Pondelok, August 26, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Dňa 26. mája sa v areáli našej školy konalo športovo-relaxačné popoludnie pri príležitosti Svetového dňa rodiny. Pre našich hostí boli pripravené zábavné rodinné súťaže. Svojou prítomnosťou nás poctili naši žiaci spolu so svojimi rodičmi aj starými rodičmi, príbuznými, ale zavítali k nám aj milí hostia – veľadôstojný pán farár ThLic.PaedDr. Peter Čieško, pani učiteľky z MŠ, členky Klubu dôchodcov, predsedníčka RŠ a ZRPŠ. Deti spolu s rodičmi plnili rôzne zaujímavé úlohy. Veľmi obľúbeným sa stal aj tzv. skrášľovací kútik, kde na prítomných čakali naše mamičky Beátka Melišková, Hanka Zahoráková a Miška Palacková, ktoré mamičkám aj detičkám upravili účesy aj nechty. Deviatačky sa postarali o maľovanie na tvár. Často navštevované bolo aj detské kreatívne centrum, kde si deti pod vedením pani učiteliek vytvorili pekné kľúčenky a magnetky. K príjemnej atmosfére prispelo i občerstvenie - chutný guľáš, ktorý pre všetkých navarila mamička Katka Jakubcová, spolu s koláčikmi od pána Juraja Oremusa a kávičkou od študentov SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky. Svoju šikovnosť prezentovali svojou tvorbou pani učiteľky Klučková, Stanková a Schronerová. Ich výrobky si všetci mohli pozrieť aj zakúpiť.
Ďakujeme, že ste prijali pozvanie ZŠ s MŠ Bánov na popoludnie plné radosti a zábavy. Aj vďaka Vám sme sa v priestoroch našej školy všetci zišli ako jedna veľká rodina.
Nesmierne si ceníme každý prejav pomoci, všetku ochotu a štedrosť, ktorú nám preukázali mnohí ľudia dobrého srdca pri príprave tohto milého stretnutia. Podujatie sa uskutočnilo za finančnej pomoci NSK a OcÚ Bánov.
ĎAKUJEME! /j.j./
Foto: Miroslav Klobučník

Dňa 21.mája 2019 k nám zavítala vzácna návšteva. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín nás prišli pozrieť rodičia a príbuzní, zvedaví na svoje ratolesti v 2.-9. ročníku. Vrátili sa do školských lavíc, no nie preto, aby sa učili, ale preto, že boli zvedaví na výkony a vedomosti svojich potomkov na vybraných hodinách a možno si aj chvíľami zaspomínali na svoje žiacke časy. Našich žiakov musíme zaiste pochváliť, pracovali aktívne, disciplinovane a v pokojnej pracovnej atmosfére pod vedením ich pedagógov. Veríme, že sa naša „Oslava učenia“ rodičom a príbuzným páčila a všetci pochopili, že kvalitný vyučovací proces je systém zložitých vzťahov, súvislostí a zmien prebiehajúcich medzi učiteľom a žiakom. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a navštívili nás. /Foto: Miroslav Klobučník, j.j./

Medzinárodný deň mlieka si už pravidelne pripomíname tretí májový utorok. Aj v tomto roku sme si mohli vďaka veľkorysosti Ing. Jána Šimuneka, PhD., predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky a Ing. Mareka Šimuneka, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Poľnohospodáru a.s. Nové Zámky pochutnať na výdatnej mliečnej desiatej z nitrianskej mliekarne AGRO TAMI.
Za chutnú a zdravú pochúťku, ktorou nám spríjemnili deň práve 21. mája, úprimne ďakujeme. Okrem chutných jogurtov, sme sa veľmi potešili hodnotným cenám a krásnym farebným tričkám s vtipnými nápismi. Žiaci zabojujú o spomínané ceny v zaujímavom kvíze. Sme radi, že máme v našej blízkosti takých štedrých a srdečných ľudí, ktorí myslia na zdravie našich ratolestí. /j.j./

Dňa 22.mája 2019 sa žiaci 8.A triedy: Lenka Kmeťová, Viktória Vlasáková, Samuel Hatina a Samuel Jenei zúčastnili súťaže vo varení zemiakových placiek a zemiakových šúľancov pod záštitou projektu "História a súčasnosť v tradíciách našej gastronómie" na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch.
Síce svoje kulinárske umenie obhájili diplomom za účasť, ale za to získali 3.miesto za najzaujímavejší kuchynský exponát. Súťaž sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešíme . /j.j./

Nemôžem opustiť ľudí v Južnom Sudáne, lebo ich milujem“

20. a 21. 05. 2019 sme si aj u nás v škole pripomenuli 3. výročie smrti sr. Veroniky Theresie Ráckovej.
Spolu so žiakmi IV. A a IV. B triedy sme sa vybrali na miestny cintorín, kde sme si pri buste tejto významnej rodáčky uctili jej pamiatku.
O živote, misionárskej činnosti v Afrike i o posledných chvíľach života Veroniky nám prišla porozprávať rodná sestra pani MUDr. Pavla Rácková.
Sme vďační pani MUDr. P. Ráckovej, že prijala naše pozvanie.
Ďakujeme za slová, ktoré nám priblížili poslanie človeka veľkodušne slúžiaceho tým najbiednejším.
Sme hrdí mladí Bánovčania pyšní na NAŠU VERONIKU!!
! /j.j./

Krásna májová sobota bola priam stvorená na výlet do prírody. 18.mája sme sa vybrali do Topoľčianok.
Prvou zastávkou bola Zubria zvernica, kde sme absolvovali deväť zastávok náučného chodníka. Oboznámili sme sa so súčasnosťou i históriou chovu zubra v tejto lokalite.
Druhým miestom zastavenia bola národná kultúrna pamiatka zámok Topoľčianky. Prezreli sme si miesta, ktoré voňali históriou dejín Tekovskej župy i históriou prezidentov ČSR.
Do tretice – Národný žrebčín ako jediná živá národná kultúrna pamiatka na Slovenku.
Rozsiahly anglický park nám ponúkol dostatočný priestor na príjemne strávenú sobotu.
Ďakujeme pani učiteľke Ondruškovej za opäť vydarený poznávací výlet.
Ďakujeme žiakom a rodičom, ktorí víkendovú sobotu strávili s nami
./j.j./

Dnes sme v škole ocenili najúspešnejších žiakov, ktorí preukázali svoje matematické a logické zručnosti. Medzi 20% najlepších sa zaradili:
1.A Matúš Villem,
1.B Lily May Hajnušová,
3.A Matej Oremus,
4.A Rebecca Dibuszová,
4.A Branislav Selický,
6.A Tomáš Uhrík.

Matej Oremus z 3.A triedy sa stal školským šampiónom a svojimi výsledkami predbehol takmer 98% súťažiacich. Blahoželáme! /j.j./

Viac článkov...

Stránka 4 z 127

4