kociek, alebo 11 metrovým Titanicom vytvoreným v mierke 1:25.

Na vyhradenej ploche sa nachádzala zóna s kockami LEGO, kde si mohli vyskúšať  skladanie a  budovanie veľkých konštrukcií z obrovských kociek, rovnako ako mnoho iných lákadiel. Deti „písali “ a „maľovali“ pomocou kociek a autíčka, ktoré si sami poskladali,  mohli   pretestovať na špeciálne pripravených dráhach alebo skákacích rampách.

Popoludnie strávili na Železnej studničke, kde sa dosýta vyšantili na rôznych atrakciách a prezreli si aj túto zaujímavú lokalitu Bratislavy.

Žiaci touto cestou ďakujú vedeniu školy a RZ za zorganizovanie  financovanie tohto úžasného podujatia.

Viac článkov...

Stránka 4 z 108

4