Piatok, November 24, 2017
image image
Oznámenie o riaditeľskom voľne Riaditeľka ZŠ s MŠ Bánov, Mgr. Denisa Slížová poskytuje žiakom roč. 6.-9.z prevádzkových dôvodov na deň 22.11.2017 ( streda ) riaditeľské voľno (Testovanie 5-2017).
( § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)./ vložila j.j./
 
Oznam Testovanie 5 Vážení rodičia a žiaci 5.ročníka,
dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční TESTOVANIE 5 zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Účasť každého žiaka je povinná. Je potrebné aby sa Vaše dieťa dostavilo do školy najneskôr o 7,40 hod. Testovanie bude ukončené v čase 11,30. Povolené a potrebné pomôcky – modré guľôčkové pero. / vložila j.j./

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny           28.10. - 01.11. 2017
Vianočné prázniny           23.12.16 - 07.01.18
Polročné prázniny            02.02 2017
Jarné prázdniny                03.03. - 11.03. 2018
Veľkonočné prázdniny    29.03. - 03.04. 2018
Letné prázdniny                30.06. - 02.9. 2018
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Popoludnie s peknou knižkou, šálkou čaju a chutným koláčikom sme pripravili pre našich žiakov 2. - 4. ročníka. Záujem o čítanie a zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti patrí k popredným úlohám výchovno - vzdelávacieho procesu na našej škole. Aj na takéto podujatia využívame našu krásnu školskú knižnicu.  

Tak ako každý rok na jeseň ožíva  interiér našej školy pestrými farbami  jesene, z ktorých pripravia  pani učiteľky so svojimi šikovnými žiakmi krásnu a pútavú výstavku, ktorá poteší všetkých. 

Žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili literárnej exkurzii na hrade Devín.
Na Devíne sme videli množstvo pamiatok, ale aj moderné umenie, ktoré tam predvádzali umelci. Do histórie hradu nás zaviedla pani lektorka, ktorej patrí veľká vďaka za to, že nám priblížila dejiny tohoto úžasného miesta.
Žiakom sa exkurzia veľmi páčila. Sme radi, že sa zaujímali aj o iné informácie okrem tých, ktoré mala nachystané pani lektorka. Bol to skvelý zážitok
.  / vložila j.j./

Svoju činnosť začal i regionálny krúžok. Na prvom stretnutí sme spoznávali náš najbližší región – našu rodnú obec. Na prechádzke obcou sme si pripomenuli jej históriu, s ktorou súvisia i historické pamiatky. K tým najstarším patria i sväté kríže, pri ktorých sme sa pristavili a zoznámili sme sa s ich históriou, významom a nakoniec i so stavebným materiálom, z ktorých boli postavené. Navštívili sme i kostol a pristavili sme sa pri soche Panny Márie.
Prechádzku sme končili obohatení o ďalšie vedomosti a nové zážitky
.  / vložila j.j./

Dňa 17. októbra 2017 sa aktívni členovia Zelenej školy a žiaci kolégia zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd v Šuranoch.
Šetrenie vodou je na našej škole samozrejmosťou, ale čo sa deje s tou vodou, ktorá sa používa a kde skončí, vie málokto. Žiaci sa na exkurzii dozvedeli, ako sa dá taká použitá voda „recyklovať“.
Areálom žiakov previedol pán Peter Lipták, ktorý im podal odborný výklad o mechanickom a biologickom čistení odpadových vôd. Zaujímavé bolo vidieť vyčistenú odpadovú vodu, ktorá sa z čističky vypúšťa do vodného toku a odvodnený kal.
Exkurzia prispela k rozšíreniu vedomostí o vode, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany vodných tokov a v neposlednom rade k ochrane životného prostredia.

/ vložila j.j./
 

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri k šiestakom na biológiu zavíta včelár, pán Vladimír Keméň. Nebolo tomu inak ani 18. októbra 2017, keď vošiel s úsmevom do triedy zanechávajúc za sebou vôňu medu.
Žiakom porozprával zaujímavosti o včelách a ich produktoch, ale i o tom, akú chybu robia tí, ktorí zohrievajú skryštalizovaný med v mikrovlnke, a tým ho zbavujú všetkého hodnotného.
Na konci hodiny pozorných žiakov čakala sladká odmena v podobe čerstvo napečených medovníčkov, ktoré s láskou pripravila včelárova manželka.
/ vložila j.j./

Dňa 19.10. sa naši ôsmaci Adam Mihaľov a Martin Ostrovský zúčastnili Majstrovstiev okresu NZ v bedmintone ZŠ, ktoré sa konali v Štúrove.
Chlapci nám urobili veľkú radosť. Získali krásne 3. miesto.
Blahoželáme a ďakujeme!!! / vložila j.j./
 

Viac článkov...

Stránka 3 z 90

3

Kalendár udalostí-November

Aktivita
Hodina deťom – zbierka

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Ondrušková
Termín
10.11.2017
Aktivita
iBobor – on-line súťaž
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Poláčeková, Mgr. Palacka
Termín
07.11.-10.11.2017
Aktivita
„Náš Halloween“

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská, Mgr. Palacka, Mgr. Jurík
Termín
10.11.2017
Aktivita
Anglické divadlo
Zodpovedný pedagóg

Mgr. Villemová

Termín
10.11.2017
Aktivita
Komparo 9. roč.

Zodpovedný pedagóg

RNDr. Lelovská
Termín
16.11.2017
Aktivita
Týždeň boja proti drogám
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Ondrušková
Termín
15.-21.11.2017
Aktivita
Plnenie EAP Zelenej školy

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
21.11.2017
Aktivita
Deň čitateľských kútikov- 2.-4. roč.
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Juríková
Termín
20.,22.,23.11.2017
Aktivita
Testovanie T5 Riaditeľské voľno 6.-9. roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Bálintová Mgr. Slížová
Termín
22.11.2017
Aktivita
Katarínsky turnaj vo vybíjanej
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Procházková Mgr. Villemová, Mgr. Popadičová
Termín
24.11.2017
Aktivita
a ... Slovo bolo u Boha ...

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Poláčeková
Termín
23.11.2017
Aktivita
Junior náboj
Zodpovedný pedagóg
RNDr. Lelovská, Mgr. Bálimtová
Termín 24.11.2017
Aktivita
Otvorená hodina z BIO v VII.A

Zodpovedný pedagóg

Ing.,Mgr. Šimunková
Termín
28.11.2017
Aktivita
Škola tancom -výchovný koncert
Zodpovedný pedagóg
Mgr. Jurík
Termín
30.11.2017
Aktivita
Všetkovedko 2.-5.roč.

Zodpovedný pedagóg

Mgr. Uhríková
Termín
30.11. 2017

 

Kto je online

Máme online 29 hostí