Pondelok, August 26, 2019
image
2% z dane                       Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Oslovte prosím aj svojich známych a priateľov.

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Svojim výkonom  nás zase potešili naši mladí atléti, ktorí nám peknými umiestneniami na majstrovstvách nitrianskeho kraja a v krajskom kole hľadáme nových olympionikov urobili veľkú radosť. Atletická súťaž sa konala tradične na Sihoti v Nových Zámkoch. Martin Ostrovský sa prebojoval v behu na 60 m do finále, kde skončil v silnej konkurencii na peknom 5. mieste. Martin a Lucas Villem skončili v rovnakom behu v mladšej kategórií na 8. a 6. mieste. V behu na 1000 m skončil L. Villem na peknom 8. mieste, M. Villem dokonca na fantastickom 2. mieste a vybojoval si postup do celoslovenskej súťaži v behu na 1000 m. V behu na 600 m nás taktiež pekne reprezentovala Vivien Kováčová. Našim žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy a skvelé výkony.  /j.j./ 
 

Dňa 05. júna 2019 sme v ŠKD privítali milú návštevu – Klauna Adyna v podaní p. Adriána Ohrádku. Svojim zábavným predstavením nám klaun Adyno priniesol veľa dobrej nálady a smiechu. Chcel sa stať kúzelníkom, čo sa nám spoločným úsilím, zapájaním mnohých detí,aj podarilo. Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať, že priniesol opäť radosť, smiech a dobrú náladu našim deťom. /j.j./
 

Tento rok sa naša škola opäť zapojila do projektu Noc čítania Biblie. Akcia začala detskou svätou omšou v kostole. Po návrate čítaním zo starého zákona o Jozefovi Egyptskom si 28 žiakov sýtilo hladné duše a chutnou pizzou svoje hladné brušká. Hravými aktivitami žiaci ukázali umelecké vlohy, pri výrobe náramkov zase zrelaxovali a spevom oslávili Pána. Dojímavá bola aj modlitba sv. ruženca pri srdiečku zhotoveného zo sviečok . Po krátkej noci telesne unavení ale duchovne nabití sa žiaci ráno rozišli s nezabudnuteľnými zážitkami a odhodlaním „byť verní Pánovi“. Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať p. Pervanovej za chutnú tortu , ktorú pre zúčastnených s láskou napiekla, p. Kleinovej za doprovod s gitarou pri speve detí a p.uč Vašekovej , Benkovej a Ďúranovej za ochotu a preukázanú pomoc. / j.j./

V stredu 6. júna, prišla do 9.A na besedu riaditeľka pobočky Slovenskej sporiteľne v Nových Zámkoch, pani Patrícia Zajíčková. Deviataci sa dozvedeli veľa užitočných informácií z oblasti finančnej gramotnosti, ako napríklad, čo je to študentský účet, stavebný úver, vkladomat, istina, úrok, či ako si efektívne sporiť. Beseda sa im veľmi páčila a určite z nej veľa informácií v budúcnosti využijú.
Napísala : Veronika Klobučníková, žiačka 9.A triedy / j.j./

Na našej škole prebiehal krúžok "zdravého varenia". Šikovné dievčatá 5. a 7. ročníka jeho posledné stretnutie oslávili trochu "nezdravo". Boli si pochutnať na úžasných  wafliach v bistre Bubble Waffle v Nových Zámkoch. / j.j./

Patrik Melišek, žiak 1.A triedy, sa zúčastnil 9.ročníka MALÉHO NOVOZÁMOCKÉHO MARATÓNU,  kde obsadil krásne tretie miesto. Malému a veríme, že aj nádejnému športovcovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl a úspechov  do ďalších súťaží.

Krásny sviatok všetkých detí sme aj tento rok spoločne oslávili v prekrásnom areáli našej školy. Deti mali možnosť dosýta sa vyšantiť na dvoch skákacích hradoch, ktoré zabezpečilo a financovalo OKS, súťažiť v športových aktivitách, maľovať, kresliť, tvoriť. Pre žiakov druhého stupňa pripravili ich spolužiaci zo školského parlamentu zaujímavé kultúrno-zábavné predpoludnie spojené s tancom, súťažami a zábavou. Pre všetkých prítomných pripravili naše pani kuchárky na desiatu chutné palacinky, aktívne členky KD navarili všetkým výborný guľáš, z mäska, ktoré nám daroval pán Ing. Ján Šimunek, PhD. Poďakovanie za úspešné podujatie patrí aj ZRPŠ a všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k radostnému prežitiu dňa, ktorý patrí všetkým deťom. Ďakujeme!!!!

 

 

 

Viac článkov...

Stránka 3 z 127

3