Streda, Október 16, 2019

Zvonenie

1. hodina:  8.00 – 8.45
2. hodina:  8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
3. hodina:  9.50 – 10.35
veľká prestávka:
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
7. hodina: 14.00 – 14.40

Prázdniny 2018 - 2019

Jesenné prázdniny           31.10. - 02.11. 2018
Vianočné prázniny           21.12.18 - 07.01.19
Polročné prázniny            01.02 2019
Jarné prázdniny                25.02. - 01.03. 2019
Veľkonočné prázdniny    18.04. - 23.04. 2019
Letné prázdniny                01.07. - 31.08. 2019
 
 
 

Kontakty

Adresa:
      kpt. Nálepku 43
      941 01 Bánov
Telefón:
     035/6571 158
Mail:
     zssms@banov.sk ZSBanov@zoznam.sk
Jedáleň:
    035/6571 767

Jarný zber papiera v našej škole bol opäť úspešný.
Najúspešnejšími jednotlivcami boli na ročníkoch 1. - 4.:

1. miesto IV.B Drahotušský Július
2. miesto II.A Dudoma Tomáš
3. miesto III.A Selický Samuel
4. miesto IV.B Cmarová Emma
5. miesto III.A Gregorová Nina
6. miesto IV.A Erdelyiová Michaela

Najúspešnejšími jednotlivcami na ročníkoch 5. - 9. boli:

1. miesto VI. A Villem Martin

2. miesto V.A Kádar Marek

3. miesto V.A Gregušík Matúš

4. miesto V.A Molnárová Diana

5. miesto VII.A Mráz Viktor

6. miesto VIII.A Šimunek Patrik


Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodinám, ktorí našu školu podporili prinesením vyše 13 ton papiera./j.j./

 

Žiačka školská rada aj tento rok organizovala súťaž o Super triedu. Každý mesiac bodovali členovia žiackeho parlamentu zapojenosť tried do aktivít školy- napr. do zberu papiera, správnu separáciu odpadu, čistotu, výzdobu či zeleň v triedach.

Víťazmi sa tento školský rok stali triedy IV.A a V.A, ktoré za odmenu získali výlet podľa svojho želania- návštevu kina v Nitre. Žiakom a ich triednym p. učiteľkám gratulujeme a ďakujeme aj rodičovskému združeniu, ktoré tento výlet sponzorovalo. / j.j./

 

Dnes sa žiaci 8.A triedy rozhodli osláviť koniec školského roka trochu netradične. V Gravity Laser aréne v Nitre vytvorili tímy, ktoré medzi sebou navzájom bojovali./j.j./

Dňa 26.06. 2019 naši šiestaci navštívili Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Zvedaví boli hlavne na novú expozíciu s názvom Od mešca k bankomatu, ktorá sa týkala finančnej gramotnosti. Šiestakom sa expozícia páčila. Pani sprievodkyňa im pútavo a s vtipnými vsuvkami porozprávala o finančnej gramotnosti a naši žiaci ukázali, že v tomto smere majú veľmi dobré vedomosti zo školy./j.j./
 

Koniec školského roka pred nami a my sme sa vybrali na posledné dve cyklistické túry .
Cieľom III. A bola Chrenovka – chránená prírodná pamiatka. Cieľom IV. A, IV. B zase Zámeček v Nitrianskom Hrádku. Obidve miesta sú úzko späté s naším regiónom. Na hodinách regionálnej výchovy sa zoznamujeme s faktami, ktoré hovoria o našej histórii a prírodnom bohatstve nášho regiónu. Niet lepšej učebnice ako samotný zážitok z miesta, kde dýcha kus histórie a voňavej prírody
/ j.j./

Dnes sa bánovské ihrisko opäť zaplnilo žiakmi našej školy a škôlky, ktorí sa zapojili do tohto obľúbeného športového podujatia. Súťaživosť detí sledovalo množstvo divákov, ktorí povzbudzovali svojich starších, či mladších kamarátov. Najlepší, ktorým samozrejme gratujeme, boli ocenení./j.j./

Dňa 14.6.2019 bola Radou školy opätovne zvolená do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Bánov naša súčasná pani  riaditeľka,  Mgr. Deniska Slížová. K zvoleniu do funkcie jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl a elánu do náročnej práce, šikovných žiakov, kreatívnych učiteľov, dobrých a nápomocných ľudí okolo seba.
Žiaci a všetci zamestnanci ZŠ s MŠ Bánov

Viac článkov...

Stránka 3 z 129

3